Monitorowanie snu na zegarku Apple Watch i korzystanie z funkcji Sen na telefonie iPhone

Twórz spersonalizowane harmonogramy snu, aby realizować swoje cele w zakresie higieny snu i poprawić ogólny stan zdrowia.

Konfigurowanie funkcji Sen

Odpowiednia ilość snu jest ważna dla ogólnego stanu zdrowia. Aplikacja Zdrowie na telefonie iPhone może ułatwić ustawienie celu Sen i obserwowanie postępu na drodze do osiągnięcia tego celu.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający opcję Skonfiguruj Sen  

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone.
 2. Stuknij opcję Zaczynamy w obszarze Skonfiguruj Sen, a następnie stuknij przycisk Dalej.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustalić:
  • Cele Sen: ustaw liczbę godzin, które chcesz spać.
  • Godziny Pora spać i Pobudka: określ, kiedy chcesz chodzić spać i wstawać.
  • Ekran opcji Sen: w celu ograniczenia elementów rozpraszających uwagę telefon iPhone może uprościć ekran blokady i włączyć tryb skupienia Sen o zaplanowanej porze snu. Możesz też zezwolić określonym osobom lub aplikacjom na powiadamianie Cię. W aplikacji Ustawienia na telefonie iPhone stuknij kolejno opcje Tryb skupienia > Sen. Stuknij opcję Osoby lub Aplikacje w sekcji Dozwolone powiadomienia i wybierz, kto lub co może Cię powiadamiać, gdy tryb skupienia jest włączony.
  • Skróty na czas relaksu: dodaj skróty, które pomogą Ci zrelaksować się przed snem, takie jak włączenie sceny w aplikacji Dom, słuchanie kojących playlist czy użycie ulubionej aplikacji do medytacji.
  • Monitoruj sen, używając Apple Watch: załóż zegarek do spania, aby monitorować swój sen. Ta opcja jest dostępna podczas konfiguracji, jeśli Apple Watch został wcześniej połączony w parę z telefonem iPhone. Jeśli Apple Watch zostanie połączony w parę po zakończeniu konfiguracji, funkcję Monitoruj sen, używając Apple Watch będzie można włączyć później.

Funkcja Sen jest niedostępna w przypadku używania Ustawień rodzinnych.

Dostosowywanie celu Sen

Cel Sen możesz dostosować do swoich potrzeb na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający opcje dostosowywania celu snu 

Na telefonie iPhone

 1. Otwórz aplikację Zdrowie, stuknij ikonę Przeglądaj u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję Sen. Jeśli funkcja Sen znajduje się na liście Ulubione, możesz uzyskać do niej dostęp ze strony Podsumowanie w aplikacji Zdrowie.
 2. Stuknij opcję Pełny harmonogram i opcje.
 3. Stuknij opcję Cel Sen w obszarze Dodatkowe szczegóły.
 4. Dostosuj opcję Cel Sen, a następnie stuknij wybrany czas, aby zachować zmiany.

Na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Sen i stuknij opcję Pełny harmonogram.
 2. Stuknij opcję Cel Sen w obszarze Opcje.
 3. Stukaj przyciski Plus i Minus, aby dostosować swój cel.
 4. Stuknij opcję Cel Sen w lewym górnym rogu, aby wrócić i zachować zmiany.

Edytowanie harmonogramu snu na telefonie iPhone

Jeśli chcesz uaktualnić swój harmonogram snu, możesz wprowadzić zmiany w pełnym harmonogramie lub tylko dla następnej pobudki. W przypadku opcji Tylko następna pobudka wprowadzone zmiany dotyczą tylko następnego dnia. Zmiany wprowadzone w pełnym harmonogramie dotyczą wszystkich kolejnych dni.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający opcje edycji pozycji Tylko następna pobudka 

Uaktualnianie tylko następnej pobudki

 1. Otwórz aplikację Zdrowie, stuknij ikonę Przeglądaj u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję Sen. Jeśli funkcja Sen znajduje się na liście Ulubione, możesz uzyskać do niej dostęp ze strony Podsumowanie w aplikacji Zdrowie.
 2. Stuknij opcję Edycja pod harmonogramem snu w obszarze Następne.
 3. Przeciągnij zakrzywiony suwak, aby określić godziny Pora spać i Pobudka. Jeśli harmonogram nie spełnia Twojego celu Sen, suwak zmienia kolor na pomarańczowy.
 4. Stuknij opcję Alarm budzika, aby włączyć alarm oraz dostosować dźwięk, głośność i haptykę alarmu.
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany.

Możesz także zmienić następny alarm funkcji Pobudka w aplikacji Zegar.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający opcje edycji całego harmonogramu snu 

Uaktualnianie pełnego harmonogramu

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Sen.
 2. Stuknij harmonogram w obszarze Pełny harmonogram i opcje.
 3. Stuknij opcję Edycja pod harmonogramem, który chcesz uaktualnić.
 4. Stuknij Aktywne dni i przeciągnij zakrzywiony suwak, aby określić godziny Pora spać i Pobudka. Jeśli harmonogram nie spełnia Twojego celu Sen, suwak zmienia kolor na pomarańczowy.
 5. Stuknij opcję Alarm budzika, aby włączyć alarm oraz dostosować dźwięk, głośność i haptykę alarmu.
 6. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany.

W razie potrzeby możesz również wyłączyć harmonogram snu. W aplikacji Zdrowie stuknij kolejno opcje Przeglądaj > Sen > Pełny harmonogram i opcje. Następnie stuknij opcję Harmonogram snu u góry ekranu, aby wyłączyć lub włączyć harmonogram.

Edytowanie harmonogramu snu na zegarku Apple Watch

Jeśli chcesz uaktualnić swój harmonogram snu, możesz wprowadzić zmiany w pełnym harmonogramie lub tylko dla następnej pobudki. W przypadku opcji Tylko następna pobudka wprowadzone zmiany dotyczą tylko następnego dnia. Zmiany wprowadzone w pełnym harmonogramie dotyczą wszystkich kolejnych dni.

Jeśli obudzisz się przed zaplanowaną pobudką, możesz wyjść z trybu skupienia Sen. Obróć pokrętło Digital Crown, aby odblokować zegarek Apple Watch. Następnie przesuń palcem w górę w celu otwarcia centrum sterowania i stuknij ikonę aplikacji Sen.

Uaktualnianie tylko następnej pobudki

 1. Otwórz aplikację Sen.
 2. Stuknij harmonogram w obszarze Następne.
 3. Stuknij opcję Pobudka lub Pora spać.
  Ekran zegarka Apple Watch wyświetlający opcje edycji pozycji Tylko następna pobudka
 4. Stuknij godzinę lub minutę i obróć pokrętło Digital Crown, aby dostosować czas. Następnie stuknij znacznik wyboru, aby zachować zmiany.
 5. Stuknij opcję Alarm, aby włączyć alarm oraz dostosować dźwięk i haptykę.
 6. Stuknij opcję Edycja harmonogramu w lewym górnym rogu, aby zachować zmiany na kolejny dzień.

Uaktualnianie pełnego harmonogramu

 1. Otwórz aplikację Sen i stuknij opcję Pełny harmonogram.
 2. Stuknij harmonogram, który chcesz edytować.
  Ekran zegarka Apple Watch wyświetlający opcje edycji całego harmonogramu snu
 3. Stuknij dni w obszarze Aktywny, a następnie stuknij dni, dla których chcesz ustawić harmonogram snu.
 4. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany. 
 5. Stuknij opcję Pobudka lub Pora spać.
 6. Stuknij godzinę lub minutę i obróć pokrętło Digital Crown, aby dostosować czas. Następnie stuknij znacznik wyboru, aby zachować zmiany.
 7. Stuknij opcję Alarm, aby włączyć alarm oraz dostosować dźwięk i haptykę alarmu.
 8. Stuknij opcję Edycja harmonogramu w lewym górnym rogu, aby zachować zmiany pełnego harmonogramu.

W razie potrzeby możesz również wyłączyć pełny harmonogram. W aplikacji Sen stuknij opcję Pełny harmonogram, a następnie stuknij opcję Harmonogram snu, aby wyłączyć lub włączyć harmonogram snu.

Zarządzanie skrótami na czas relaksu

Na telefonie iPhone możesz dodać skróty do aplikacji, które pomogą Ci się zrelaksować i przygotować do snu. 

Ekran telefonu iPhone wyświetlający skróty opcji Relaks 

Dodawanie skrótu

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Sen.
 2. Stuknij harmonogram w obszarze Pełny harmonogram i opcje.
 3. Stuknij opcję Skróty na czas relaksu.
 4. Stuknij opcję Dodaj skrót lub Dodaj inny skrót, jeśli jakiś został już wcześniej dodany.
 5. Stuknij aplikację, a następnie stuknij przycisk Dodaj przycisk Dodaj, aby dodać skrót. Możesz również stuknąć opcję Pokaż aplikacje z App Store, aby znaleźć i dodać nowe aplikacje.

Usuwanie skrótu

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Sen.
 2. Stuknij harmonogram w obszarze Pełny harmonogram i opcje.
 3. Stuknij opcję Skróty na czas relaksu.
 4. Stuknij przycisk Usuń przycisk Usuń.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający wykres z danymi snu 

Wyświetlanie historii snu

Aby wyświetlić historię snu, otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone, stuknij kartę Przeglądaj u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję Sen. Jeśli funkcja Sen należy do ulubionych, możesz uzyskać do niej dostęp ze strony Podsumowanie w aplikacji Zdrowie.

W zależności od użycia telefonu iPhone w nocy funkcja Sen na telefonie iPhone śledzi czas w łóżku i tworzy jego wykresy. Ustawieniem domyślnym wykresu słupkowego jest T (tygodniowy). Aby wyświetlić historię snu dla ubiegłego miesiąca, stuknij opcję M u góry wykresu. Stuknij opcję Pokaż więcej danych (Sen), aby przejrzeć szczegóły dotyczące długości snu, takie jak Średni czas w łóżku i Średnia długość snu. Każdy z tych szczegółów możesz stuknąć, aby wyświetlić go na wykresie powyżej.

Ekran telefonu iPhone wyświetlający wykres częstości oddechów 

Wyświetlanie częstości oddechów

Za pomocą zegarka Apple Watch Series 3 lub nowszego z systemem watchOS 8 możesz mierzyć i śledzić częstość oddechów*. Po włączeniu funkcji Monitoruj sen, używając Apple Watch, gdy założysz zegarek Apple Watch do spania, będzie on automatycznie mierzył i rejestrował liczbę oddechów na minutę.

Aby wyświetlić dane częstości oddechów, otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone i stuknij kartę Przeglądaj u dołu ekranu. Stuknij opcję Oddychanie, a następnie pozycję Częstość oddechów.

* Funkcja Częstość oddechów nie jest dostępna dla osób poniżej 18 lat.

Uzyskiwanie dokładniejszych wyników za pomocą zegarka Apple Watch

Jeśli Apple Watch został połączony w parę po zakończeniu konfiguracji funkcji Sen, nadal możesz włączyć opcję Monitoruj sen, używając Apple Watch. W aplikacji Watch na telefonie iPhone stuknij opcję Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Sen. Następnie stuknij opcję Monitoruj sen, używając Apple Watch, aby włączyć to ustawienie. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, zakładając zegarek do spania:

 • Włącz opcję Przypomnienia o ładowaniu. Na telefonie iPhone otwórz aplikację Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Sen. Stuknij opcję Przypomnienia o ładowaniu, aby włączyć przypomnienie na zegarku Apple Watch o konieczności naładowania go przed czasem relaksu. Jeśli bateria zegarka wyczerpie się, nie będzie on śledził danych snu.
 • Upewnij się, że zegarek Apple Watch jest wygodnie dopasowany. Jeśli zegarek jest zbyt luźny, przyspieszeniomierz może rejestrować zbyt dużo ruchu w czasie naturalnego snu.
Data publikacji: