Używanie centrum sterowania na zegarku Apple Watch

Wystarczy przesunąć palcem w górę po tarczy zegarka i możesz już sprawdzić stan baterii oraz ustawienia, a następnie połączyć się z głośnikiem, wyciszyć zegarek i wykonać wiele innych czynności. 

Otwieranie centrum sterowania

Dotknij i przytrzymaj dół tarczy zegarka. Gdy zostanie wyświetlone centrum sterowania, przewiń w górę. Centrum sterowania można otworzyć z dowolnego ekranu. 

Zamykanie centrum sterowania

Przesuń palcem w dół od góry tarczy zegarka lub naciśnij pokrętło Digital Crown.

Sprawdzenie ustawień i stanu baterii

Możesz szybko sprawdzić, które ustawienia są włączone, a które są wyłączone, i stuknąć w celu ich zmiany. 
 

Przycisk procentu baterii przedstawiający 100%

Sprawdzanie energii baterii lub włączanie trybu rezerwy energii.
 

ikona sieci komórkowej

Włączanie i wyłączanie połączenia komórkowego.1

pomarańczowy przycisk trybu Samolot

Włączanie i wyłączanie trybu Samolot. 
 

przycisk trybu cichego

Włączanie i wyłączanie trybu cichego. 
 

przycisk księżyca (trybu Nie przeszkadzać)

Włączanie i wyłączanie funkcji Nie przeszkadzać. Informacje o funkcji Nie przeszkadzać

przycisk blokady

Blokowanie zegarka Apple Watch.4

przycisk blokady wodnej

Użyj blokady wodnej, aby zapobiec przypadkowym dotknięciom.2

przycisk iPhone

Odtwarzanie dźwięku, gdy nie można znaleźć swojego telefonu iPhone. Można też dotknąć i przytrzymać ten przycisk, aby zaświecić jego wskaźnik. 
 

ikona latarki

Włączanie latarki. Aby wyłączyć latarkę, przesuń palcem w dół.

ikona masek teatralnych

Włączanie lub wyłączanie trybu kina. To ustawienie włącza tryb cichy, a ekran pozostaje ciemny do momentu stuknięcia lub naciśnięcia przycisku.3

Sprawdzenie połączenia

U góry centrum sterowania możesz zobaczyć, czy zegarek Apple Watch jest podłączony do sieci Wi-Fi, sieci komórkowej lub Twojego telefonu iPhone. Dowiedz się, jak zegarek Apple Watch łączy się z innymi sieciami oraz z telefonem iPhone.

Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać wyłącza sygnały dźwiękowe i podświetlenie ekranu. Alarmy i powiadomienia o tętnie będą nadal uruchamiane. Gdy jest włączony tryb Nie przeszkadzać, u góry ekranu jest wyświetlana ikona ikona księżyca. Podczas konfigurowania trybu Nie przeszkadzać można wybrać następujące opcje:

 • Włączony. Tryb Nie przeszkadzać pozostanie aktywny do momentu jego wyłączenia. 
 • Włączony przez godzinę. Tryb Nie przeszkadzać zostanie automatycznie wyłączony po godzinie. 
 • Włączony do wieczora. Tryb Nie przeszkadzać automatycznie wyłączy się o godzinie 19:00. 
 • Włączony, dopóki tu jestem. Tryb Nie przeszkadzać automatycznie wyłączy się, gdy opuścisz lokalizację widoczną na ekranie. 
 • Włączony do końca wydarzenia. Tryb Nie przeszkadzać automatycznie wyłączy się po zakończeniu wydarzenia widocznego na ekranie. 


Zmiana kolejności centrum sterowania

 1. Dotknij i przytrzymaj dół tarczy zegarka, a następnie przesuń palcem w górę, aby otworzyć centrum sterowania.
 2. Przewiń ekran do dołu. 
 3. Stuknij opcję Edycja, aż przyciski zaczną drżeć.
 4. Dotknij i przytrzymaj przycisk, aż zmieni kolor na biały, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.
 5. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe lub naciśnij pokrętło Digital Crown.

 1. Dostępny dla modeli Cellular zegarka Apple Watch.
 2. Funkcja dostępna tylko na zegarku Apple Watch Series 2 lub nowszym. Zegarki Apple Watch Series 1 i Apple Watch (1. generacji) nie nadają się do pływania. Dowiedz się na temat wodoodporności zegarka Apple Watch
 3. Zegarek Apple Watch Series 2 lub nowszy możesz też wybudzać, obracając pokrętło Digital Crown.
 4. Jeśli masz ustawiony kod blokady i wyłączoną funkcję wykrywania nadgarstka, możesz zablokować zegarek Apple Watch ręcznie za pomocą tego ustawienia w centrum sterowania. Jeśli kod blokady nie jest ustawiony (lub jeśli jest ustawiony, ale włączona jest funkcja wykrywania nadgarstka), to ustawienie nie będzie widoczne.
Data publikacji: