Korzystanie z aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone i iPodzie touch

Aplikacja Zdrowie zbiera dane zdrowotne z telefonu iPhone, zegarka Apple Watch i już używanych aplikacji, aby umożliwić wyświetlanie postępu w jednym miejscu. 

Ikona aplikacji Zdrowie

Aplikacja Zdrowie wyróżnia cztery kategorie: Aktywność, Sen, Uważność i Odżywianie. Aplikacja Zdrowie automatycznie liczy kroki, a także odległości przebyte piechotą i biegiem. Zegarek Apple Watch automatycznie śledzi dane dotyczące aktywności. Wszystkie utworzone lub zebrane informacje na Twój temat są pod Twoją pełną kontrolą i zostają zaszyfrowane za pomocą kodu po zablokowaniu telefonu iPhone. 

Dodawanie informacji osobistych

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Dane zdrowotne. 
 2. Stuknij ikonę ikona profilu, następnie dodaj informacje o sobie. 
  Informacje osobiste Dereka Parkera

Dodawanie danych z aplikacji do aplikacji Zdrowie

Aby dodać aplikacje i wybrać kategorie, które śledzą: 

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Źródła. 
 2. Przewiń do opcji Aplikacje. Wyświetlone są już posiadane aplikacje zgodne z aplikacją Zdrowie. Jeśli nie widzisz aplikacji, może nie być zgodna. 
 3. Stuknij aplikację.
 4. Włącz kategorie, których dane chcesz śledzić.

Zgodne aplikacje znajdują się również w aplikacji Zdrowie: 

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Dane zdrowotne.
 2. Stuknij kategorię, którą chcesz śledzić, np. Uważność. 
  Polecane aplikacje dla kategorii Uważność oraz 2 minuty z nagranych minut uważności.
 3. Przewiń do opcji Polecane aplikacje.
 4. Pobierz jedną z aplikacji zalecanych do śledzenia tej kategorii.
 5. Po pobraniu aplikacji otwórz ją i skonfiguruj.
 6. Otwórz aplikację Zdrowie, stuknij kartę Źródła i stuknij aplikację. Włącz kategorie, których dane chcesz śledzić.

Ty decydujesz, które informacje są przekazywane aplikacji Zdrowie oraz które aplikacje mogą pobierać dane z tej aplikacji. Aplikacje uzyskujące dostęp do narzędzia HealthKit muszą podlegać zasadom ochrony prywatności. Przed zezwoleniem aplikacji na dostęp do informacji o zdrowiu i kondycji należy się zapoznać z jej zasadami ochrony prywatności.

Wyświetlanie danych z zegarka Apple Watch

Dane zdrowotne są automatycznie dodawane z zegarka Apple Watch. Aby je wyświetlić:

 • Aby wyświetlić informacje o ruchu, ćwiczeniach i czasie spędzonym na nogach oraz cele, stuknij kartę Dane zdrowotne, a następnie pozycję Aktywność.
 • Aby zobaczyć swoje tętno, stuknij kartę Dane zdrowotne, a następnie stuknij pozycję Tętno. Dowiedz się więcej o dokładności i ograniczeniach czujnika tętna.
 • Aby wyświetlić dane z aplikacji Oddech, stuknij kartę Dane zdrowotne, a następnie stuknij pozycję Uważność. Poznaj aplikację Oddech.

Jeśli aplikacja Zdrowie nie śledzi kroków lub innych informacji z telefonu iPhone lub innego urządzenia:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Źródła.
 2. Stuknij swój zegarek Apple Watch w sekcji Urządzenia.
 3. Stuknij opcję Ustawienia prywatności i upewnij się, że opcja Śledzenie sprawności jest włączona.

Wyświetlanie codziennych postępów

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Dziś. Aby wyświetlić dane zdrowotne z innego dnia, stuknij inną datę w kalendarzu.
  Podsumowanie informacji zdrowotnych, włączając uważność, tętno, kroki, analizę snu i inne.
 2. Stuknij dowolną miarę, np. Kroki. 
 3. A wyświetlić więcej danych, stuknij wykres.

Możesz również dodać miarę do Ulubionych, tak aby wyświetlała się u góry ekranu Dzisiaj. Stuknij kartę Dane zdrowotne, kategorię, a następnie stuknij opcję Dodaj do ulubionych. 

Dodawanie danych z innych źródeł

Tworzenie backupu danych zdrowotnych

Informacje zdrowotne przenoszone między usługą iCloud a urządzeniem i przechowywane w usłudze iCloud są szyfrowane. Aby zakończyć przechowywanie danych aplikacji Zdrowie w usłudze iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i wyłącz pozycję Zdrowie.

Jeśli nie korzystasz z usługi iCloud, możesz utworzyć backup danych zdrowotnych w aplikacji Zdrowie, szyfrując backup w aplikacji iTunes

Telefon iPhone Johna w aplikacji iTunes

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: