Nowości w uaktualnieniach systemu macOS Mojave

Poznaj uaktualnienia wprowadzone przez Apple w systemie macOS Mojave.

Uaktualnienia systemu macOS Mojave poprawiają stabilność, wydajność oraz zgodność komputera Mac i są zalecane dla wszystkich użytkowników systemu Mojave. Aby pobrać te uaktualnienia, z menu Apple () wybierz Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Uaktualnienia. Dowiedz się więcej o uaktualnianiu oprogramowania na komputerze Mac.

Szczegóły dotyczące zawartości dotyczących zabezpieczeń tych aktualizacji znajdują się w Uaktualnieniach zabezpieczeń Apple.

Uaktualnienie systemu macOS Mojave 10.14.3

To uaktualnienie poprawia bezpieczeństwo, stabilność oraz zgodność komputera Mac i obejmuje następującą zawartość dotyczącą użytkowników korporacyjnych: Podczas tworzenia połączenia udostępniania plików, które używa prawidłowego protokołu Kerberos TGT do uwierzytelniania, użytkownicy nie są już monitowani o wprowadzenie poświadczeń.

Uaktualnienie systemu macOS Mojave 10.14.2

Cechy tego uaktualnienia:

  • Dodano obsługę protokołu RTT (real-time text — wiadomości tekstowe w czasie rzeczywistym) dla rozmów Wi-Fi.
  • Dodano element menu do aplikacji News, który umożliwia otwarcie artykułu w przeglądarce Safari.
  • Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwiać aplikacji iTunes odtwarzanie multimediów na głośnikach AirPlay innej firmy.

Zawartość dotycząca użytkowników korporacyjnych:

  • Umożliwiono administratorom włączanie funkcji FileVault za pośrednictwem rozwiązania MDM dla kont mobilnych i użytkowników utworzonych przez rozwiązanie MDM.
  • Umożliwiono użytkownikom resetowanie haseł logowania w oknie logowania, gdy hasło wygasło zgodnie z zasadami dotyczącymi haseł.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia pracę wyświetlaczy podłączonych do modeli MacBooka Pro wprowadzonych w 2018 roku, jeśli są też podłączone niektóre urządzenia graficzne USB innych firm.

Aktualizacja systemu macOS Mojave 10.14.1

Cechy tego uaktualnienia:

  • Dodano obsługę połączeń wideo i audio w grupowych połączeniach FaceTime do 32 uczestników jednocześnie. Połączenia te są kompleksowo szyfrowane w celu zapewnienia prywatności i można je wywołać z poziomu rozmowy grupowej aplikacji Wiadomości lub dołączyć do nich w dowolnym momencie trwania aktywnego połączenia.
  • Dodano ponad 70 nowych znaków emoji oraz piktogramy z rudymi, siwymi i kręconymi włosami, nową ikonę emoji przedstawiającą osobę łysą, bardziej ekspresyjne buźki oraz dodatkowe ikony emoji przedstawiające zwierzęta, sporty i jedzenie.

Data publikacji: