Jak używać aplikacji profesjonalnych z funkcją Optymalizuj dysk

Upewnij się, że pliki w projekcie są zawsze dostępne na komputerze Mac, gdy używasz funkcji Optymalizuj dysk.

Niektóre aplikacje profesjonalne mogą tworzyć projekty korzystające z plików przechowywanych w różnych lokalizacjach na komputerze Mac. Jeśli korzystasz z aplikacji profesjonalnej i funkcji Optymalizuj dysk dla usługi iCloud Drive, wybierz jedną z następujących opcji, aby mieć pewność, że Twoje projekty są zawsze na komputerze Mac i że masz dostęp do ich plików.

Jeśli chcesz korzystać z funkcji Optymalizuj dysk

Jeśli chcesz korzystać z funkcji Optymalizuj dysk, aby komputer Mac automatycznie udostępniał przestrzeń dyskową, przechowuj pliki projektowe poza iCloud Drive. Na przykład, możesz przechowywać pliki projektowe w katalogu domowym:

  1. W Finderze wybierz kolejno opcje Idź > Katalog domowy na pasku menu.
  2. W katalogu domowym utwórz katalog dla swoich projektów, a następnie przenieś projekty do tego katalogu.
  3. Możesz również przeciągnąć ten katalog do paska bocznego Findera lub Docka, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Jeśli przechowujesz katalogi Biurko i Dokumenty w iCloud Drive, przechowuj pliki projektowe poza tymi katalogami.

Jeśli chcesz korzystać z usługi iCloud Drive

Jeśli chcesz korzystać z iCloud Drive, aby pliki projektowe były dostępne na wszystkich urządzeniach, wyłącz funkcję Optymalizuj dysk Maca:

  1. Wybierz kolejno menu Apple () > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
  2. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji iCloud Drive.
  3. Wyłącz funkcję Optymalizuj dysk Maca. 

Opcje usługi iCloud Drive

Data publikacji: