Dodawanie plików z folderów Biurko i Dokumenty do usługi iCloud Drive

Dowiedz się, jak udostępniać pliki z folderów Biurko i Dokumenty na komputerze Mac wszystkim urządzeniom w usłudze iCloud Drive.

Zdjęcie przedstawiające MacBooka Air z otwartym folderem iCloud Drive i folderami Biurko i Dokumenty oraz iPhone’a z otwartym folderem Biurko. 

Jeśli przechowujesz foldery Biurko i Dokumenty w folderze iCloud Drive, możesz uzyskiwać dostęp do plików z Maca na wszystkich swoich urządzeniach. Dzięki temu możesz rozpocząć pracę nad dokumentem na biurku komputera Mac i kontynuować ją na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, a także w witrynie iCloud.com. Wszystko jest automatycznie uaktualniane na wszystkich urządzeniach.

Zanim rozpoczniesz, pamiętaj o skonfigurowaniu usługi iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch oraz skonfigurowaniu usługi iCloud na komputerze Mac


Włączanie folderów Biurko i Dokumenty

Włącz foldery Biurko i Dokumenty na każdym komputerze Mac, na którym chcesz korzystać z usługi iCloud Drive.

 1. Na Macu wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe. W systemie macOS Monterey lub starszym wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe.
 2.  Kliknij opcję Apple ID, a następnie kliknij pozycję iCloud.
 3. Upewnij się, że opcja iCloud Drive jest włączona.
 4. Kliknij przycisk Opcje przy pozycji iCloud Drive.
 5. Wybierz opcję Foldery Biurko i Dokumenty.
  Opcja Foldery Biurko i Dokumenty jest pierwsza na liście.
 6. Kliknij opcję Gotowe.

Jeśli chcesz przechowywać pliki w usłudze iCloud Drive i w innej usłudze magazynowania w chmurze, możesz trzymać kopie tych plików w obydwu usługach, ale nie możesz trzymać folderów z usługi chmurowej innej firmy w usłudze iCloud Drive. Foldery z innej usługi chmurowej możesz trzymać w innym miejscu na komputerze Mac, na przykład w folderze domowym.

Jeśli chcesz włączyć foldery Biurko i Dokumenty, a używasz już funkcji od innego dostawcy usług w chmurze, która synchronizuje foldery Biurko i Dokumenty lub nimi zarządza, musisz ją wyłączyć. 


Znajdowanie plików z folderu Biurko i Dokumenty na wszystkich urządzeniach

Gdy dodasz foldery Biurko i Dokumenty do folderu iCloud Drive, wszystkie pliki zostaną przeniesione do usługi iCloud, a nowe pliki, które utworzysz, również będą w niej automatycznie zapisywane. Znajdziesz wówczas swoje dokumenty na wszystkich używanych urządzeniach.

Pliki są przesyłane do usługi iCloud za każdym razem, gdy urządzenie połączy się z Internetem. Czas, po którym pliki pojawią się na innych urządzeniach, zależy od szybkości połączenia internetowego.

Na Macu

Foldery Biurko i Dokumenty można znaleźć w sekcji iCloud na pasku bocznym Findera. Jeśli dodasz folder Biurko z drugiego komputera Mac, pliki te znajdziesz w folderze Biurko w usłudze iCloud Drive. Szukaj folderu o nazwie odpowiadającej nazwie drugiego komputera Mac. Możesz też użyć funkcji Spotlight, aby wyszukać określone nazwy plików. 

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Pliki można znaleźć w aplikacji Pliki. Aby uzyskać dostęp do plików i edytować je bezpośrednio na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch, możesz użyć dowolnej zgodnej aplikacji. Dowiedz się, jak korzystać z aplikacji Pliki

W witrynie iCloud.com

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Przejdź do usługi iCloud Drive.
 3. Kliknij dwukrotnie folder Biurko lub Dokumenty.

Jeśli chcesz użyć pliku lub wprowadzić w nim zmiany, po prostu kliknij , aby go pobrać. Po zakończeniu pracy prześlij plik do usługi iCloud Drive, aby zobaczyć najnowszą wersję na wszystkich urządzeniach.


Przechowywanie plików w usłudze iCloud i oszczędzanie miejsca na urządzeniu

Pliki przechowywane w usłudze iCloud Drive zużywają miejsce w iCloud. Dopóki masz wystarczająco dużo miejsca w iCloud, możesz przechowywać dowolnie wiele plików.

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz usunąć pliki w celu zwolnienia miejsca w iCloud. Gdy używasz iCloud Drive i usuniesz plik na jednym urządzeniu, plik jest usuwany na każdym urządzeniu zalogowanym przy użyciu tego samego Apple ID. Usunięte pliki znajdziesz w folderze Ostatnio usunięte w aplikacji Pliki lub na stronie iCloud.com przez 30 dni. Po tym czasie zostaną one usunięte. 

Dowiedz się więcej na temat zarządzania miejscem w iCloud


Wyłączanie folderów Biurko i Dokumenty

 1. Na Macu wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe. W systemie macOS Monterey lub starszym wybierz kolejno menu Apple  > Preferencje systemowe. 
 2. Kliknij opcję Apple ID, a następnie kliknij pozycję iCloud.
 3. Kliknij przycisk Opcje przy pozycji iCloud Drive.
 4. Odznacz opcję Foldery Biurko i Dokumenty.
 5. Kliknij opcję Gotowe.

Co stanie się po wyłączeniu folderów Biurko i Dokumenty

Po wyłączeniu folderów Biurko i Dokumenty pliki pozostają w usłudze iCloud Drive, a na komputerze Mac zostaje utworzony nowy folder Biurko i Dokumenty w folderze domowym. Możesz przenosić pliki z usługi iCloud Drive na komputer Mac w miarę potrzeb albo zaznaczyć wszystkie pliki i przeciągnąć je do miejsca, w którym chcesz je przechowywać.

Co stanie się, gdy wyłączysz usługę iCloud Drive lub wylogujesz się z usługi iCloud

Jeśli wyłączysz usługę iCloud Drive lub wylogujesz się z usługi iCloud, w folderze domowym zostaną utworzone nowe foldery Biurko i Dokumenty. Możesz także zachować lokalną kopię plików znajdujących się w usłudze iCloud Drive. Jeśli lokalna kopia plików zostanie zachowana w usłudze iCloud Drive, pliki te zostaną skopiowane do folderu o nazwie iCloud Drive (archiwum), który znajduje się w folderze domowym. Możesz przenieść pliki, które znajdowały się w folderach Biurko i Dokumenty usługi iCloud, do nowych lokalnych folderów Biurko i Dokumenty.

Data publikacji: