Używanie monitora HIMS Smart Beetle z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przypadku korzystania z monitora brajlowskiego HIMS Smart Beetle z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że posiadany monitor brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Aktywowanie przycisku Początek F4

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na monitorze
Dwukrotnie stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Cofnięcie F3
Aktywowanie klawisza wysuwania F2

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na urządzeniu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania stanu
Przesunięcie znaków brajlowskich w lewo Przewinięcie w lewo
Przesunięcie znaków brajlowskich w prawo Przewinięcie w prawo

Aby zapoznać się z uniwersalną listą popularnych poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille‘a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

Data publikacji: