Wyświetlanie historii zakupów w sklepie App Store lub iTunes Store

Wyświetlaj listę aplikacji, utworów, filmów, programów telewizyjnych, książek lub innych rzeczy kupionych przy użyciu swojego konta Apple ID.

Telefon iPhone X wyświetlający przykładową historię zakupów

Po zakupie zawartości w sklepie App Store, iTunes Store lub dokonaniu innych zakupów cyfrowych przy użyciu konta Apple ID możesz ponownie pobrać zakupy na dowolne zgodne urządzenie. Aby zobaczyć pełną listę zakupów w porządku chronologicznym, wyświetl historię zakupów. W historii zakupów możesz wykonać następujące czynności:

 • Zobaczyć, kiedy konto zostało obciążone zamówieniem.
 • Wyświetlić datę zakupu.
 • Ponownie wysłać dowody zakupu w wiadomości e-mail.
 • Zgłosić problem lub wystąpić o zwrot pieniędzy.
 • Wyszukiwać według kwoty obciążenia (na stronie internetowej).
 • Sprawdzić, która metoda płatności została obciążona.


Jeśli obecnie jesteś zalogowany(-a) za pomocą innego konta Apple ID niż to, którego używasz do robienia zakupów w sklepach App Store i iTunes Store, albo jeśli korzystasz z innego urządzenia lub nie widzisz swojego zakupu, wykonaj czynności opisane poniżej.

 

Na tej liście możesz sprawdzić płatności z tytułu subskrypcji, nie możesz jednak zarządzać subskrypcjami z poziomu historii zakupów. Dowiedz się, jak wyświetlać lub anulować subskrypcje.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij identyfikator Apple ID i opcję Pokaż Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu identyfikatora Apple ID.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, w historii zakupów zobaczysz rzeczy kupione przez siebie przy użyciu swojego konta Apple ID, ale nie zobaczysz rzeczy kupionych przez innych członków rodziny. Aby zobaczyć, co kupili inni członkowie rodziny, zaloguj się za pomocą ich kont Apple ID.
 3. Przesuń palcem w górę do pozycji Historia zakupów i stuknij ją.
  Telefon iPhone X wyświetlający ekran Ustawienia konta Wyróżniona jest opcja Historia zakupów.

Zakupy są grupowane według dat obciążenia metody płatności wskazanej na koncie. U góry historii może być wyświetlana sekcja Oczekujące. Zawiera ona rzeczy, za które jeszcze nie obciążono konta. Domyślnie w historii zakupów są wyświetlane rzeczy kupione w ciągu ostatnich 90 dni. Aby edytować ten okres, u góry ekranu stuknij opcję Ostatnie 90 dni i wybierz okres, który chcesz wyświetlić. Dowiedz się, co zrobić jeśli nadal nie możesz znaleźć zakupu lub widzisz nieoczekiwane obciążenia.

Stuknij ikonę > na prawo od łącznej kwoty obciążenia, aby zobaczyć szczegóły faktury, takie jak data wystawienia i identyfikator zamówienia. Jeśli łączne obciążenie wynosi więcej niż zero, u dołu ekranu ze szczegółami faktury możesz stuknąć przycisk Wyślij ponownie w celu uzyskania nowego rachunku pocztą e-mail.

Telefon iPhone X wyświetlający przykładową fakturę w historii zakupów

Stuknij pozycję na fakturze, aby wyświetlić datę jej zakupu lub pobrania, która może być inna od daty obciążenia konta, oraz nazwę urządzenia użytego do zakupu. Aby wystąpić o zwrot pieniędzy, stuknij przycisk Zgłoś problem w celu otwarcia strony zwrotu pieniędzy.

Telefon iPhone X wyświetlający więcej informacji o danej rzeczy na przykładowej fakturze. Pod informacjami widoczny jest przycisk Zgłoś problem.

Jeśli korzystasz z płatności cyklicznych, dowiedz się, jak zmieniać i anulować subskrypcje.


Na komputerze Mac lub PC

 1. Otwórz aplikację iTunes.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
  Okno aplikacji iTunes z otwartym na pierwszym planie menu Konto z i zaznaczoną opcją Wyświetl moje konto
 3. Zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID, a następnie kliknij opcję Pokaż konto.
  Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, w historii zakupów zobaczysz rzeczy kupione przez siebie przy użyciu swojego konta Apple ID, ale nie zobaczysz rzeczy kupionych przez innych członków rodziny. Aby zobaczyć, co kupili inni członkowie rodziny, zaloguj się za pomocą ich kont Apple ID.
 4. Na stronie Informacje o koncie przewiń w dół do pozycji Historia zakupów. Kliknij opcję Zobacz wszystkie obok pozycji Ostatni zakup. Historia zakupów może się pojawić dopiero po krótkiej chwili.
  Okno aplikacji iTunes z wyświetlonymi informacjami o koncie

Zakupy są grupowane według dat obciążenia metody płatności wskazanej na koncie. U góry historii może być wyświetlana sekcja Oczekujące. Zawiera ona rzeczy, za które jeszcze nie obciążono konta. Domyślnie w historii zakupów są wyświetlane rzeczy kupione w ciągu ostatnich 90 dni. Aby edytować ten okres, u góry ekranu kliknij opcję Ostatnie 90 dni i wybierz okres, który chcesz wyświetlić. Dowiedz się, co zrobić jeśli nadal nie możesz znaleźć zakupu lub widzisz nieoczekiwane obciążenia.

Okno aplikacji iTunes z przykładową fakturą w historii zakupów

Kliknij numer identyfikacyjny zamówienia na prawo od daty zamówienia, aby zobaczyć szczegóły faktury, między innymi datę jej wystawienia. Jeśli łączne obciążenie wynosi więcej niż zero, u dołu sekcji ze szczegółami faktury możesz stuknąć przycisk Wyślij ponownie w celu uzyskania nowego rachunku pocztą e-mail.

Okna aplikacji iTunes wyświetlające więcej informacji o rzeczach na przykładowej fakturze

Pod ceną rzeczy kliknij opcję Więcej, aby wyświetlić datę jej zakupu lub pobrania, która może być inna od daty obciążenia konta, oraz nazwę urządzenia użytego do zakupu. Aby wystąpić o zwrot pieniędzy, stuknij przycisk Zgłoś problem w celu otwarcia strony zwrotu pieniędzy.

Jeśli korzystasz z płatności cyklicznych, dowiedz się, jak zmieniać i anulować subskrypcje.


Na stronie internetowej

Ostatnie zakupy możesz wyświetlić przy użyciu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu. Przejdź do strony reportaproblem.apple.com, a następnie zaloguj się za pomocą konta Apple ID i hasła użytych do zakupów w sklepie App Store lub iTunes Store. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej kodu uwierzytelniania dwupoziomowego, dowiedz się, co zrobić.

Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, zobaczysz zakupy zrobione przy użyciu swojego konta Apple ID, ale nie zobaczysz zakupów dokonanych przez innych członków rodziny. Aby zobaczyć, co kupili inni członkowie rodziny, zaloguj się za pomocą ich kont Apple ID.

Na karcie Zakupy

Okno przeglądarki Safari otwarte na stronie reportaproblem.apple.com z wybraną kartą Zakupy

Stuknij lub kliknij kartę Zakupy, a następnie stuknij lub kliknij opcję Wszystko, aby wyświetlić listę wszystkich ostatnich zakupów, poza tymi dotyczącymi usługi Apple Music i miejsca dyskowego w usłudze iCloud. Jeśli chcesz zobaczyć obciążenia dotyczące usługi Apple Music lub miejsca dyskowego w usłudze iCloud albo obciążenia z wcześniejszych zakupów, wyświetl historię zakupów w Ustawieniach lub aplikacji iTunes.

Aby wystąpić o zwrot pieniędzy, stuknij lub kliknij przycisk Zgłoś problem.

Jeśli korzystasz z płatności cyklicznych, dowiedz się, jak zmieniać i anulować subskrypcje.

Na karcie Faktury

Stuknij lub kliknij kartę Faktury, aby wyświetlić faktury ostatnich zakupów. Tutaj zobaczysz także konkretną kwotę obciążającą metodę płatności wskazaną na koncie oraz sposób grupowania określonych zakupów. Możesz też wyszukiwać według kwoty obciążenia. Jeśli chcesz zobaczyć obciążenia z wcześniejszych zakupów, wyświetl historię zakupów w Ustawieniach lub aplikacji iTunes.

Zakupy są grupowane według dat obciążenia metody płatności wskazanej na koncie. U góry historii może być wyświetlana sekcja Oczekujące. Zawiera ona rzeczy, za które jeszcze nie obciążono konta. Dowiedz się, co zrobić jeśli nadal nie możesz znaleźć zakupu lub widzisz nieoczekiwane obciążenia.

Okno przeglądarki Safari otwarte na stronie reportaproblem.apple.com z przykładową fakturą

Stuknij lub kliknij przycisk Faktura na prawo od łącznej kwoty obciążenia, aby zobaczyć szczegóły faktury, takie jak data wystawienia i identyfikator zamówienia. Jeśli łączne obciążenie wynosi więcej niż zero, u dołu ekranu ze szczegółami faktury możesz stuknąć przycisk Drukuj lub Wyślij w celu uzyskania nowej faktury pocztą e-mail.


Jeśli nie możesz znaleźć zakupu lub widzisz nieoczekiwane obciążenia


Więcej informacji


Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: