Monitorowanie snu na zegarku Apple Watch i korzystanie z funkcji Sen na telefonie iPhone

Twórz spersonalizowane harmonogramy snu, aby realizować swoje cele w zakresie higieny snu i poprawić ogólny stan zdrowia.

Konfigurowanie funkcji Sen

Odpowiednia ilość snu jest ważna dla ogólnego stanu zdrowia. Aplikacja Zdrowie na telefonie iPhone może ułatwić ustawienie celu Sen i obserwowanie postępu na drodze do osiągnięcia tego celu.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na telefonie iPhone.
 2. Stuknij opcję Zaczynamy w obszarze Skonfiguruj Sen1, a następnie stuknij przycisk Dalej.
  Ekran iPhone’a wyświetlający opcję Skonfiguruj Sen
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustalić:
  • Cele Sen: ustaw liczbę godzin, które chcesz spać.
  • Godziny Pora spać i Pobudka: określ, kiedy chcesz chodzić spać i wstawać.
  • Tryb skupienia Sen: w celu ograniczenia elementów rozpraszających uwagę na iPhonie i zegarku Apple Watch może uprościć ekran blokady i włączyć tryb skupienia Sen o zaplanowanej porze snu. Możesz też zezwolić określonym osobom lub aplikacjom na powiadamianie Cię. Dowiedz się, jak dostosować tryb skupienia.
  • Monitoruj sen, używając Apple Watch: załóż zegarek do spania, aby monitorować swój sen. Ta opcja jest dostępna podczas konfiguracji, jeśli Apple Watch został wcześniej połączony w parę z telefonem iPhone. Jeśli Apple Watch zostanie połączony w parę po zakończeniu konfiguracji, funkcję Monitoruj sen, używając Apple Watch będzie można włączyć później.

Dostosowywanie opcji Relaks i Cel Sen

Opcje Relaks i Cel Sen możesz dostosować do swoich potrzeb na iPhonie lub zegarku Apple Watch.

Na telefonie iPhone

 1. Otwórz aplikację Zdrowie, stuknij ikonę Przeglądaj u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję Sen. Jeśli funkcja Sen znajduje się na liście Ulubione, możesz uzyskać do niej dostęp ze strony Podsumowanie w aplikacji Zdrowie.
 2. Stuknij opcję Pełny harmonogram i opcje.
 3. W sekcji Dodatkowe szczegóły stuknij opcje Relaks lub Cel Sen.
  Ekran iPhone’a wyświetlający opcje dostosowywania funkcji Cel Sen
 4. Dostosuj czas, a następnie stuknij opcję Relaks lub Cel Sen, aby zachować zmiany.

Na zegarku Apple Watch

 1. Otwórz aplikację Sen.
 2. Stuknij ikonę  w lewym górnym rogu. 
 3. W sekcji Opcje stuknij opcje Relaks lub Cel Sen.
 4. Stuknij przyciski Plus i Minus, aby dostosować swój czas.
 5. Stuknij strzałkę w lewo w lewym górnym rogu, aby wrócić i zachować zmiany.

Edytowanie harmonogramu snu na telefonie iPhone

Jeśli chcesz uaktualnić swój harmonogram snu, możesz wprowadzić zmiany w pełnym harmonogramie lub tylko dla następnej pobudki. W przypadku opcji Tylko następna pobudka wprowadzone zmiany dotyczą tylko następnego dnia. Zmiany wprowadzone w pełnym harmonogramie dotyczą wszystkich kolejnych dni.

Uaktualnianie tylko następnej pobudki

 1. Otwórz aplikację Zdrowie, stuknij ikonę Przeglądaj u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję Sen. Jeśli funkcja Sen znajduje się na liście Ulubione, możesz uzyskać do niej dostęp ze strony Podsumowanie w aplikacji Zdrowie.
 2. Stuknij opcję Edycja pod harmonogramem snu w obszarze Następne.
 3. Przeciągnij zakrzywiony suwak, aby określić godziny Pora spać i Pobudka. Jeśli harmonogram nie spełnia Twojego celu Sen, suwak zmienia kolor na pomarańczowy.
 4. Stuknij Alarm, aby włączyć alarm i dostosować dźwięk alarmu, głośność i haptykę.
  Ekran iPhone’a wyświetlający opcje edycji pozycji Tylko następna pobudka
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany.

Możesz także zmienić następny alarm funkcji Pobudka w aplikacji Zegar.

Uaktualnianie pełnego harmonogramu

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij opcję Sen.
 2. Stuknij harmonogram w obszarze Pełny harmonogram i opcje.
 3. Stuknij opcję Edycja pod harmonogramem, który chcesz uaktualnić.
 4. Stuknij Aktywne dni i przeciągnij zakrzywiony suwak, aby określić godziny Pora spać i Pobudka. Jeśli harmonogram nie spełnia Twojego celu Sen, suwak zmienia kolor na pomarańczowy.
  Ekran iPhone’a wyświetlający opcje edycji całego harmonogramu snu
 5. Stuknij opcję Alarm, aby włączyć alarm oraz dostosować dźwięk, głośność i haptykę alarmu.
 6. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany.

W razie potrzeby możesz również wyłączyć harmonogram snu. W aplikacji Zdrowie stuknij kolejno opcje Przeglądaj > Sen > Pełny harmonogram i opcje. Następnie stuknij opcję Harmonogram snu u góry ekranu, aby wyłączyć lub włączyć harmonogram.

Edytowanie harmonogramu snu na zegarku Apple Watch

Jeśli chcesz uaktualnić swój harmonogram snu, możesz wprowadzić zmiany w pełnym harmonogramie lub tylko dla następnej pobudki. W przypadku opcji Tylko następna pobudka wprowadzone zmiany dotyczą tylko następnego dnia. Zmiany wprowadzone w pełnym harmonogramie dotyczą wszystkich kolejnych dni.

Jeśli obudzisz się przed zaplanowaną pobudką, możesz wyjść z trybu skupienia Sen. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło Digital Crown, aby odblokować zegarek Apple Watch. Następnie naciśnij przycisk boczny w celu otwarcia centrum sterowania i stuknij ikonę aplikacji Sen.

Uaktualnianie tylko następnej pobudki

 1. Otwórz aplikację Sen.
 2. Stuknij ikonę  w lewym górnym rogu.
 3. Stuknij godzinę w obszarze Pobudka lub Pora spać.
  Ekran zegarka Apple Watch wyświetlający opcje edycji pozycji Tylko następna pobudka
 4. Stuknij godzinę lub minutę i obróć pokrętło Digital Crown, aby dostosować czas. Następnie stuknij znacznik wyboru, aby zachować zmiany.
 5. Stuknij opcję Alarm, aby włączyć alarm, oraz stuknij Dźwięk i haptyka, aby dostosować dźwięk i haptykę alarmu.
 6. Stuknij strzałkę w lewo w lewym górnym rogu, aby zachować zmiany na następny dzień.

Uaktualnianie pełnego harmonogramu

 1. Otwórz aplikację Sen.
 2. Stuknij ikonę  w lewym górnym rogu.
 3. W sekcji Pełny harmonogram stuknij harmonogram, który chcesz edytować.
  Ekran zegarka Apple Watch wyświetlający opcje edycji całego harmonogramu snu
 4. Stuknij polecenie Aktywny, a następnie stuknij dni, dla których chcesz ustawić harmonogram snu.
 5. Stuknij strzałkę w lewo w lewym górnym rogu, aby zachować zmiany. 
 6. Stuknij godzinę w obszarze Pobudka lub Pora spać.
 7. Stuknij godzinę lub minutę i obróć pokrętło Digital Crown, aby dostosować czas. Następnie stuknij znacznik wyboru, aby zachować zmiany.
 8. Stuknij opcję Alarm, aby włączyć alarm, oraz stuknij Dźwięk i haptyka, aby dostosować dźwięk i haptykę alarmu.
 9. Stuknij strzałkę w lewo w lewym górnym rogu, aby zachować zmiany w pełnym harmonogramie.

W razie potrzeby możesz również wyłączyć pełny harmonogram. W aplikacji Sen stuknij ikonę  w lewym górnym rogu. Stuknij opcję Pełny harmonogram, a następnie stuknij opcję Harmonogram snu, aby wyłączyć lub włączyć harmonogram snu.

Wyświetlanie historii snu

W zależności od użycia telefonu iPhone w nocy funkcja Sen na telefonie iPhone śledzi czas w łóżku i tworzy jego wykresy. Aby móc otrzymywać dane dotyczące snu z zegarka Apple Watch, śledzenie snu musi być włączone na co najmniej 4 godziny każdej nocy. 

Aby wyświetlić historię snu, użyj aplikacji Zdrowie na iPhonie lub iPadzie. Jeśli używasz iPhone’a, stuknij Przeglądaj na dole ekranu. Jeśli używasz iPada, stuknij ikonę , aby otworzyć pasek boczny. Stuknij opcję Sen. Jeśli funkcja Sen została zachowana w ulubionych, możesz uzyskać do niej dostęp ze strony Podsumowanie w aplikacji Zdrowie.
Ekran iPhone’a wyświetlający wykres z danymi snu

Ustawieniem domyślnym wykresu słupkowego jest D (dzienny). Stuknij na górze wykresu literę W, aby wyświetlić historię snu z ostatniego tygodnia, M — z ostatniego miesiąca albo 6M — z ostatnich 6 miesięcy. Aby przejrzeć dodatkowe szczegóły snu, stuknij opcję Pokaż więcej danych snu i wybierz kategorię.

 • Gradacja: jeśli korzystasz z systemu iOS 16 lub nowszego i systemu watchOS 9 lub nowszego możesz zobaczyć, ile czasu trwały fazy snu REM, bazowy i głęboki, oraz jaki był to procent czasu.
 • Kwoty: zobacz szczegóły dotyczące czasu snu, takie jak średni czas w łóżku i średni czas snu.
 • Porównania: zobacz częstość pracy serca i oddechów w odniesieniu do czasu snu. Jeśli masz zegarek Apple Watch Series 8 lub Apple Watch Ultra, możesz również porównać zmiany w danych dotyczących nocnej temperatury mierzonej na nadgarstku.

Możesz także wyświetlić na zegarku Apple Watch najnowsze dane dotyczące snu. Otwórz aplikację Sen na zegarku, a następnie obróć pokrętło Digital Crown, aby wyświetlić dane funkcji Fazy snu, Czas snu i Długość snu z ostatnich 14 dni.

Wyświetlanie częstości oddechów

Za pomocą zegarka Apple Watch Series 3 lub nowszego z systemem watchOS 8 możesz mierzyć i śledzić częstość oddechów.2 Po włączeniu funkcji Monitoruj sen, używając Apple Watch, gdy założysz zegarek Apple Watch do spania, będzie on automatycznie mierzył i rejestrował liczbę oddechów na minutę.

Aby wyświetlić częstość oddechu, użyj aplikacji Zdrowie na iPhonie lub iPadzie. Jeśli używasz iPhone’a, stuknij Przeglądaj na dole ekranu. Jeśli korzystasz z iPada, stuknij ikonę , aby otworzyć pasek boczny. Stuknij opcję Oddychanie, a następnie pozycję Częstość oddechów.

Ekran iPhone’a wyświetlający wykres częstości oddechów

Uzyskiwanie dokładniejszych wyników za pomocą zegarka Apple Watch

Jeśli Apple Watch został połączony w parę po zakończeniu konfiguracji funkcji Sen, nadal możesz włączyć opcję Monitoruj sen, używając Apple Watch. W aplikacji Watch na iPhonie stuknij opcję Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Sen. Następnie stuknij opcję Monitoruj sen, używając Apple Watch, aby włączyć to ustawienie. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, zakładając zegarek do spania:

 • Włącz opcję Przypomnienia o ładowaniu. Na iPhonie otwórz aplikację Watch, stuknij kartę Mój zegarek, a następnie stuknij opcję Sen. Stuknij opcję Przypomnienia o ładowaniu, aby włączyć przypomnienie na zegarku Apple Watch o konieczności naładowania go przed czasem relaksu. Jeśli bateria zegarka wyczerpie się, nie będzie on śledził danych snu.
 • Upewnij się, że zegarek Apple Watch jest wygodnie dopasowany. Jeśli zegarek jest zbyt luźny, przyspieszeniomierz może rejestrować zbyt dużo ruchu w czasie naturalnego snu.

1. Funkcja Sen jest niedostępna w przypadku używania Ustawień rodzinnych.

2. Funkcja Częstość oddechu nie jest dostępna dla użytkowników w wieku poniżej 18 lat.

Data publikacji: