Jeśli urządzenia klienckie z systemem macOS lub iOS nie otrzymują powiadomień w trybie push Apple

Dowiedz się, co zrobić, jeśli na urządzeniach klienckich z systemem macOS lub iOS nie widać powiadomień w trybie push Apple, gdy są podłączone do sieci.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów sieci.

Usługa powiadomień w trybie push Apple (APNS)

Aby używać usługi powiadomień w trybie push Apple, urządzenia klienckie z systemem macOS lub iOS potrzebują bezpośredniego i trwałego połączenia z serwerami Apple.

Telefon iPhone, iPad lub iPod touch może łączyć się z usługą APNs przez sieć komórkową danych (jeśli obsługuje taką możliwość) albo przez sieć Wi-Fi.

Sprawdź wymagane porty

Jeśli używasz sieci Wi-Fi za zaporą lub prywatnej nazwy punktu dostępu (APN, Access Point Name) dla sieci komórkowej danych, musisz się połączyć z określonymi portami. Potrzebujesz bezpośredniego połączenia bez serwerów proxy z serwerami usługi APNs na następujących portach:

  • Port TCP 5223: do komunikowania się z usługą APNs
  • Port TCP 443 lub 2197: do wysyłania powiadomień do usługi APNs*
  • Port TCP 443: wymagany podczas aktywacji urządzenia, a po tym do połączeń awaryjnych (tylko w sieci Wi-Fi), gdy urządzenia nie mogą komunikować się z usługą APNs na porcie 5223.

Serwery usługi APNs używają równoważenia obciążenia, dlatego urządzenia nie zawsze łączą się z tym samym publicznym adresem IP w celu odebrania powiadomień. Najlepiej zezwolić na dostęp do tych portów w całym bloku adresów 17.0.0.0/8, który jest przydzielony Apple.

Więcej informacji

* Niektóre serwery MDM mogą korzystać z portu 2195 do wysyłania powiadomień do usługi APNs oraz portu 2196 do odbioru.

Data publikacji: