Jeśli nie otrzymujesz powiadomień w trybie push od firmy Apple

Jeśli nie widzisz powiadomień w trybie push od firmy Apple, gdy masz połączenie z siecią, skonsultuj się z administratorem sieci.

Aby używać usługi powiadomień w trybie push firmy Apple (APNs), klienckie komputery Mac i urządzenia z systemem iOS potrzebują bezpośredniego i trwałego połączenia z serwerami firmy Apple.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch może łączyć się z usługą APNs przez sieć komórkową danych (jeśli obsługuje taką możliwość) albo przez sieć Wi-Fi.

Jeśli używasz sieci Wi-Fi za zaporą lub prywatnej nazwy punktu dostępu (APN, Access Point Name) dla sieci komórkowej danych, musisz się połączyć z określonymi portami. Potrzebujesz bezpośredniego połączenia bez serwerów proxy z serwerami usługi APNs na następujących portach:

  • Port TCP 5223: do komunikowania się z usługą APNs
  • Port TCP 2195: do wysyłania powiadomień do usługi APNs
  • Port TCP 2196: dla usługi informacji zwrotnych usługi APNs
  • Port TCP 443: wymagany podczas aktywacji urządzenia, a po tym do połączeń awaryjnych (tylko w sieci Wi-Fi), gdy urządzenia nie mogą komunikować się z usługą APNs na porcie 5223

Upewnij się u administratora sieci, że te porty są dostępne.

Serwery usługi APNs używają równoważenia obciążenia, dlatego urządzenia nie zawsze łączą się z tym samym publicznym adresem IP w celu odebrania powiadomień. Najlepiej zezwolić na dostęp do tych portów w całym bloku adresów 17.0.0.0/8, który jest przydzielony firmie Apple.

Dowiedz się więcej na temat portów używanych przez usługi firmy Apple. W witrynie Apple Developer znajdziesz więcej informacji o usłudze powiadomień w trybie push firmy Apple.

Data publikacji: