Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 9.1.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 9.1.2.

Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących bezpieczeństwa przed ich zbadaniem i udostępnieniem poprawek lub wersji oprogramowania. Najnowsze wersje są wymienione na stronie Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple. Komunikację z firmą Apple można zaszyfrować za pomocą Klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Gdy jest to możliwe, w dokumentach firmy Apple dotyczących bezpieczeństwa odniesienia do luk w zabezpieczeniach są wykonywane za pomocą identyfikatorów CVE.

Safari 9.1.2

Wydano 18 lipca 2016 r.

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4589: Tongbo Luo i Bo Qu z Palo Alto Networks

CVE-2016-4622: Samuel Gross w ramach programu Zero Day firmy Trend Micro

CVE-2016-4623: Apple

CVE-2016-4624: Apple

CVE-2016-4586: Apple

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny może spowodować ujawnienie danych obrazu z innej witryny.

Opis: w procedurze przetwarzania obrazów SVG występował błąd zarządzania czasem. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury weryfikacji.

CVE-2016-4583: Roeland Krak

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej strony internetowej może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” na system.

Opis: rozwiązano problem powodujący zużycie pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

CVE-2016-4592: Mikhail

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować ujawnienie poufnych danych.

Opis: w procedurach obsługi zmiennej lokalizacji występował problem z uprawnieniami. Ten problem rozwiązano przez dodanie kontroli własności.

CVE-2016-4591: ma.la z LINE Corporation

WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

Opis: w procedurze analizowania adresów URL about: występował błąd dziedziczenia źródła. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności źródeł informacji dotyczących zabezpieczeń.

CVE-2016-4590: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (www.tencent.com)

Powiązania JavaScript oprogramowania WebKit

Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania skryptu w kontekście usługi niebędącej usługą HTTP.

Opis: w przeglądarce Safari występował błąd mogący powodować ataki XPXSS (cross-protocol cross-site scripting) podczas przesyłania formularzy do usług niebędących usługami HTTP zgodnych z protokołem HTTP/0.9. Ten problem rozwiązano przez zablokowanie skryptów i wtyczek w zasobach wczytywanych za pośrednictwem protokołu HTTP/0.9.

CVE-2016-4651: Obscure

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może pobierać między różnymi źródłami.

Opis: podczas przekierowywania adresów URL w przeglądarce Safari występował błąd mogący powodować ataki XSS (cross-site scripting). Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL podczas przekierowywania.

CVE-2016-4585: Takeshi Terada z Mitsui Bussan Secure Directions, Inc. (www.mbsd.jp)

WebKit — wczytywanie stron

Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.6

Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

CVE-2016-4584: Chris Vienneau

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: