Przeciąganie tekstu i obiektów między dokumentami aplikacji iWork a innymi aplikacjami

Szybko przenoś tekst, tabele, zdjęcia i inne obiekty między dokumentami aplikacji Pages, Numbers lub Keynote a innymi aplikacjami na iPadzie lub komputerze Mac.

Za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” możesz szybko dodać zawartość z wiadomości e-mail, z sieci lub innych aplikacji do dokumentu aplikacji Pages, Numbers lub Keynote. Podczas używania funkcji „przeciągnij i upuść” obiekt jest kopiowany do nowej aplikacji, a kopiowany element pozostaje w pierwotnej aplikacji. 

Przeciąganie i upuszczanie na iPadzie z wielozadaniowością

Na iPadzie z systemem iOS 11 można użyć funkcji wielozadaniowości w celu otwarcia dwóch aplikacji jednocześnie, a następnie przeciągać i upuszczać obiekty między nimi. Możesz na przykład przeciągnąć obraz z wiadomości e-mail do prezentacji Keynote, tabelę z arkusza Numbers do dokumentu Pages lub tekst z aplikacji Pages do notatki. Upewnij się, że aplikacje Pages, Numbers i Keynote zostały uaktualnione do wersji 3.3 lub nowszej.

 1. Włącz wielozadaniowość na iPadzie. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wielozadaniowość i Dock, a następnie włącz opcje Pozwól na wiele aplikacji i Pokaż sugerowane i ostatnie aplikacje.
 2. Utwórz nowy dokument lub otwórz istniejący dokument pakietu iWork.
 3. Naciśnij przycisk Początek, a następnie otwórz aplikację zawierającą obiekt do skopiowania.
 4. Przesuń palcem od dołu ekranu, aby otworzyć Docka.
 5. W Docku dotknij i przytrzymaj aplikację pakietu iWork, którą chcesz otworzyć, a następnie użyj funkcji Slide Over lub Split View.
  • Jeśli aplikacje mają zostać wyświetlone jedna na drugiej, użyj funkcji Slide Over, przeciągając aplikację na ekran.
  • Jeśli aplikacje mają zostać wyświetlone obok siebie, użyj funkcji Split View, przeciągając aplikację do prawej lub lewej krawędzi ekranu.
   Dowiedz się więcej o funkcjach Slide Over i Split View.
 6. W aplikacji zawierającej zawartość do skopiowania dotknij i przytrzymaj dany element, przeciągnij go do aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, a następnie upuść.
  • Aby zaznaczyć kilka elementów, dotknij i przytrzymaj element, a następnie, przytrzymując go, stuknij kolejne elementy innym palcem.
  • Aby przeciągnąć i upuścić tekst, najpierw zaznacz tekst, a następnie dotknij i przytrzymaj go, aż się uniesie.

Możesz przeciągać i upuszczać obiekty z jednej aplikacji pakietu iWork do innej, ale w każdej z tych aplikacji w tym samym czasie może być otwarty tylko jeden dokument. Aby skopiować obiekt z jednego dokumentu do innego w obrębie tej samej aplikacji:

 1. Dotknij i przytrzymaj obiekt, a następnie zacznij go przeciągać.
 2. Zamknij obecny dokument, posługując się innym palcem.
 3. Otwórz dokument, do którego chcesz przeciągnąć obiekt, a następnie upuść go na niego. Podczas przeciągania obiektu masz dostęp do wszystkich funkcji aplikacji, w tym do tworzenia nowego dokumentu i przeglądania dokumentów.


Przeciąganie i upuszczanie na komputerze Mac

Na komputerze Mac można przeciągać i upuszczać obiekty, aby szybko dodać je do dokumentów pakietu iWork. Możesz na przykład przeciągnąć zdjęcie z biblioteki zdjęć do prezentacji Keynote, tekst z wiadomości e-mail do dokumentu Pages oraz przenieść tekst w obrębie dokumentu.

Można również użyć funkcji przeciągnij i upuść, aby skopiować tekst i tabele między dokumentami pakietu iWork. Możesz na przykład przeciągnąć tabelę (lub jej część) z arkusza Numbers do dokumentu Pages. Zanim przeciągniesz tabelę do innego dokumentu, upewnij się, że zostały zaznaczone wszystkie komórki, które chcesz skopiować.

W aplikacji Keynote można przeciągnąć slajd z nawigatora slajdów na biurko, aby szybko utworzyć nową prezentację.

Data publikacji: