Dodawanie plików z folderów Biurko i Dokumenty do usługi iCloud Drive

Teraz dzięki usłudze iCloud Drive możesz uzyskać dostęp do plików z folderów Biurko i Dokumenty komputera Mac na wszystkich swoich urządzeniach.

Przechowuj foldery Biurko i Dokumenty w usłudze iCloud Drive i miej do nich dostęp na wszystkich urządzeniach. Dzięki temu możesz rozpocząć pracę nad dokumentem na biurku komputera Mac i kontynuować ją na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, a także w witrynie iCloud.com. Wszystko jest automatycznie uaktualniane na wszystkich urządzeniach.

Zanim rozpoczniesz

 1. Uaktualnij komputer Mac do najnowszej wersji systemu macOS, a telefon iPhone, iPada i iPoda touch do najnowszej wersji systemu iOS lub iPadOS.
 2. Upewnij się, że logujesz się w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID na wszystkich urządzeniach.
 3. Skonfiguruj usługę iCloud na wszystkich swoich urządzeniach i włącz usługę iCloud Drive.

Włączanie folderów Biurko i Dokumenty

Włącz foldery Biurko i Dokumenty na każdym komputerze Mac, na którym chcesz korzystać z usługi iCloud Drive.

 1. Na komputerze Mac wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe. Kliknij opcję Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud.  Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Upewnij się, że opcja iCloud Drive jest włączona.
 3. Kliknij przycisk Opcje przy pozycji iCloud Drive.
 4. Wybierz opcję Foldery Biurko i Dokumenty.
 5. Kliknij przycisk Gotowe.

Foldery Biurko i Dokumenty znajdują się w sekcji iCloud na pasku bocznym w Finderze. Jeśli dodasz folder Biurko z drugiego komputera Mac, pliki te pojawią się w folderze Biurko w usłudze iCloud Drive. Folder zostanie utworzony z nazwą drugiego komputera Mac.

Uzyskiwanie dostępu do plików z folderów Biurko i Dokumenty na innym urządzeniu

Gdy dodasz foldery Biurko i Dokumenty do usługi iCloud Drive, wszystkie pliki zostaną przeniesione do usługi iCloud, a wszystkie nowo utworzone pliki będą automatycznie zachowywane w usłudze iCloud. Wówczas swoje dokumenty znajdziesz na wszystkich swoich urządzeniach.

Jeśli chcesz przechowywać pliki w usłudze iCloud Drive i w innej usłudze magazynowania w chmurze, możesz trzymać kopie tych plików w obydwu usługach, ale nie możesz trzymać folderów z usługi chmurowej innej firmy w usłudze iCloud Drive. Foldery z innej usługi chmurowej możesz trzymać w innym miejscu na komputerze Mac, na przykład w folderze domowym.

Pliki przesyłane są do usługi iCloud za każdym razem, gdy urządzenie połączy się z Internetem. W zależności od szybkości połączenia internetowego czas, po którym pliki pojawią się na innych urządzeniach, może być różny.

Na komputerze Mac

Pliki z folderów Biurko i Dokumenty możesz znaleźć w Finderze w sekcji iCloud. Możesz także wyszukiwać tytuły przy użyciu funkcji Spotlight.

Po włączeniu folderów Biurko i Dokumenty na kilku komputerach Mac możesz organizować i łączyć foldery z tych komputerów. Gdy włączysz foldery Biurko i Dokumenty na drugim komputerze, pliki z tego komputera pojawią się w folderach nazwanych tak, jak drugi komputer Mac wewnątrz oryginalnych folderów Biurko i Dokumenty. Możesz wówczas złączyć pliki ręcznie, ale usługa iCloud nie złącza automatycznie plików, jeśli chcesz je trzymać osobno. Wszelkie wprowadzane zmiany są automatycznie uaktualniane w usłudze iCloud Drive. Nie ma potrzeby ponownego wykonywania czynności zarządzania folderami i plikami na innych urządzeniach.

 

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Aplikacja Pliki dostępna w systemie iOS 11 lub nowszym zapewnia łatwy dostęp do plików na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch i umożliwia ich modyfikowanie.

Gdy znajdziesz potrzebny plik w aplikacji Pliki, możesz z niego korzystać w każdej zgodnej aplikacji.

Na urządzeniu z systemem iOS 9 lub iOS 10 pliki będą widoczne w aplikacji iCloud Drive.

W witrynie iCloud.com

Witryna iCloud.com zapewnia dostęp do folderów Biurko i Dokumenty z iPada lub w wyszukiwarce na innym komputerze. Wszystkie pliki można łatwo znaleźć, porządkować i pobierać bezpośrednio z usługi iCloud Drive. Możesz nawet przeciągać pliki do folderów Biurko i Dokumenty, a później znaleźć je na swoim komputerze Mac.

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Przejdź do usługi iCloud Drive.
 3. Kliknij dwukrotnie folder Biurko lub Dokumenty.

Jeśli chcesz użyć pliku lub wprowadzić w nim zmiany, po prostu kliknij ikonę  i pobierz go na iPad lub komputer. Po zakończeniu pracy prześlij plik do usługi iCloud Drive, aby zobaczyć najnowszą wersję na wszystkich urządzeniach.

Przechowywanie plików w usłudze iCloud i oszczędzanie miejsca na urządzeniu

Pliki przechowywane w usłudze iCloud Drive zużywają miejsce dyskowe iCloud. Dopóki masz wystarczającą ilość miejsca w usłudze iCloud i na urządzeniu, możesz przechowywać dowolną ilość plików. 

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na urządzeniu, z pomocą może przyjść usługa iCloud Drive.  Na komputerze Mac wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe. Kliknij opcję Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud. Włącz opcję Optymalizuj dysk Maca. Komputer Mac będzie przechowywał wszystkie ostatnio używane pliki na komputerze, a starsze pliki tylko w usłudze iCloud, skąd możesz je w każdej chwili pobrać. Jeśli chcesz zwolnić więcej miejsca na dysku komputera Mac, wykonaj te czynności. Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz wyszukiwać i przeglądać pliki ze wszystkich swoich urządzeń i pobierać je tylko w razie potrzeby.

Możesz również zwolnić miejsce dyskowe na urządzeniu i w usłudze iCloud Drive, usuwając pliki. Po usunięciu plików przejdź do folderu Ostatnio usunięte w aplikacji Pliki lub witrynie iCloud.com i skasuj pliki, które się tam znajdują. Zanim cokolwiek usuniesz, upewnij się, że masz backup plików, które chcesz zachować. Jeśli używasz usługi iCloud Drive, usunięcie pliku na jednym urządzeniu spowoduje usunięcie go również na pozostałych urządzeniach. Usługa iCloud usuwa pliki ze wszystkich urządzeń, na których zalogowano się za pomocą tego samego konta Apple ID.

Wyłączanie folderów Biurko i Dokumenty

Po wyłączeniu folderów Biurko i Dokumenty pliki pozostają w usłudze iCloud Drive, a na komputerze Mac zostaje utworzony nowy folder Biurko i Dokumenty w folderze domowym. Możesz przenosić pliki z usługi iCloud Drive na komputer Mac w miarę potrzeb albo zaznaczyć wszystkie pliki i przeciągnąć je do miejsca, w którym chcesz je przechowywać.

 1. Na komputerze Mac wybierz menu Apple  > Preferencje systemowe. Kliknij opcję Apple ID, a następnie kliknij opcję iCloud. Jeśli używasz systemu macOS Mojave lub starszego, wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję iCloud.
 2. Kliknij przycisk Opcje przy pozycji iCloud Drive.
 3. Odznacz opcję Foldery Biurko i Dokumenty.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Jeśli wyłączysz usługę iCloud Drive lub wylogujesz się z usługi iCloud, możesz zachować lokalną kopię plików znajdujących się w usłudze iCloud Drive. Niezależnie od tego, czy lokalna kopia zostanie zachowana, nowy folder Biurko i Dokumenty zostanie utworzony w folderze domowym. Jeśli lokalna kopia zostanie zachowana, pliki w usłudze iCloud Drive zostaną skopiowane do folderu o nazwie iCloud Drive (archiwum), który znajduje się w folderze domowym. Możesz wtedy przenieść pliki, które znajdowały się w folderach Biurko i Dokumenty usługi iCloud z powrotem do lokalnego folderu Biurko i Dokumenty.

Data publikacji: