Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie tvOS 12.1.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie tvOS 12.1.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń Apple

W celu ochrony swoich klientów Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Więcej informacji na temat zabezpieczeń jest dostępnych na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

tvOS 12.1.2

Wydano 22 stycznia 2019 r.

AppleKeyStore

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: proces działający w piaskownicy może być w stanie obejść ograniczenia piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2019-6235: Brandon Azad

CoreAnimation

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może odczytać pamięć zastrzeżoną.

Opis: naprawiono błąd odczytu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-6231: Zhuo Liang z zespołu Nirvan Team firmy Qihoo 360

CoreAnimation

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6230: Proteas, Shrek_wzw i Zhuo Liang z zespołu Nirvan Team firmy Qihoo 360

FaceTime

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może zainicjować połączenie FaceTime i spowodować w ten sposób wykonanie dowolnego kodu.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6224: natashenka z Google Project Zero

IOKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie wydostać się ze swojej piaskownicy.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6214: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może zdobyć podwyższone uprawnienia.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie sprawdzania poprawności.

CVE-2019-6225: Brandon Azad z Google Project Zero, Qixun Zhao z zespołu Vulcan Team firmy Qihoo 360

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-6210: Ned Williamson z Google

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może spowodować nieoczekiwane zmiany w pamięci współdzielonej między kolejnymi procesami.

Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie mechanizmu sprawdzania stanu blokady.

CVE-2019-6205: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: usunięto błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

CVE-2019-6213: Ian Beer z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

Opis: występował błąd odczytu spoza zakresu, który mógł doprowadzić do ujawnienia rozkładu pamięci jądra. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-6209: Brandon Azad z Google Project Zero

Jądro

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może spowodować nieoczekiwane zmiany w pamięci współdzielonej między kolejnymi procesami.

Opis: naprawiono błąd inicjowania pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6208: Jann Horn z Google Project Zero

libxpc

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2019-6218: Ian Beer z Google Project Zero

SQLite

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: złośliwie spreparowane zapytanie SQL może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2018-20346: zespół Tencent Blade Team

CVE-2018-20505: zespół Tencent Blade Team

CVE-2018-20506: zespół Tencent Blade Team

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6227: Qixun Zhao z zespołu Vulcan Team firmy Qihoo 360

CVE-2019-6233: G. Geshev z MWR Labs w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-6234: G. Geshev z MWR Labs w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować atak UXSS (universal cross site scripting).

Opis: usunięto błąd logiczny przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

CVE-2019-6229: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6215: Lokihardt z Google Project Zero

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2019-6212: Mike Zhang z zespołu The Pangu, Wen Xu z SSLab z Georgia Tech

CVE-2019-6216: Fluoroacetate w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

CVE-2019-6217: Fluoroacetate w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro, Proteas, Shrek_wzw i Zhuo Liang z zespołu Nirvan Team firmy Qihoo 360

CVE-2019-6226: Apple

Wpis uaktualniono 15 lutego 2019 r.

WebKit

Dostępne dla: urządzeń Apple TV 4K i Apple TV (4. generacji)

Zagrożenie: przetwarzanie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może ujawnić poufne informacje użytkownika.

Opis: naprawiono błąd logiki przez poprawienie zarządzania stanem.

CVE-2019-8570: James Lee (@Windowsrcer) z S2SWWW.com

Wpis dodano 3 kwietnia 2019 r., uaktualniono 11 września 2019 r.

Dodatkowe podziękowania

mDNSResponder

Dziękujemy za udzieloną pomoc: Fatemah Alharbi z University of California, Riverside (UCR) i Taibah University (TU), Jie Chang z LinkSure Network, Yuchen Zhou z Northeastern University, Feng Qian z University of Minnesota – Twin City, Zhiyun Qian z University of California, Riverside (UCR) oraz Nael Abu-Ghazaleh z University of California, Riverside (UCR).

WebKit

Dziękujemy anonimowemu badaczowi za pomoc.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: