Automatyzacja akcesoriów HomeKit i dostęp zdalny

Dzięki aplikacji Dom możesz skonfigurować centrum akcesoriów HomeKit, przyznać dostęp zaufanym osobom i zautomatyzować akcesoria, tak by wykonywały odpowiednie działania w odpowiednich momentach.

Pierwsze kroki

 • Skonfiguruj akcesoria HomeKit w aplikacji Dom na urządzeniu z systemem iOS.
 • Do skonfigurowania automatyzacji i uprawnień użytkowników potrzebujesz głośnika HomePod, urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) z najnowszą wersją systemu tvOS albo iPada z najnowszą wersją systemu iOS.
 • Do zdalnego sterowania akcesoriami HomeKit potrzebujesz głośnika HomePod, urządzenia Apple TV 4K, Apple TV (4. generacji), Apple TV (3. generacji)* lub iPada.
 • Aby zmieniać uprawnienia użytkownika, tworzyć automatyzacje lub przesyłać strumieniowo zawartość rejestrowaną przez aparaty obsługujące HomeKit*, potrzebujesz głośnika HomePod, urządzenia Apple TV 4K, Apple TV (4. generacji) lub iPada. Jeśli dodasz urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) do domu, w którym skonfigurowano urządzenie Apple TV (3. generacji), urządzenie Apple TV (3. generacji) przestanie być odpowiedzialne za dostęp zdalny do akcesoriów HomeKit.

*Urządzenie Apple TV (3. generacji) nie obsługuje dostępu zdalnego dla udostępnionych użytkowników ani dostępu zdalnego do kamer HomeKit.

Konfigurowanie centrum akcesoriów

Aby automatyzować działanie akcesoriów HomeKit i sterować nimi zdalnie z urządzenia z systemem iOS, można skonfigurować głośnik HomePod, iPada, urządzenie Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) jako centrum akcesoriów. Urządzenie, które zostało skonfigurowane jako centrum akcesoriów, musi znajdować się w domu, być włączone i połączone z domową siecią Wi-Fi.

Konfigurowanie głośnika HomePod jako centrum akcesoriów

Głośnik HomePod jest automatycznie konfigurowany jako centrum akcesoriów. Możesz więc zdalnie sterować akcesoriami HomeKit i korzystać z automatyzacji. Upewnij się jednak, że urządzenie z systemem iOS użyte do skonfigurowania głośnika HomePod jest zalogowane do usługi iCloud za pomocą konta Apple ID użytego do skonfigurowania akcesoriów HomeKit w aplikacji Dom.

Konfigurowanie urządzenia Apple TV jako centrum akcesoriów

 1. Na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac skonfiguruj uwierzytelnianie dwupoziomowe dla konta Apple ID. Następnie przejdź do usługi iCloud i upewnij się, że pęk kluczy iCloud jest włączony.
 2. Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta, a następnie upewnij się, że logujesz się do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID co na urządzeniu z systemem iOS.
 3. Gdy zalogujesz się do usługi iCloud, urządzenie Apple TV zostanie automatycznie skonfigurowane jako centrum akcesoriów. Aby sprawdzić stan centrum akcesoriów, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud, a następnie sprawdź, czy w menu HomeKit centrum akcesoriów jest podłączone. Dowiedz się, co zrobić, jeśli menu HomeKit nie jest widoczne.

Konfigurowanie iPada jako centrum akcesoriów

 1. Jeśli używasz systemu iOS 10.3 lub nowszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud.
 2. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID.
 3. Sprawdź, czy włączono pęk kluczy iCloud i aplikację Dom.
 4. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dom, a następnie włącz opcję Ten iPad to centrum akcesoriów. Potrzebujesz pomocy?

Chcesz sprawdzić stan centrum akcesoriów w aplikacji Dom na urządzeniu z systemem iOS? Otwórz aplikację Dom i stuknij ikonę  w lewym górnym rogu. Sprawdź w sekcji Domy, czy centrum akcesoriów jest połączone. Jeśli skonfigurowano wiele centrów akcesoriów, jako połączone będzie wyświetlane główne centrum. Pozostałe centra akcesoriów będą miały stan „W gotowości” i przejmą kontrolę nad dostępem zdalnym, jeśli główne centrum akcesoriów się rozłączy.

Automatyzowanie akcesoriów

Chcesz, żeby wszystkie światła wyłączały się automatycznie, gdy wychodzisz z domu? A może wybrana scena ma się włączać automatycznie w określonym czasie lub miejscu? Po skonfigurowaniu centrum akcesoriów można zautomatyzować akcesoria i sceny, aby automatycznie włączały się i wykonywały określone działania. W systemie iOS 11 i nowszych akcesoria i sceny mogą być włączane i wyłączane automatycznie w konkretnych godzinach, a także w zależności od tego, kto jest w domu.

Aby utworzyć automatyzację uzależnioną od tego, kto jest w domu:

 • Potrzebujesz głośnika HomePod, urządzenia Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) z systemem tvOS 11 lub nowszym albo iPada z systemem iOS 11 lub nowszym skonfigurowanego jako centrum akcesoriów.
 • Upewnij się, że Ty i osoby zaproszone do sterowania domem macie urządzenie z systemem iOS 11 lub nowszym.
 • Sprawdź, czy wszyscy mają włączoną opcję „Wysyłaj moje położenie” na głównym urządzeniu używanym do sterowania domem. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie przewiń w dół i stuknij opcję Wysyłaj moje położenie. W obszarze „Wysyłaj moje położenie” stuknij opcję „Z” i upewnij się, że jest zaznaczone Twoje główne urządzenie.

    

Tworzenie automatyzacji

 1. Otwórz aplikację Dom, stuknij kartę Automatyzacja, a następnie stuknij opcję „Utwórz nową automatyzację” lub ikonę .
 2. Wybierz, kiedy ma następować automatyzacja:
  • Powrót kogoś do domu lub Wyjście kogoś z domu: włącza lub wyłącza akcesoria i sceny o określonej porze lub gdy Ty lub osoba zaproszona do sterowania domem pojawicie się w lokalizacji lub ją opuścicie.
  • Jest określona pora dnia: pozwala włączyć automatyzację o określonej porze dnia, w wybrane dni i w zależności od tego, kto jest w domu.
  • Akcesorium jest sterowane: gdy akcesorium się włączy lub wyłączy, inne akcesoria lub sceny mogą na to zareagować. Na przykład światło może się włączać, gdy otworzysz drzwi wejściowe.
  • Czujnik coś wykrył: można użyć tej opcji, aby włączać światło, gdy w pobliżu zostanie wykryty ruch.
 3. Wybierz sceny i akcesoria, które chcesz zautomatyzować. Następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Zweryfikuj wybrane akcesoria i sceny. Dotknij i przytrzymaj akcesorium lub scenę, aby dostosować ustawienia. Aby wyłączyć automatyzację po określonym czasie, stuknij opcję Wyłącz, a następnie wybierz, kiedy chcesz wyłączyć automatyzację.
 5. Aby zakończyć, stuknij opcję Gotowe.

Chcesz otrzymywać powiadomienia, gdy akcesorium włączy się lub coś wykryje? Dowiedz się, jak skonfigurować powiadomienia dotyczące akcesoriów HomeKit.

     

Tworzenie automatyzacji w zależności od tego, kto jest w domu

 1. W aplikacji Dom stuknij kartę Automatyzacja, a następnie stuknij ikonę .
 2. Wybierz, kiedy ma się włączać automatyzacja. Dostępne opcje to Powrót kogoś do domu i Wyjście kogoś z domu. Następnie wybierz jedną z następujących opcji:
  • Automatyzacja może być włączana po każdym powrocie do domu i wyjściu z domu. Aby wybrać konkretną osobę, na którą będzie reagowała automatyzacja, stuknij ikonę .
  • Automatyzacja może być również aktywowana po pierwszym przyjściu do domu lub po pierwszym wyjściu z domu. Aby wybrać konkretną osobę, stuknij ikonę .
  • Wybierz lokalizację* i czas dla automatyzacji.
 3. Wybierz sceny i akcesoria, które chcesz zautomatyzować. Następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Aby zakończyć, stuknij opcję Gotowe.

Jeśli wybierzesz lokalizację inną niż dom, automatyzację mogą być uruchamiane wyłącznie przez Ciebie. Pozostali użytkownicy zaproszeni do sterowania domem zostaną usunięci z automatyzacji.

     

Automatyzacja akcesoriów o konkretnej godzinie.

 1. W aplikacji Dom stuknij kartę Automatyzacja, a następnie stuknij ikonę .
 2. Stuknij opcję Jest określona pora dnia, a następnie wybierz jedną z poniższych pozycji:
  • Wybierz godzinę i dzień rozpoczęcia automatyzacji.
  • Stuknij opcję Osoby, aby automatyzacja rozpoczęła się o konkretnej godzinie w zależności od tego, kto jest w domu.
 3. Wybierz sceny i akcesoria, które chcesz zautomatyzować. Następnie stuknij opcję Dalej.
 4. Aby zakończyć, stuknij opcję Gotowe.

Wyłączanie lub usuwanie automatyzacji

Aby włączyć lub wyłączyć automatyzację, stuknij ją, a następnie włącz lub wyłącz opcję Włącz tę automatyzację.

Aby usunąć automatyzację, stuknij ją, a następnie wybierz opcję Usuń automatyzację. Możesz też przesunąć palcem w lewo na automatyzacji i stuknąć opcję Usuń.

    
 

Przyznawanie dostępu zdalnego i edytowanie uprawnień użytkowników

W przypadku skonfigurowania centrum akcesoriów można zarządzać dostępem zdalnym i edytować uprawnienia osób zapraszanych do sterowania domem. Jeśli centrum akcesoriów nie jest skonfigurowane, osoby te mogą sterować akcesoriami tylko wtedy, gdy przebywają w Twoim domu, są połączone z domową siecią Wi-Fi oraz znajdują się w zasięgu akcesoriów HomeKit.

Aby zarządzać dostępem zdalnym i edytować uprawnienia wybranej osoby, zaproś ją do sterowania domem. Następnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz aplikację Dom i stuknij ikonę .
 2. Stuknij profil osoby, której uprawnienia chcesz edytować.
 3. Ustaw jeden z następujących poziomów dostępu dla użytkownika:
  • Pozwalaj na dostęp zdalny: włącz tę opcję, aby pozwolić użytkownikowi na dostęp do akcesoriów z dowolnego miejsca. Jeśli ją wyłączysz, użytkownik będzie mógł sterować akcesoriami tylko wtedy, gdy będzie w Twoim domu.
  • Pozwalaj na edycję: włącz tę opcję, aby pozwolić użytkownikowi dodawać i usuwać akcesoria, sceny i innych użytkowników.

Jeśli chcesz usunąć osobę, stuknij kolejno ikonę , profil użytkownika i opcję Usuń osobę.

Pomoc związana z centrum akcesoriów

W przypadku problemów z tworzeniem automatyzacji lub kontrolowaniem akcesoriów HomeKit spoza domu wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że głośnik HomePod, urządzenie Apple TV lub iPad:
 2. Upewnij się, że możesz sterować akcesoriami w aplikacji Dom na urządzeniu z systemem iOS. Otwórz aplikację Dom i włącz światło lub zmień temperaturę.
 3. Upewnij się, że urządzenie skonfigurowano jako centrum akcesoriów:
  • W przypadku głośnika HomePod otwórz aplikację Dom na urządzeniu z systemem iOS, stuknij ikonę , a następnie zaznacz pole wyboru w sekcji Centra akcesoriów w celu sprawdzenia, czy nawiązano połączenie z głośnikiem HomePod.
  • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud, a następnie upewnij się, że urządzenie Apple TV pokazuje HomeKit jako Podłączone. Jeśli nie widzisz menu HomeKit, urządzenia Apple TV nie podłączono jako centrum akcesoriów.
  • Na iPadzie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dom, a następnie sprawdź, czy jest włączona opcja Ten iPad to centrum akcesoriów.
 4. Uruchom ponownie urządzenie Apple TV, iPada i telefon iPhone.
 5. Zaczekaj kilka minut. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wyloguj się z usługi iCloud na urządzeniu Apple TV, a następnie zaloguj się ponownie. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iCloud.

Pomoc związana z automatyzacją opartą na położeniu

Jeśli nie możesz utworzyć automatyzacji opartej na położeniu, wykonaj poniższe czynności.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud. 
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Wysyłaj moje położenie.
 3. Upewnij się, że opcja Wysyłaj moje położenie jest włączona. Następnie stuknij opcję Z i upewnij się, że jest wybrane Twoje główne urządzenie.

Na urządzeniu Apple TV:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Prywatność, a następnie upewnij się, że usługi lokalizacji są włączone.
 2. Kliknij opcję Usługi lokalizacji.
 3. Upewnij się, że dla HomeKit wybrano ustawienie Zawsze.

Więcej informacji

Data publikacji: Fri Apr 06 15:22:42 GMT 2018