Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 12.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 12.1.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Safari 12.1

Wydano 25 marca 2019 r.

Czytnik Reader w przeglądarce Safari

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: włączenie funkcji czytnika Reader w przeglądarce Safari na złośliwie napisanej stronie internetowej może doprowadzić do powszechnych ataków XSS (cross-site scripting).

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-6204: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

CVE-2019-8505: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8506: Samuel Groß z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2019-8535: Zhiyang Zeng (@Wester) z zespołu Tencent Blade Team

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6201: dwfault w ramach programu ADLab firmy Venustech

CVE-2019-8518: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8523: Apple

CVE-2019-8524: G. Geshev w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-8558: Samuel Groß z Google Project Zero

CVE-2019-8559: Apple

CVE-2019-8563: Apple

CVE-2019-8638: wykryte przez OSS-Fuzz

CVE-2019-8639: wykryte przez OSS-Fuzz

Wpis uaktualniono 30 maja 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-8536: Apple

CVE-2019-8544: anonimowy badacz

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: w interfejsie API pobierania (fetch) występował błąd obsługi różnych źródeł. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-8515: James Lee (@Windowsrcer)

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

CVE-2019-7285: dwfault w ramach programu ADLab firmy Venustech

CVE-2019-8556: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może być w stanie wykonywać skrypty w kontekście innej witryny.

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8503: Linus Särud z Detectify

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej.

Opis: usunięto błąd sprawdzania poprawności przez poprawienie logiki sprawdzania.

CVE-2019-7292: Zhunki i Zhiyi Zhang z 360 ESG Codesafe Team

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8562: Wen Xu z SSLab z Georgia Tech oraz Hanqing Zhao z Chaitin Security Research Lab

WebKit

Dostępne dla: systemów macOS Sierra 10.12.6, macOS High Sierra 10.13.6 i macOS Mojave 10.14.4

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-8551: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Dodatkowe podziękowania

Safari

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Ryan Pickren (ryanpickren.com), Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z Payatu Labs (payatu.com).

Wpis uaktualniono 30 maja 2019 r.

WebKit

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Andrey Kovalev z Yandex Security Team.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: