Wyświetlanie zakupów z App Store i iTunes Store bezpośrednio w instytucji finansowej

Więcej szczegółowych informacji o ostatnich zakupach można uzyskać, wyświetlając transakcje w witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej instytucji finansowej.

Gdy zalogujesz się w witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej swojej instytucji finansowej i wyświetlisz ostatnie zakupy dokonane w sklepach App Store, iTunes Store, Apple Books albo usługach Apple Music lub iCloud, możesz zobaczyć opcję w rodzaju Wyświetl rachunek, która umożliwia uzyskanie dodatkowych szczegółów dotyczących transakcji.

Jeśli wybierzesz tę opcję, Apple wyświetli szczegóły kupionej rzeczy, a także powiadomi Cię pocztą e-mail o wyświetleniu informacji za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej instytucji finansowej. 

Ta usługa ma na celu umożliwienie zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami o zakupach niż zwykle są widoczne na wyciągu. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich instytucjach finansowych.

Kto może zobaczyć szczegóły dotyczące zakupów?

Jeśli jesteś właścicielem konta płatności, firma Apple wyświetla szczegółowe informacje o zakupach tylko dla Ciebie i tylko wtedy, gdy zalogujesz się na swoje konto płatności. Usługa ta nie zapewnia dostępu do Twojego konta Apple ID ani szczegółowych informacji o zakupach Twojej instytucji finansowej. 

Jeśli do płacenia za zakupy używasz metody płatności lub karty kredytowej innej osoby, właściciel konta płatności może zobaczyć Twoje zakupy. Na przykład jeśli jesteś członkiem Chmury rodzinnej i Twoje zakupy są rozliczane na koncie płatności organizatora w rodzinie, organizator w rodzinie może wyświetlić szczegółowe informacje o zakupie. 

Pojawienie się szczegółowych informacji o zakupie po zaksięgowaniu transakcji na wyciągu może trochę potrwać. W każdej chwili możesz zapoznać się ze swoją historią zakupów w sklepie App Store lub iTunes Store.

Pomoc

Jeśli otrzymasz powiadomienie e-mail o wyświetleniu szczegółów zakupu, a ani Ty, ani osoba upoważniona do wyświetlania Twoich zakupów nie uzyskiwaliście dostępu do witryny internetowej lub aplikacji mobilnej instytucji finansowej, skontaktuj się natychmiast ze swoją instytucją finansową. 

Dowiedz się, co zrobić, jeśli widzisz obciążenie, którego nie rozpoznajesz.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: