Korzystanie z funkcji Pora spać w celu śledzenia rytmu snu na telefonie iPhone

Określ, ile czasu każdej nocy chcesz przeznaczyć na sen. Aplikacja Zegar przypomni Ci o porze snu i obudzi Cię alarmem.

Karta Pora spać w aplikacji Zegar wyświetlająca czas pójścia spać o 22:15 i pobudkę o 6:30

Ustawianie czasu pójścia spać

Podczas pierwszego ustawiania czasu pójścia spać aplikacja Zegar zadaje kilka pytań: 

 1. Otwórz aplikację Zegar i stuknij kartę Pora spać.
 2. Stuknij opcję Zaczynamy i wybierz ustawienia.
 3. Stuknij opcję Zachowaj.

Po ustawieniu pory snu telefon iPhone przypomina, kiedy należy iść spać, natomiast alarm budzi, gdy nadejdzie pora wstawania.

Aby zmienić godzinę, przeciągnij ikonę ikona księżyca lub ikonę alarmu. Podczas przeciągania przypomnienie i budzik są automatycznie uaktualniane.

Włączanie i wyłączanie funkcji Pora spać

 1. Otwórz aplikację Zegar i stuknij kartę Pora spać.
 2. W prawym górnym rogu ekranu możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Pora spać.

Spowoduje to wyłączenie alarmu i przypomnienia.  

Śledzenie historii snu

Stuknij kartę Pora spać, a następnie przewiń w dół do pozycji Analiza snu, która wyświetla ostatnią historię.

Kredyty za czas przeznaczony na sen nie będą przyznane, jeśli używasz w tym czasie telefonu iPhone. Jeśli korzystasz z opcji Drzemka, czas spędzany w łóżku jest odpowiednio aktualizowany.

Dane dotyczące snu również są automatycznie wyświetlane w aplikacji Zdrowie.

Opcje funkcji Pora spać przedstawiające alarm ustawiony na dni tygodnia i przypomnienie o czasie pójścia spać na 15 minut przed czasem pójścia spać

Zmiana ustawień

 1. Otwórz aplikację Zegar i stuknij kartę Pora spać.
 2. Stuknij kartę Opcje w lewym górnym rogu. 
 3. Oto co możesz zmienić:
  • Wybierz dni, w których alarm ma się wyłączyć. Alarm włącza się w dni oznaczone kolorem pomarańczowym. 
  • Ustaw, kiedy przypomnienie o położeniu się spać ma zostać włączone. 
  • Wybierz dźwięk dla swojego alarmu. 
  • Zmień głośność alarmu. 
  • Włącz lub wyłącz funkcję Nie przeszk. (cisza nocna). Gdy włączona jest opcja Pora spać, zablokowany ekran jest przygaszony, połączenia i alerty otrzymywane, gdy telefon jest zablokowany są wyciszane, a powiadomienia są przekazywane do danych historycznych.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

Analiza snu w aplikacji Zdrowie pokazująca 8 godz. i 15 min snu

Wyświetlanie danych historycznych w aplikacji Zdrowie

Otwórz aplikację Zdrowie, stuknij kartę Dane zdrowotne, a następnie stuknij kolejno opcje Sen > Analiza snu. Analiza snu pozwala określić czas spędzany w łóżku i czas snu.

Funkcja Pora spać w aplikacji Zegar pozwala śledzić czas spędzany w łóżku, ale nie czas snu i pozostawania w ruchu. Zegarek Apple Watch również nie śledzi czasu snu ani czasu spędzanego w łóżku.

Aby określić, ile czasu poświęcasz na sen, skorzystaj z funkcji śledzenia snu w aplikacji Zdrowie. Czas snu można też wprowadzać ręcznie. Dowiedz się, jak dodawać dane lub urządzenia do aplikacji Zdrowie.

Data publikacji: