Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacji Skróty 2.1.3 dla systemu iOS

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacji Skróty 2.1.3 dla systemu iOS.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Skróty 2.1.3 dla systemu iOS

Wydano 7 lutego 2019 r.

Skróty

Dostępne dla: aplikacji Skróty 2.1.2 dla systemu iOS

Zagrożenie: użytkownik lokalny może wyświetlić poufne informacje użytkownika.

Opis: poprawiono mechanizm sprawdzania poprawności ścieżek w celu naprawiono błędu analizy składniowej w obsłudze ścieżek katalogowych.

CVE-2019-7289: Sem Voigtländer z Fontys Hogeschool ICT

Skróty

Dostępne dla: aplikacji Skróty 2.1.2 dla systemu iOS

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

Opis: usunięto błąd dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń piaskownicy.

CVE-2019-7290: Avimanyu Roy (@AvimanyuRoy3)

Dodatkowe podziękowania

Skróty

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Sem Voigtländer z Fontys Hogeschool ICT.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: