Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-001 El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-005 Yosemite

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-001 El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-005 Yosemite.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można zaszyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2016-001 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2016-005 Yosemite

Wydano 1 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie ujawnić pamięć jądra.

Opis: usunięto błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2016-4655: Citizen Lab i Lookout

Jądro

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4656: Citizen Lab i Lookout

Uaktualnienie zabezpieczeń 2016-001 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2016-005 Yosemite zawiera rozwiązania dotyczące zabezpieczeń z przeglądarki Safari 9.1.3.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: