Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-001 El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-005 Yosemite

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-001 El Capitan i uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-005 Yosemite.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można zaszyfrować za pomocą klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2016-001 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2016-005 Yosemite

Wydano 1 września 2016 r.

Jądro

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie ujawnić pamięć jądra.

Opis: usunięto błąd weryfikacji przez poprawienie mechanizmu oczyszczania danych wejściowych.

CVE-2016-4655: Citizen Lab i Lookout

Jądro

Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4656: Citizen Lab i Lookout

Uaktualnienie zabezpieczeń 2016-001 El Capitan i uaktualnienie zabezpieczeń 2016-005 Yosemite zawiera rozwiązania dotyczące zabezpieczeń z przeglądarki Safari 9.1.3.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: