Praca z wieloma dokumentami w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na iPadzie

Wyświetlaj i edytuj dwa dokumenty z tej samej aplikacji w widoku Split View lub miej dostęp do wielu otwartych dokumentów za pomocą narzędzia Exposé aplikacji.

Otwieranie dwóch dokumentów w widoku Split View

Dzięki widokowi Split View możesz otworzyć obok siebie dwa dokumenty z tej samej aplikacji. Przykładowo otworzyć dwa dokumenty aplikacji Pages w tym samym czasie i udostępniać między nimi zawartość — przeciągać i upuszczać lub kopiować i wklejać tekst, obrazy, tabele i nie tylko. Widok Split View można utworzyć z menedżera dokumentów w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote lub jeśli masz już otwarty dokument.

Otwieranie dwóch dokumentów z menedżera aplikacji

 1. W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote otwórz menedżera dokumentów.
 2. Przeciągnij dokument z menedżera dokumentów do prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby utworzyć widok Split View.
 3. Stuknij drugi dokument w menedżerze dokumentów, aby otworzyć go obok pierwszego dokumentu.
 4. W widoku Split View możesz zmienić odstęp i nie tylko:
  • Aby dostosować odstęp dokumentów na ekranie, przeciągnij separator w lewo lub w prawo.
  • Aby przełączyć funkcję Split View na Slide Over, przesuń palcem w dół od góry dokumentu.
  • Aby zamknąć widok Split View, przeciągnij separator dokumentu tak, aby zakryć aplikację, którą chcesz zamknąć.

Otwieranie drugiego dokumentu, gdy jeden jest już otwarty

 1. Gdy dokument jest otwarty w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby otworzyć Docka.
 2. W Docku dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie przeciągnij ją do prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby utworzyć widok Split View.
 3. Stuknij dokument, aby go otworzyć w widoku Split View obok pierwszego dokumentu lub stuknij przycisk plusa , aby przejrzeć inne dokumenty w menedżerze plików.
 4. W widoku Split View możesz zmienić odstęp i nie tylko:
  • Aby dostosować odstęp dokumentów na ekranie, przeciągnij separator w lewo lub w prawo.
  • Aby przełączyć funkcję Split View na Slide Over, przesuń palcem w dół od góry dokumentu.
  • Aby zamknąć widok Split View, przeciągnij separator dokumentu tak, aby zakryć aplikację, którą chcesz zamknąć.


Otwieranie innych dokumentów z tej samej aplikacji

Aby szybko przełączać się między wieloma dokumentami w tym samym czasie, użyj narzędzia Exposé aplikacji.

 1. Gdy otwarty jest menedżer dokumentów lub określony plik aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, przesuń palcem do góry, aby wyświetlić Docka.
 2. Stuknij aplikację w Docku, aby otworzyć narzędzie Exposé aplikacji, które wyświetli wszystkie dokumenty otwarte w tej aplikacji.
 3. Stuknij jeden z dokumentów, aby go otworzyć. Możesz również stuknąć przycisk plusa , aby otworzyć inny dokument lub utworzyć nowy w menedżerze dokumentów.


Data publikacji: