Jak zwolnić miejsce na dysku komputera Mac

Oszczędzaj miejsce na dysku przez przechowywanie zawartości w usłudze iCloud lub za pomocą wbudowanych narzędzi do znajdowania i usuwania dużych lub niepotrzebnych plików.

Funkcja Optymalizuj dysk w systemie macOS Sierra i nowszym* pozwala oszczędzać miejsce przez przechowywanie zawartości w usłudze iCloud i udostępnianie jej na żądanie. Gdy potrzebne jest miejsce na dysku, pliki, zdjęcia, filmy, załączniki wiadomości e-mail i inne pliki, których rzadko używasz, są automatycznie zapisywane w usłudze iCloud. Każdy plik pozostaje tam, gdzie został ostatnio zachowany, i jest pobierany przy otwarciu. Ostatnio używane pliki pozostają na komputerze Mac, podobnie jak poprawione wersje zdjęć.

* Jeśli nie korzystasz jeszcze z systemu macOS Sierra lub nowszego, poznaj inne sposoby zwalniania miejsca na dysku.


Dowiedz się, ile miejsca dyskowego jest dostępne na komputerze Mac

Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Ten Mac, a następnie kliknij kartę Pamięć masowa. Jest to przegląd wolnego miejsca na komputerze Mac oraz miejsca używanego przez różne kategorie plików:

Ten Mac: Pamięć masowa

Kliknij przycisk Zarządzaj, aby otworzyć okno Zarządzanie pamięcią masową przedstawione na poniższej ilustracji. (Przycisk Zarządzaj jest dostępny jedynie w systemie macOS Sierra lub nowszym). 


Zarządzaj pamięcią masową na komputerze Mac

W oknie Zarządzanie pamięcią masową znajdują się zalecenia dotyczące optymalizacji miejsca na dysku. Opcji będzie mniej, jeśli niektóre rekomendacje są już włączone.

Okno Zarządzanie pamięcią masową

 

Funkcja przechowywania w usłudze iCloud

Kliknij przycisk Przechowuj w iCloud, a następnie wybierz jedną z opcji:

 • Biurko i Dokumenty. Wszystkie pliki z tych dwóch miejsc są przechowywane w usłudze iCloud Drive. Gdy potrzebne jest miejsce na dysku, na komputerze Mac są pozostawiane tylko ostatnio otwierane pliki, tak aby można było pracować poza siecią. Pliki przechowywane wyłącznie w usłudze iCloud, mają ikonę pobierania , którą możesz kliknąć dwukrotnie, aby pobrać oryginalny plik. Dowiedz się więcej o tej funkcji.
 • Zdjęcia. Przechowuj wszystkie oryginalne zdjęcia oraz nagrania wideo w pełnej rozdzielczości w usłudze Zdjęcia iCloud. Gdy potrzebne jest miejsce na dysku, na komputerze Mac są pozostawiane wyłącznie mniejsze kopie zoptymalizowane pod kątem zajmowanego miejsca. Aby pobrać oryginalne zdjęcie lub nagranie wideo, wystarczy je otworzyć.
 • Wiadomości. Przechowuj wszystkie wiadomości i załączniki w usłudze iCloud. Gdy potrzebne jest miejsce na dysku, na komputerze Mac są pozostawiane wyłącznie ostatnio otwarte wiadomości i załączniki. Dowiedz się więcej o przechowywaniu wiadomości w usłudze iCloud.

Przechowywanie plików w usłudze iCloud zużywa miejsce dyskowe z pakietu dyskowego iCloud. Jeśli osiągniesz lub przekroczysz limit miejsca dyskowego iCloud, możesz kupić więcej miejsca lub zwolnić miejsce w usłudze iCloud. Dodatkowe miejsce w usłudze iCloud jest dostępne już od 0,99 USD za 50 GB miesięcznie i możesz kupić je bezpośrednio na urządzeniu Apple. Dowiedz się więcej o cenach w swoim regionie.

 

Funkcja optymalizowania dysku

Kliknij przycisk Optymalizuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji. 

 • Automatycznie usuwaj obejrzane filmy i programy telewizyjne. Gdy potrzebne jest miejsce na dysku, obejrzane filmy lub programy TV zakupione ze sklepu iTunes Store w aplikacji są usuwane z komputera Mac. Kliknij ikonę pobierania  obok filmu lub programu TV, aby pobrać go ponownie.
 • Pobieraj tylko najnowsze załączniki. Aplikacja Mail pobiera automatycznie tylko ostatnio otrzymane załączniki. Możesz w każdej chwili ręcznie pobrać dowolne załączniki, otwierając wiadomość e-mail lub załącznik albo zachowując załącznik na komputerze Mac. 
 • Nie pobieraj automatycznie załączników. Aplikacja Mail pobiera załącznik tylko wtedy, gdy otworzysz wiadomość e-mail lub załącznik albo zachowasz załącznik na komputerze Mac.

Optymalizowanie miejsca na dysku dla filmów, programów TV lub załączników wiadomości e-mail nie wymaga miejsca dyskowego w usłudze iCloud.

 

Funkcja automatycznego opróżniania kosza

Funkcja Opróżniaj Kosz automatycznie trwale usuwa pliki, które znajdują się w koszu od ponad 30 dni.

 

Funkcja zwalniania miejsca

Funkcja Zwolnij miejsce pomaga rozpoznać duże pliki oraz pliki, które być może nie są już potrzebne. Kliknij przycisk Przejrzyj pliki, a następnie wybierz jedną z kategorii plików na pasku bocznym, na przykład Aplikacje, Dokumenty, Tworzenie muzyki lub Kosz.

Pliki z niektórych kategorii możesz usunąć bezpośrednio w tym oknie. Inne kategorie przedstawiają całkowite miejsce na dysku używane przez pliki w każdej aplikacji. Możesz wówczas otworzyć aplikację i zdecydować, czy usunąć z niej pliki.

Ponowne pobieranie aplikacji, muzyki, filmów, programów TV i książek

 

Gdzie znajdują się ustawienia każdej funkcji

Przycisk dla każdego zalecenia w oknie Zarządzenie pamięcią masową steruje ustawieniami innych aplikacji. Tymi ustawieniami możesz również zarządzać bezpośrednio z każdej aplikacji.

Przechowuj w iCloud

 • Jeśli używasz systemu macOS Catalina, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję Apple ID, a następnie wybierz opcję iCloud na pasku bocznym: funkcja Przechowuj w iCloud włączy ustawienie Optymalizuj dysk Maca znajdujące się po prawej stronie. Następnie kliknij Opcje obok pozycji iCloud Drive: funkcja Przechowywanie w iCloud włączy ustawienie Foldery Biurko i Dokumenty. Aby całkowicie wyłączyć usługę iCloud Drive, odznacz pozycję iCloud Drive. 
  W systemie macOS Mojave lub starszym wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, kliknij pozycję iCloud, a następnie kliknij przycisk Opcje obok pozycji iCloud Drive. Opcja Przechowuj w iCloud włączy ustawienia Foldery Biurko i Dokumenty oraz Optymalizuj dysk Maca.
 • W aplikacji Zdjęcia wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje, a następnie kliknij pozycję iCloud. Opcja Przechowuj w iCloud powoduje wybranie usługi Zdjęcia iCloud oraz opcji Optymalizuj dysk Maca.
 • W aplikacji Wiadomości wybierz kolejno opcje Wiadomości > Preferencje, a następnie kliknij opcję iMessage. Opcja Przechowuj w iCloud powoduje wybranie funkcji Włącz Wiadomości w iCloud.

Optymalizuj dysk

 • Jeśli używasz systemu macOS Catalina, otwórz aplikację Apple TV, wybierz kolejno na pasku menu opcje TV > Preferencje i kliknij pozycję Pliki. Ustawienie Optymalizuj dysk powoduje wybranie opcji Automatycznie usuwaj obejrzane filmy i programy TV.
  W systemie macOS Mojave lub starszym otwórz aplikację iTunes, wybierz kolejno na pasku menu opcje iTunes > Preferencje i kliknij pozycję Zaawansowane. Ustawienie Optymalizuj dysk powoduje wybranie opcji Automatycznie usuwaj obejrzane filmy i programy TV.
 • W aplikacji Mail wybierz kolejno opcje Mail > Preferencje z paska menu, a następnie kliknij opcję Konta. W sekcji Informacje o koncie po prawej stronie ustawienie Optymalizuj dysk powoduje wybranie w menu podręcznym Pobierz załączniki opcji Ostatnie lub Brak.

Opróżniaj Kosz automatycznie: w Finderze wybierz kolejno pozycje Finder > Preferencje, a następnie kliknij opcję Zaawansowane. Ustawienie Opróżniaj Kosz automatycznie powoduje wybranie opcji „Usuwaj rzeczy z Kosza po 30 dniach”.


Inne sposoby automatycznego oszczędzania miejsca w systemie macOS

System macOS Sierra i nowszy automatycznie podejmuje dodatkowe działania, aby oszczędzać miejsce na dysku:

 • Wykrywa podwójnie pobrane pliki z wyszukiwarki Safari, zatrzymując wyłącznie najnowszą wersję pobranych plików.
 • Przypomina o usunięciu niepotrzebnych instalatorów aplikacji.
 • Usuwa nieużywane stare czcionki, języki oraz słowniki.
 • Czyści pamięci podręczne, dzienniki i inne niepotrzebne dane, gdy potrzebne jest miejsce na dysku.


Ręczne zwalnianie miejsca na dysku

Nawet jeśli nie korzystasz z funkcji Optymalizuj dysk w systemie Sierra lub nowszym, do swojej dyspozycji masz wiele innych funkcji oszczędzających miejsce na dysku:

 • Muzyka, filmy i inne pliki multimedialne mogą zajmować dużo miejsca na dysku. Dowiedz się, jak usunąć muzykę, filmy i programy TV z urządzenia.
 • Usuwaj niepotrzebne pliki, przenosząc je do Kosza, a następnie opróżniając go. W folderze Pobrane rzeczy możesz rozpocząć poszukiwanie plików, których już nie potrzebujesz.
 • Przenieś pliki na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej.
 • Skompresuj pliki.
 • Usuwaj zbędne wiadomości e-mail: w aplikacji Mail wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Wymaż pocztę niechcianą. Jeśli nie potrzebujesz już wiadomości znajdującej się w Koszu, wybierz kolejno opcje Skrzynka pocztowa > Wymaż usunięte rzeczy.


Więcej informacji

Data publikacji: