Konfigurowanie głośnika HomePod, urządzenia Apple TV lub iPada jako centrum akcesoriów

Dzięki centrum akcesoriów możesz sterować akcesoriami HomeKit, przyznać dostęp zaufanym osobom i zautomatyzować akcesoria tak, aby wykonywały odpowiednie działania w odpowiednich momentach.

Pierwsze kroki

  1. Urządzenie Apple TV (3. generacji) nie obsługuje dostępu zdalnego dla użytkowników, którym udostępniasz uprawnienia do sterowania, ani dostępu zdalnego do aparatów obsługujących HomeKit.
  2. Głośnik HomePod i urządzenie Apple TV nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Konfigurowanie głośnika HomePod jako centrum akcesoriów

Głośnik HomePod jest automatycznie konfigurowany jako centrum akcesoriów, pozwalając zdalnie sterować akcesoriami HomeKit i tworzyć automatyzacje domowe. Upewnij się jednak, że urządzenie z systemem iOS użyte do skonfigurowania głośnika HomePod jest zalogowane do usługi iCloud za pomocą konta Apple ID użytego do skonfigurowania akcesoriów HomeKit w aplikacji Dom.

Głośnik HomePod nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Konfigurowanie urządzenia Apple TV jako centrum akcesoriów

  1. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Użytkownicy i konta, a następnie upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) w usłudze iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID co na urządzeniu z systemem iOS.
  2. Gdy zalogujesz się do usługi iCloud, urządzenie Apple TV zostanie automatycznie skonfigurowane jako centrum akcesoriów. 

Aby sprawdzić, czy urządzenie Apple TV jest podłączone jako centrum akcesoriów, przejdź do Ustawień na urządzeniu Apple TV. Następnie wybierz kolejno opcje Użytkownicy i konta > iCloud i sprawdź sekcję Centrum akcesoriów.

Urządzenie Apple TV nie jest dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Konfigurowanie iPada jako centrum akcesoriów

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) w usłudze iCloud przy użyciu swojego konta Apple ID.
  2. Przewiń w dół i sprawdź, czy aplikacja Dom jest włączona.
  3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dom, a następnie włącz opcję Ten iPad to centrum akcesoriów.

Sprawdzanie statusu centrum akcesoriów

Status centrum akcesoriów, na przykład czy jest podłączone, można sprawdzić w aplikacji Dom na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

  • Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch: stuknij ikonę  w lewym górnym rogu. Jeśli masz skonfigurowany więcej niż jeden dom, stuknij opcję Ustawienia domu, a następnie stuknij dom. Sprawdź w sekcji Centra i mostki, czy dane centrum akcesoriów jest połączone.
  • Na komputerze Mac: wybierz kolejno opcje Edycja > Edycja domu. Sprawdź w sekcji Domy, czy centrum akcesoriów jest połączone. Aby sprawdzić status centrum akcesoriów w innym domu skonfigurowanym w aplikacji Dom, stuknij opcję Domy w lewym górnym rogu, a następnie kliknij dom.
  • Na urządzeniu Apple TV: przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie kliknij kolejno opcje AirPlay > Pokój i upewnij się, że w aplikacji Dom urządzenie Apple TV zostało przypisane do pokoju.

Jeśli skonfigurowano wiele centrów akcesoriów, jako połączone będzie wyświetlane główne centrum. Pozostałe centra akcesoriów będą miały stan „W gotowości” i przejmą kontrolę nad dostępem zdalnym, jeśli główne centrum akcesoriów się rozłączy.

Data publikacji: