Korzystanie z aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone i iPodzie touch

Aplikacja Zdrowie zbiera dane zdrowotne z telefonu iPhone, zegarka Apple Watch i już używanych aplikacji, aby umożliwić wyświetlanie postępu w jednym miejscu. 

Ikona aplikacji Zdrowie

Aplikacja Zdrowie automatycznie liczy kroki, a także odległości przebyte piechotą i biegiem. Zegarek Apple Watch automatycznie śledzi dane dotyczące aktywności. Możesz również wprowadzić informacje w kategorii Zdrowie lub pobrać dane z dowolnego źródła zgodnego z aplikacją Zdrowie, np. aplikacji lub urządzenia.

Konfigurowanie profilu w aplikacji Zdrowie

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie. 
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe  w prawym górnym rogu.
 3. Stuknij kolejno opcje Profil zdrowia i Edycja. 
 4. Dodaj dane, takie jak wzrost, waga i wiek. 
 5. Stuknij opcję Gotowe.  
 6. Za pośrednictwem profilu możesz również skonfigurować kartę medyczną lub zarejestrować się jako dawca organów. 

Na podstawie Twoich osobistych informacji Apple Watch oblicza między innymi liczbę spalonych kalorii. Możesz udostępniać takie informacje innym aplikacjom i uaktualniać je na wszystkich urządzeniach. 

 

Wybór ulubionych kategorii do śledzenia

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie. 
 2. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu. 
 3. Aby dodać lub usunąć kategorię z ulubionych, stuknij ją. Kategorie oznaczone niebieską gwiazdką będą wyświetlane w menu Ulubione.
 4. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. 

W ulubionych widać, jak Ci idzie w poszczególnych kategoriach zdrowotnych — takich jak Minuty uważności lub Kroki — tego dnia. Aby wyświetlić więcej informacji z danej kategorii, stuknij ją. 

Dodawanie informacji dotyczących zdrowia

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Przeglądaj. 
 2. Wybierz kategorię, np. Aktywność. 
 3. Stuknij podkategorię, np. Kroki.
 4. W prawym górnym rogu stuknij opcję Dodaj dane.
 5. Wprowadź datę, godzinę i dane dla tej aktywności.
 6. Po zakończeniu stuknij opcję Dodaj.

 

Wybór aplikacji udostępniających informacje aplikacji Zdrowie

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu. 
 3. Na karcie Prywatność stuknij opcję Aplikacje. Wyświetlone są już posiadane aplikacje zgodne z aplikacją Zdrowie. Jeśli nie widzisz aplikacji, może nie być zgodna. 
 4. Stuknij aplikację i włącz kategorie aplikacji Zdrowie, które chcesz śledzić za pośrednictwem aplikacji.

Jeśli korzystasz z wielu aplikacji do śledzenia różnych rzeczy, aplikacja Zdrowie może gromadzić wszystkie dane w jednym miejscu. Zarządzaj danymi dodanymi do aplikacji Zdrowie

Aplikacje na zegarku Apple Watch również mogą odczytywać i zapisywać dane zdrowotne. Możesz zarządzać nimi bezpośrednio na zegarku Apple Watch: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zdrowie > Aplikacje. 

Obserwowanie zmian swojego stanu zdrowia w czasie

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Podsumowanie. 
 2. Przewiń w dół do obszaru Przegląd. W obszarze Przegląd możesz sprawdzić zmiany swojego stanu zdrowia w czasie. 
 3. Stuknij przegląd, aby wyświetlić dodatkowe informacje z kategorii, lub stuknij opcję Pokaż wszystkie przeglądy u dołu listy. 

Więcej danych dotyczących zdrowia

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: