Korzystanie z funkcji Pora spać w celu śledzenia rytmu snu na telefonie iPhone

Określ, ile czasu każdej nocy chcesz przeznaczyć na sen. Aplikacja Zegar przypomni Ci o porze snu i obudzi Cię alarmem.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Funkcja Pora spać jest dostępna tylko w systemie iOS 13 lub starszym. Jeśli używasz systemu iOS 14 lub nowszego, dowiedz się, jak monitorować sen na zegarku Apple Watch i korzystać z funkcji Sen na telefonie iPhone.

Ustawianie czasu pójścia spać

Podczas pierwszego ustawiania czasu pójścia spać aplikacja Zegar zadaje kilka pytań: 

 1. Otwórz aplikację Zegar i stuknij kartę Pora spać.
 2. Stuknij opcję Zaczynamy i wybierz ustawienia.
 3. Stuknij opcję Gotowe.

Po ustawieniu pory snu telefon iPhone przypomina, kiedy należy iść spać, natomiast alarm budzi, gdy nadejdzie pora wstawania.

Włączanie i wyłączanie funkcji Pora spać

 1. Otwórz aplikację Zegar i stuknij kartę Pora spać.
 2. W sekcji Harmonogram stuknij opcję Pora spać lub Obudź.
 3. W prawym górnym rogu ekranu możesz włączyć lub wyłączyć plan zasypiania.

Spowoduje to wyłączenie przypomnienia i budzika.

Zmiana czasu i dni przypomnienia oraz budzika

 1. Otwórz aplikację Zegar i stuknij kartę Pora spać.
 2. W sekcji Harmonogram stuknij opcję Pora spać lub Obudź.
 3. Przeciągnij przycisk Pora spać  lub przycisk Budzik ikona budzika. Podczas przeciągania przypomnienie i budzik są automatycznie uaktualniane.
 4. W sekcji Aktywne dni tygodnia stuknij dni, w które chcesz otrzymywać przypomnienia lub mieć włączony budzik. Aktywne dni są oznaczone kolorem pomarańczowym.

Śledzenie historii snu

 1. Otwórz aplikację Zegar i stuknij kartę Pora spać.
 2. Przewiń w dół do pozycji Analiza, aby zobaczyć ostatnią historię.

Kredyty za czas przeznaczony na sen nie będą przyznane, jeśli używasz w tym czasie telefonu iPhone. Jeśli korzystasz z opcji Drzemka, czas spędzany w łóżku jest odpowiednio aktualizowany.

Dane dotyczące snu również są automatycznie wyświetlane w aplikacji Zdrowie.

Zmiana ustawień

 1. Otwórz aplikację Zegar i stuknij kartę Pora spać.
 2. Stuknij kartę Opcje w lewym górnym rogu.
 3. Oto co możesz zmienić:
  • Ustaw, kiedy przypomnienie o położeniu się spać ma zostać włączone.
  • Włącz lub wyłącz opcję Śledź czas w łóżku. Dzięki temu możesz lepiej zrozumieć swój rytm snu poprzez śledzenie korzystania z telefonu iPhone w nocy.
  • Włącz lub wyłącz funkcję Nie przeszk. (cisza nocna). Gdy włączona jest opcja Pora spać, zablokowany ekran jest przygaszony, połączenia i alerty otrzymywane, gdy telefon jest zablokowany są wyciszane, a powiadomienia są przekazywane do danych historycznych.
  • Wybierz dźwięk dla swojego alarmu.
  • Zmień głośność alarmu.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Wyświetlanie danych historycznych w aplikacji Zdrowie

Aby śledzić analizę snu w systemie iOS 13, otwórz aplikację Zegar, stuknij kartę Pora spać i stuknij pozycję Pokaż więcej w aplikacji Zdrowie. Analiza snu pozwala określić czas spędzany w łóżku i czas snu.

Funkcja Pora spać w aplikacji Zegar pozwala śledzić czas spędzany w łóżku, ale nie czas snu i pozostawania w ruchu. Zegarek Apple Watch również nie śledzi czasu snu ani czasu spędzanego w łóżku.

Aby określić, ile czasu poświęcasz na sen, skorzystaj z funkcji śledzenia snu w aplikacji Zdrowie. Czas snu można też wprowadzać ręcznie: otwórz aplikację Zegar, stuknij kartę Pora spać, a następnie pozycję Pokaż więcej w aplikacji Zdrowie. Stuknij opcję Dodaj dane w prawym górnym rogu. Dowiedz się więcej o korzystaniu z aplikacji Zdrowie.

Data publikacji: