Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Skróty 2.1.3 dla systemu iOS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Skróty 2.1.3 dla systemu iOS.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Skróty 2.1.3 dla systemu iOS

Wydano 7 lutego 2019 r.

Skróty

Dostępne dla: aplikacji Skróty 2.1.2 dla systemu iOS

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wyświetlić poufne informacje użytkownika.

Opis: poprawiono mechanizm sprawdzania poprawności ścieżek w celu naprawiono błędu analizy składniowej w obsłudze ścieżek katalogowych.

CVE-2019-7289: Sem Voigtländer z Fontys Hogeschool ICT

Skróty

Dostępne dla: aplikacji Skróty 2.1.2 dla systemu iOS

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

Opis: usunięto błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2019-7290: Avimanyu Roy (@AvimanyuRoy3)

Dodatkowe podziękowania

Skróty

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Sem Voigtländer z Fontys Hogeschool ICT.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: