Pierwsze kroki w usłudze Apple Business Manager lub Apple School Manager z funkcją zarządzania urządzeniami przenośnymi

Aby nadzorować telefon iPhone, iPada lub iPoda touch, można użyć usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager. Można również skonfigurować urządzenie z systemem iOS, aby zostało automatycznie zarejestrowane w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM — Mobile Device Management).

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów.

Aby korzystać z nadzorowanych urządzeń, organizacja lub organizacja edukacyjna musi zarejestrować się w programie automatycznej rejestracji urządzeń. Jeśli potrzebujesz pomocy w dodaniu serwera MDM i przypisaniu do niego urządzeń, skorzystaj z Podręcznika użytkownika usługi Apple Business Manager lub Podręcznika użytkownika usługi Apple School Manager. W celu uzyskania dodatkowych informacji o konfiguracji ustawień rejestracji w rozwiązaniu MDM podczas aktywacji skorzystaj z podręcznika użytkownika narzędzia Profile Manager lub skontaktuj się z dostawcą rozwiązania MDM.

Sprawdzanie wymagań sieciowych

Gdy iPhone, iPad, iPod touch, urządzenie Apple TV lub komputer Mac zostanie zarejestrowany w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), urządzenie wymaga uzyskania dostępu do następujących hostów:

  • albert.apple.com
  • iprofiles.apple.com 
  • crl3.digicert.com
  • crl4.digicert.com
  • ocsp.digicert.com

Po zakończeniu rejestracji rozwiązanie MDM korzysta z powiadomień w trybie push Apple, które wymagają dostępu do sieci.

Konfigurowanie nowego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Podczas aktywacji nowego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, serwery aktywacji systemu iOS dostarczają urządzeniu adres URL serwera MDM. Podczas konfigurowania przypisanego urządzenia może zostać wyświetlony następujący komunikat:

ekran aktywacyjny rozwiązania MDM

To complete set up, your iPhone, iPad, or iPod touch must be connected to a network that has access to your MDM server. (Aby dokończyć konfigurację, telefon iPhone, iPad lub iPod touch musi być podłączony do sieci mającej dostęp do serwera służącego do zarządzania urządzeniami przenośnymi.)

Konfigurowanie istniejącego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Pełne funkcje usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager są dostępne wyłącznie na nowo aktywowanych urządzeniach. Jeśli urządzanie zostało już aktywowane, należy je wymazać, a następnie aktywować ponownie. Możesz także użyć narzędzia Apple Configurator, aby przygotować urządzenie do automatycznej rejestracji.

Odtwarzanie telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch z backupu

Podczas odtwarzania z backupu na ten sam telefon iPhone, iPada lub iPoda touch stan nadzoru jest również odtwarzany z backupu. Podczas odtwarzania z backupu na inny telefon iPhone, iPada lub iPoda touch stan nadzoru jest przywracany z usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager.

Przykład: jeśli urządzenie zostało skonfigurowane jako nadzorowane i automatycznie zarejestrowane w rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), a następnie zostało odtworzone z backupu, gdy było nienadzorowane, urządzenie pozostanie nienadzorowane.

Więcej informacji

Jeśli nie korzystasz jeszcze z usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager, dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z programu automatycznej rejestracji urządzeń.

Data publikacji: