Jeśli urządzenia Apple nie otrzymują powiadomień w trybie push Apple

Dowiedz się, co zrobić, jeśli na urządzeniach Apple nie widać powiadomień w trybie push Apple, gdy są podłączone do sieci.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów sieci.

Usługa powiadomień w trybie push firmy Apple (APNS)

Aby używać usługi Powiadomienia w trybie push firmy Apple (APNS), urządzenia z systemem macOS, iOS, tvOS i watchOS potrzebują bezpośredniego i trwałego połączenia z serwerami Apple przez sieć Ethernet, sieć komórkową danych (jeśli obsługują taką możliwość) albo przez sieć Wi-Fi.

Sprawdź wymagane porty i hosty

Jeśli używasz zapory lub prywatnej nazwy punktu dostępu (APN, Access Point Name) dla sieci komórkowej danych, urządzenia Apple muszą być w stanie połączyć się z określonymi portami na określonych hostach:

 • Port TCP 5223 — do komunikowania się z usługą APNs.
 • Port TCP 443 lub 2197 — do wysyłania powiadomień do usługi APNs.

Port TCP 443 jest wymagany podczas aktywacji urządzenia, a po tym do połączeń awaryjnych, gdy urządzenia nie mogą komunikować się z usługą APNs na porcie 5223. Połączenie na porcie 443 korzysta z serwera proxy, o ile serwer proxy umożliwia komunikację bez odszyfrowywania.

Serwery usługi APNs używają równoważenia obciążenia, dlatego urządzenia nie zawsze łączą się z tym samym publicznym adresem IP w celu odebrania powiadomień. Najlepiej zezwolić na dostęp do tych portów w całym bloku adresów 17.0.0.0/8, który jest przydzielony Apple.

Jeśli nie możesz zezwolić na dostęp do całego bloku adresu 17.0.0.0/8, zezwól na dostęp za pomocą tych samych portów do następujących zakresów sieci w protokole IPv4 lub IPv6:

IPv4

 • 17.249.0.0/16
 • 17.252.0.0/16
 • 17.57.144.0/22
 • 17.188.128.0/18
 • 17.188.20.0/23

IPv6

 • 2620:149:a44::/48
 • 2403:300:a42::/48
 • 2403:300:a51::/48
 • 2a01:b740:a42::/48

Data publikacji: