Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.1.4

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 12.1.4.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

iOS 12.1.4

Wydano 7 lutego 2019 r.

FaceTime

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: inicjator grupowego połączenia FaceTime może być w stanie spowodować, że odbiorca odpowie.

Opis: w procedurze obsługi grupowych połączeń FaceTime występował błąd logiczny. Ten błąd usunięto przez poprawienie procedur zarządzania stanem.

CVE-2019-6223: Grant Thompson z Catalina Foothills High School, Daven Morris z Arlington, TX

Foundation

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może uzyskać podwyższony poziom uprawnień.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-7286: anonimowy badacz, Clement Lecigne z Google Threat Analysis Group, Ian Beer z Google Project Zero i Samuel Groß z Google Project Zero

IOKit

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-7287: anonimowy badacz, Clement Lecigne z Google Threat Analysis Group, Ian Beer z Google Project Zero i Samuel Groß z Google Project Zero

Live Photos w FaceTime

Dostępne dla: telefonu iPhone 5s lub nowszego, iPada Air lub nowszego oraz iPoda touch 6. generacji

Zagrożenie: dokładny audyt zabezpieczeń w usłudze FaceTime ujawnił błąd dotyczący funkcji Live Photos. 

Opis: błąd naprawiono przez ulepszenie sprawdzania poprawności serwera FaceTime. 

CVE-2019-7288: Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: