Konfigurowanie głośnika HomePod, urządzenia Apple TV lub iPada jako centrum akcesoriów

Dzięki centrum akcesoriów możesz sterować akcesoriami HomeKit, przyznać dostęp zaufanym osobom i zautomatyzować akcesoria tak, aby wykonywały odpowiednie działania w odpowiednich momentach.

Pierwsze kroki

 • Skonfiguruj akcesoria HomeKit w aplikacji Dom na urządzeniu z systemem iOS.
 • Aby konfigurować automatyzacje, zmieniać uprawnienia użytkownika lub strumieniować zawartość rejestrowaną przez aparaty obsługujące HomeKit1, potrzebujesz głośnika HomePod2, urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV HD z najnowszą wersją systemu tvOS2 albo iPada z najnowszą wersją systemu iOS.
 • Aby zdalnie sterować akcesoriami HomeKit, potrzebujesz głośnika HomePod2, urządzenia Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV (3. generacji)1,2 lub iPada.
 • Urządzenie, które zostało skonfigurowane jako centrum akcesoriów, musi znajdować się w domu, być włączone i połączone z domową siecią Wi-Fi.
 1. Urządzenie Apple TV (3. generacji) nie obsługuje dostępu zdalnego dla użytkowników, którym udostępniasz uprawnienia do sterowania, ani dostępu zdalnego do aparatów obsługujących HomeKit.
 2. Głośnik HomePod i urządzenie Apple TV nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Konfigurowanie głośnika HomePod jako centrum akcesoriów

Głośnik HomePod jest automatycznie konfigurowany jako centrum akcesoriów, pozwalając zdalnie sterować akcesoriami HomeKit i tworzyć automatyzacje domowe. Upewnij się jednak, że urządzenie z systemem iOS użyte do skonfigurowania głośnika HomePod jest zalogowane do usługi iCloud za pomocą konta Apple ID użytego do skonfigurowania akcesoriów HomeKit w aplikacji Dom.

Głośnik HomePod nie jest dostępny we wszystkich krajach i regionach.

Konfigurowanie urządzenia Apple TV jako centrum akcesoriów

 1. Skonfiguruj uwierzytelnianie dwupoziomowe na koncie Apple ID. Na urządzeniu z systemem iOS wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i upewnij się, że pęk kluczy iCloud jest włączony.
 2. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta, a następnie upewnij się, że logujesz się do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID co na urządzeniu z systemem iOS.
 3. Gdy zalogujesz się do usługi iCloud, urządzenie Apple TV zostanie automatycznie skonfigurowane jako centrum akcesoriów. 

Aby sprawdzić, czy urządzenie Apple TV jest podłączone jako centrum akcesoriów, przejdź do Ustawień na urządzeniu Apple TV. Następnie wybierz kolejno opcje Konta > iCloud i spójrz na menu HomeKit.

Urządzenie Apple TV nie jest dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Konfigurowanie iPada jako centrum akcesoriów

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Sprawdź, czy włączono pęk kluczy iCloud i aplikację Dom.
 4. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dom, a następnie włącz opcję Ten iPad to centrum akcesoriów.

Sprawdzanie statusu centrum akcesoriów

Status centrum akcesoriów, na przykład czy jest podłączone, można sprawdzić w aplikacji Dom na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

 • Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch: stuknij ikonę Ustawienia domu w lewym górnym rogu. Jeśli masz skonfigurowany więcej niż jeden dom, stuknij opcję Ustawienia domu, a następnie stuknij dom.  Sprawdź w sekcji Centra akcesoriów, czy dane centrum akcesoriów jest połączone.
 • Na komputerze Mac: wybierz kolejno opcje Edycja > Edycja domu. Sprawdź w sekcji Domy, czy centrum akcesoriów jest połączone. Aby sprawdzić status centrum akcesoriów w innym domu skonfigurowanym w aplikacji Dom, stuknij opcję Domy w lewym górnym rogu, a następnie kliknij dom.

Aby sprawdzić, czy urządzenie Apple TV jest skonfigurowane jako centrum akcesoriów, przejdź do Ustawień na urządzeniu Apple TV, a następnie kliknij kolejno opcje AirPlay > Pokój i koniecznie przypisz urządzenie Apple TV do pokoju w aplikacji Dom*.

Jeśli skonfigurowano wiele centrów akcesoriów, jako połączone będzie wyświetlane główne centrum. Pozostałe centra akcesoriów będą miały stan „W gotowości” i przejmą kontrolę nad dostępem zdalnym, jeśli główne centrum akcesoriów się rozłączy.

* Urządzenie Apple TV nie jest dostępne we wszystkich krajach i regionach.

Data publikacji: