Używanie centrum sterowania na zegarku Apple Watch

Wystarczy przesunąć palcem w górę po tarczy zegarka i możesz już sprawdzić stan baterii oraz ustawienia, a następnie połączyć się z głośnikiem, wyciszyć zegarek i wykonać wiele innych czynności. 

Tarcza zegarka Apple Watch z przewijającym się centrum sterowania.

Otwieranie centrum sterowania

Dotknij i przytrzymaj dół tarczy zegarka. Gdy zostanie wyświetlone centrum sterowania, przewiń w górę. Centrum sterowania można otworzyć z dowolnego ekranu. 

Zamykanie centrum sterowania

Przesuń palcem w dół od góry tarczy zegarka lub naciśnij pokrętło Digital Crown.

Sprawdzenie ustawień i stanu baterii

Możesz szybko sprawdzić, które ustawienia są włączone, a które są wyłączone, i stuknąć w celu ich zmiany. 
 

Bateria naładowana na poziomie 100%.

Sprawdzanie energii baterii lub włączanie trybu rezerwy energii.
 

Aktywne połączenie komórkowe.

Włączanie i wyłączanie połączenia komórkowego.1

Włączony przycisk trybu Samolot.

Włączanie i wyłączanie trybu Samolot. 
 

Włączony tryb cichy.

Włączanie i wyłączanie trybu cichego. 
 

Włączona funkcja Nie przeszkadzać.

Włączanie i wyłączanie funkcji Nie przeszkadzać. Informacje o funkcji Nie przeszkadzać

Przycisk kłódki w zegarku Apple Watch Series 1 lub starszym.

Blokowanie zegarka Apple Watch.4

Przycisk blokady wodnej w zegarku Apple Watch Series 2 lub nowszym.

Użyj blokady wodnej, aby zapobiec przypadkowym dotknięciom.2

Przycisk usługi Znajdź mój iPhone.

Odtwarzanie dźwięku, gdy nie można znaleźć swojego telefonu iPhone. Można też dotknąć i przytrzymać ten przycisk, aby zaświecić jego wskaźnik. 
 

Przycisk latarki.

Włączanie latarki. Aby wyłączyć latarkę, przesuń palcem w dół.

Włączony tryb kina.

Włączanie lub wyłączanie trybu kina. To ustawienie włącza tryb cichy, a ekran pozostaje ciemny do momentu stuknięcia lub naciśnięcia przycisku.3

 

Sprawdzenie połączenia

U góry centrum sterowania możesz zobaczyć, czy zegarek Apple Watch jest podłączony do sieci Wi-Fi, sieci komórkowej lub Twojego telefonu iPhone. Dowiedz się, jak zegarek Apple Watch łączy się z innymi sieciami oraz z telefonem iPhone.

Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać

Tryb Nie przeszkadzać wyłącza sygnały dźwiękowe i podświetlenie ekranu. Alarmy i powiadomienia o tętnie będą nadal uruchamiane. Gdy jest włączony tryb Nie przeszkadzać, u góry ekranu jest wyświetlana ikona ikona księżyca. Podczas konfigurowania trybu Nie przeszkadzać można wybrać następujące opcje:

 • Włączony. Tryb Nie przeszkadzać pozostanie aktywny do momentu jego wyłączenia. 
 • Włączony przez godzinę. Tryb Nie przeszkadzać zostanie automatycznie wyłączony po godzinie. 
 • Włączony do wieczora. Tryb Nie przeszkadzać automatycznie wyłączy się o godzinie 19:00. 
 • Włączony, dopóki tu jestem. Tryb Nie przeszkadzać automatycznie wyłączy się, gdy opuścisz lokalizację widoczną na ekranie. 
 • Włączony do końca wydarzenia. Tryb Nie przeszkadzać automatycznie wyłączy się po zakończeniu wydarzenia widocznego na ekranie. 


Zmiana kolejności przycisków w centrum sterowania.

Zmiana kolejności centrum sterowania

 1. Dotknij i przytrzymaj dolny obszar tarczy zegarka, a następnie przesuń palcem w górę, aby otworzyć centrum sterowania.
 2. Przewiń ekran do dołu. 
 3. Stuknij opcję Edycja, aż przyciski zaczną drżeć.
 4. Dotknij i przytrzymaj przycisk, aż zmieni kolor na biały, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.
 5. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe lub naciśnij pokrętło Digital Crown.

 1. Dostępny dla modeli Cellular zegarka Apple Watch.
 2. Funkcja dostępna tylko na zegarku Apple Watch Series 2 lub nowszym. Zegarki Apple Watch Series 1 i Apple Watch (1. generacji) nie nadają się do pływania. Dowiedz się na temat wodoodporności zegarka Apple Watch
 3. Zegarek Apple Watch Series 2 lub nowszy możesz też wybudzać, obracając pokrętło Digital Crown.
 4. Jeśli masz ustawiony kod blokady i wyłączoną funkcję wykrywania nadgarstka, możesz zablokować zegarek Apple Watch ręcznie za pomocą tego ustawienia w centrum sterowania. Jeśli kod blokady nie jest ustawiony (lub jeśli jest ustawiony, ale włączona jest funkcja wykrywania nadgarstka), to ustawienie nie będzie widoczne.
Data publikacji: