Zawartość związana z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.5.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.5.1 dla systemu Windows.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można zaszyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

iTunes 12.5.1 dla systemu Windows

Wydano 13 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: w procedurze obsługi prototypów błędów występował błąd analizowania składni. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury walidacji.

CVE-2016-4728: Daniel Divricean

Wpis dodano 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować ujawnienie poufnych danych.

Opis: w procedurach obsługi zmiennej lokalizacji występował problem z uprawnieniami. Ten problem rozwiązano przez dodanie kontroli własności.

CVE-2016-4758: Masato Kinugawa z Cure53

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4759: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

CVE-2016-4762: Zheng Huang z Baidu Security Lab

CVE-2016-4766: Apple

CVE-2016-4767: Apple

CVE-2016-4768: anonimowy użytkownik w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna może być w stanie uzyskać dostęp do usług niebędących usługami HTTPS.

Opis: obsługa protokołu HTTP/0.9 przez przeglądarkę Safari umożliwiała międzyprotokołowe wykorzystywanie usług niebędących usługami HTTPS przy użyciu ponownego wiązania w systemie DNS. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie odpowiedzi HTTP/0.9 do domyślnych portów i anulowanie wczytywania zasobu, jeśli dokument został wczytany przy użyciu protokołu HTTP o innej wersji.

CVE-2016-4760: Jordan Milne

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

CVE-2016-4765: Apple

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może być w stanie przechwycić i zmodyfikować ruch sieciowych do aplikacji przy użyciu interfejsu WKWebView z protokołem HTTPS.

Opis: w procedurach obsługi interfejsu WKWebView występował błąd walidacji certyfikatów. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury weryfikacji.

CVE-2016-4763: anonimowy badacz

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

CVE-2016-4769: Tongbo Luo z Palo Alto Networks

Wpis dodany 20 września 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

Opis: poprawiono zarządzanie stanami w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4764: Apple

Wpis dodano 3 listopada 2016 r.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: