Używanie monitora Handy Tech Active Star 40 z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przypadku korzystania z monitora brajlowskiego Handy Tech Active Star 40 z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Aby mieć pewność, że posiadany monitor brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisze na urządzeniu
Dwukrotnie stuknięcie wybranego elementu Klawisze do przesuwania
Aktywowanie klawisza Delete Lewy klawisz w górę + lewy klawisz w dół
Aktywowanie klawisza Return Prawy klawisz w górę + prawy klawisz w dół

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisze na urządzeniu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania stanu
Przesunięcie znaków brajlowskich w lewo Lewy klawisz w górę lub prawy klawisz w górę
Przesunięcie znaków brajlowskich w prawo Lewy klawisz w dół lub prawy klawisz w dół

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille‘a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Data publikacji: