Używanie centrum sterowania na zegarku Apple Watch

Przesuń palcem w górę, aby sprawdzić stan baterii, podłączyć słuchawki, wyciszyć zegarek i nie tylko. 

 

Jak otworzyć centrum sterowania

Dotknij i przytrzymaj dół tarczy zegarka, aż wyświetli się centrum sterowania, a następnie przesuń palcem w górę. Centrum sterowania można otworzyć z dowolnego ekranu.

Jak zamknąć centrum sterowania

Przesuń palcem w dół od górnej części tarczy zegarka lub naciśnij pokrętło Digital Crown.

Sprawdzanie stanu baterii i inne ustawienia

Możesz szybko sprawdzić, które ustawienia są włączone, a które są wyłączone, i stuknąć w celu ich zmiany.

Bateria naładowana na poziomie 100%.

Sprawdź stan naładowania baterii i włącz tryb oszczędzania energii lub tryb niskiego zużycia energii.

Aktywne połączenie komórkowe. 

Włącz lub wyłącz sieć komórkową, jeśli zegarek Apple Watch obsługuje sieć komórkową.

Włączony przycisk trybu Samolot.

Włączanie i wyłączanie trybu Samolot. 

Włączony tryb cichy. 

Włączanie i wyłączanie trybu cichego. 

Włączona funkcja Nie przeszkadzać.

Włącz lub wyłącz tryb Nie przeszkadzać lub opcję trybu skupienia, na przykład funkcję Sen.

Przycisk kłódki w zegarku Apple Watch Series 1 lub starszym.

Blokowanie zegarka Apple Watch.1

Przycisk blokady wodnej w zegarku Apple Watch Series 2 lub nowszym.

Użyj blokady wodnej, aby zapobiec przypadkowym dotknięciom.2

Przycisk usługi Znajdź mój iPhone. 

Odtwarzanie dźwięku, gdy nie można znaleźć swojego telefonu iPhone. Można też dotknąć i przytrzymać ten przycisk, aby zaświecić jego wskaźnik. 

Przycisk latarki. 

Włączanie latarki. Aby wyłączyć latarkę, przesuń palcem w dół.

Włączony tryb kina. 

Włącz lub wyłącz tryb Widownia.3

Włączona funkcja Wi-Fi z nawiązanym połączeniem. 

Rozłącz połączenie z siecią Wi-Fi w modelach zegarka Apple Watch z obsługą sieci komórkowej.

Włączona funkcja Bluetooth z nawiązanym połączeniem. 

Podłącz urządzenie audio.

Włączona aplikacja Walkie-Talkie. 

Włącz lub wyłącz dostępność dla aplikacji Walkie-Talkie.

Włącz tryb Szkoła.4

Sprawdź poziom głośności w słuchawkach i go dostosuj, jeśli słuchasz dźwięku z zegarka Apple Watch lub iPhone’a.

Włącz lub wyłącz opcję Ogłaszaj powiadomienia, jeśli do zegarka Apple Watch są podłączone słuchawki.

Dostosuj rozmiar tekstu w aplikacjach obsługujących czcionkę dynamiczną.

   

Sprawdzenie połączenia

U góry centrum sterowania możesz zobaczyć, czy zegarek Apple Watch jest podłączony do sieci Wi-Fi, sieci komórkowej lub Twojego telefonu iPhone. Dowiedz się, jak zegarek Apple Watch łączy się z innymi sieciami oraz z telefonem iPhone.

Używanie trybu Nie przeszkadzać lub trybu skupienia

Tryb Nie przeszkadzać wyłącza sygnały dźwiękowe i podświetlenie ekranu. Alarmy i powiadomienia o częstości pracy serca będą nadal uruchamiane. Gdy jest włączony tryb Nie przeszkadzać, u góry ekranu wyświetla się ikona księżyca. Podczas konfigurowania trybu Nie przeszkadzać można wybrać następujące opcje:

  • Włączony. Tryb Nie przeszkadzać pozostanie aktywny do momentu jego wyłączenia. 
  • Włączony przez godzinę. Tryb Nie przeszkadzać zostanie automatycznie wyłączony po godzinie. 
  • Włączony do wieczora. Tryb Nie przeszkadzać automatycznie wyłączy się o godzinie 19:00. 
  • Włączony, dopóki tu jestem. Tryb Nie przeszkadzać automatycznie wyłączy się, gdy opuścisz lokalizację widoczną na ekranie. 
  • Włączony do końca wydarzenia. Tryb Nie przeszkadzać automatycznie wyłączy się po zakończeniu wydarzenia widocznego na ekranie. 

Na przycisku Nie przeszkadzać widoczne są również opcje trybu skupienia, takie jak Jazda, Sen i wszelkie niestandardowe skonfigurowane opcje tego trybu.


Zmiana kolejności przycisków w centrum sterowania.

Zmiana kolejności centrum sterowania

  1. Dotknij i przytrzymaj dolny obszar tarczy zegarka, a następnie przesuń palcem w górę, aby otworzyć centrum sterowania.
  2. Przewiń ekran do dołu. 
  3. Stuknij opcję Edycja, aż przyciski zaczną drżeć.
  4. Dotknij i przytrzymaj przycisk, aż zmieni kolor na biały, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.
  5. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe lub naciśnij pokrętło Digital Crown.

1. Jeśli masz ustawiony kod blokady i wyłączoną funkcję wykrywania nadgarstka, możesz zablokować zegarek Apple Watch ręcznie za pomocą tego ustawienia w centrum sterowania. Jeśli kod blokady nie jest ustawiony (lub jeśli jest ustawiony, ale włączona jest funkcja wykrywania nadgarstka), to ustawienie nie będzie widoczne.

2. Funkcja dostępna tylko w zegarku Apple Watch Series 2 lub nowszym. Zegarki Apple Watch Series 1 i Apple Watch (1. generacji) nie nadają się do pływania. Dowiedz się więcej na temat wodoodporności zegarka Apple Watch

3. To ustawienie włącza tryb cichy, a ekran pozostaje ciemny do momentu stuknięcia lub naciśnięcia przycisku. Możesz też wybudzać zegarek stopniowo, obracając pokrętło Digital Crown.

4. Aby dodać ten przycisk do centrum sterowania, przewiń w dół, a następnie stuknij Edytuj. Stuknij przycisk dodawania  na przycisku Szkoła, a następnie stuknij Gotowe.

Data publikacji: