Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X El Capitan do wersji 10.11.5 i uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-003

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X El Capitan do wersji 10.11.5 i uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-003.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

System OS X El Capitan 10.11.5 i uaktualnienie zabezpieczeń 2016-003

 • AMD

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1792: beist i ABH z BoB

 • AMD

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: wykryto błąd, który powodował ujawnienie zawartości pamięci jądra. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1791: daybreaker z Minionz

 • apache_mod_php

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: istnieje wiele luk w zabezpieczeniach języka PHP.

  Opis: w oprogramowaniu PHP w wersji starszej niż 5.5.34 występowało wiele luk w zabezpieczeniach. Te błędy usunięto przez uaktualnienie oprogramowania PHP do wersji 5.5.34.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-8865

  CVE-2016-3141

  CVE-2016-3142

  CVE-2016-4070

  CVE-2016-4071

  CVE-2016-4072

  CVE-2016-4073

 • AppleGraphicsControl

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1793: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2016-1794: Ian Beer z Google Project Zero

 • AppleGraphicsPowerManagement

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1795: Moony Li (@Flyic) i Jack Tang (@jacktang310) z Trend Micro

 • ATS

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: naprawiono błąd dostępu do pamięci spoza dozwolonego zakresu przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1796: lokihardt w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

 • ATS

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: wykryto błąd w zasadach piaskownicy. Ten błąd naprawiono przez umieszczenie narzędzia FontValidator w piaskownicy.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1797: lokihardt w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

 • Dźwięk

  Dostępne dla: systemów OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1798: Juwei Lin z TrendMicro

 • Dźwięk

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1799: Juwei Lin z TrendMicro

 • Captive Network Assistant

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod z pomocą użytkownika.

  Opis: naprawiono błąd z obsługą własnego schematu adresu URL przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1800: Apple

 • Serwery proxy środowiska CFNetwork

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: w procedurze obsługi żądań HTTP i HTTPS występował wyciek informacji. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1801: Alex Chapman i Paul Stone z Context Information Security

 • CommonCrypto

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: procedury obsługi wartości zwracanych w bibliotece CCCrypt zawierały błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur zarządzania długością klucza.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1802: Klaus Rodewig

 • CoreCapture

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1803: Ian Beer z Google Project Zero, użytkownik daybreaker w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

 • CoreStorage

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd z konfiguracją przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1805: Stefan Esser

 • Crash Reporter

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

  Opis: naprawiono błąd z konfiguracją przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1806: użytkownik lokihardt w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: lokalny atakujący może być w stanie odczytać dane z pamięci jądra.

  Opis: rozwiązano sytuację wyścigu przez ulepszenie mechanizmu blokowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1807: Ian Beer z Google Project Zero

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w procedurze analizowania obrazów dysków występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1808: Moony Li (@Flyic) i Jack Tang (@jacktang310) z Trend Micro

 • Narzędzie dyskowe

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: Narzędzie dyskowe nie mogło kompresować ani szyfrować obrazów dysków.

  Opis: do szyfrowania obrazów dysków były używane niewłaściwe klucze. Ten błąd naprawiono przez uaktualnienie kluczy szyfrowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1809: Ast A. Moore (@astamoore) i David Foster z TechSmartKids

 • Sterowniki graficzne

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1810: Moony Li (@Flyic) i Jack Tang (@jacktang310) z Trend Micro

 • ImageIO

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu mogło doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi”.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1811: Lander Brandt (@landaire)

 • Sterownik graficzny Intel

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1812: Juwei Lin z TrendMicro

 • Sterownik graficzny Intel

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: naprawiono wiele błędów dostępu przez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1860: Brandon Azad i Qidan He (@flanker_hqd) z KeenLab, Tencent

  CVE-2016-1862: Marco Grassi (@marcograss) z KeenLab (@keen_lab), Tencent

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie mechanizmu blokowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1814: Juwei Lin z TrendMicro

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1815: Liang Chen, Qidan He z KeenLab, Tencent w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

  CVE-2016-1817: Moony Li (@Flyic) i Jack Tang (@jacktang310) z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

  CVE-2016-1818: Juwei Lin z TrendMicro, sweetchip@GRAYHASH w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

  CVE-2016-1819: Ian Beer z Google Project Zero

  Wpis uaktualniono 13 grudnia 2016 r.

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1813: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2016-1816: Peter Pi (@heisecode) z Trend Micro i Juwei Lin z Trend Micro

 • IOAudioFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd przepełnienia buforu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1820: Moony Li (@Flyic) i Jack Tang (@jacktang310) z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

 • IOAudioFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1821: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOFireWireFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1822: CESG

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1823: Ian Beer z zespołu Project Zero firmy Google

  CVE-2016-1824: Marco Grassi (@marcograss) z KeenLab (@keen_lab), Tencent

  CVE-2016-4650: Peter Pi z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1825: Brandon Azad

 • Jądro

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1827: Brandon Azad

  CVE-2016-1828: Brandon Azad

  CVE-2016-1829: CESG

  CVE-2016-1830: Brandon Azad

  CVE-2016-1831: Brandon Azad

 • Jądro

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w narzędziu dtrace wystąpił błąd przepełnienia całkowitoliczbowego. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1826: Ben Murphy w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

 • Biblioteka libc

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: lokalny atakujący może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1832: Karl Williamson

 • libxml2

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML mogło spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1833: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1834: Apple

  CVE-2016-1835: Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University

  CVE-2016-1836: Wei Lei i Liu Yang z uczelni Nanyang Technological University

  CVE-2016-1837: Wei Lei i Liu Yang z Nanyang Technological University

  CVE-2016-1838: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1839: Mateusz Jurczyk

  CVE-2016-1840: Kostya Serebryany

 • libxslt

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1841: Sebastian Apelt

 • MapKit

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: udostępnione łącza były wysyłane za pomocą protokołu HTTP zamiast HTTPS. Ten błąd naprawiono przez włączenie protokołu HTTPS dla udostępnionych łączy.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1842: Richard Shupak (https://www.linkedin.com/in/rshupak)

 • Wiadomości

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: złośliwy serwer lub użytkownik może być w stanie zmodyfikować listę kontaktów innego użytkownika.

  Opis: w zmianach wykazu występował błąd sprawdzania poprawności. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności zbiorów wykazów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1844: Thijs Alkemade z Computest

 • Wiadomości

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: w procedurze analizowania składni nazwy pliku występował błąd kodowania. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu kodowania nazwy pliku.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1843: Heige (a.k.a. SuperHei) z Knownsec 404 Security Team [http://www.knownsec.com]

 • Multi-Touch

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1804: Liang Chen, Yubin Fu, Marco Grassi of KeenLab, Tencent w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro

 • NVIDIA Graphics Drivers

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1846: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2016-1861: Ian Beer z Google Project Zero

 • OpenGL

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej mogło spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1847: Tongbo Luo i Bo Qu z Palo Alto Networks

 • QuickTime

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować nieoczekiwane zamknięcie programu lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1848: Francis Provencher z COSIG

 • SceneKit

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku może spowodować nieoczekiwane zamknięcie programu lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: naprawiono błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1850: Tyler Bohan z Cisco Talos

 • Blokada ekranu

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: osoba mająca fizyczny dostęp do komputera może być w stanie wyzerować wygasłe hasło z poziomu ekranu blokady.

  Opis: w procedurze zarządzania profilami haseł występował błąd. Ten błąd naprawiono przez poprawienie obsługi zerowania hasła.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1851: anonimowy badacz

 • Tcl

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan 10.11 i nowszych

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: naprawiono błąd z zabezpieczeniem protokołu przez wyłączenie protokołu SSLv2.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1853: badacze z Tel Aviv University, Münster University of Applied Sciences, Ruhr University Bochum, University of Pennsylvania, projektu Hashcat, University of Michigan, Two Sigma, Google oraz projektu OpenSSL: Nimrod Aviram, Sebastian Schinzel, Juraj Somorovsky, Nadia Heninger, Maik Dankel, Jens Steube, Luke Valenta, David Adrian, J. Alex Halderman, Viktor Dukhovni, Emilia Käsper, Shaanan Cohney, Susanne Engels, Christof Paar i Yuval Shavitt

System OS X El Capitan 10.11.5 zawiera zabezpieczenia z przeglądarki Safari 9.1.1.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: