Zawartość związana z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.4

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.4.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iTunes 12.4

 • iTunes

  Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

  Zagrożenie: uruchomienie instalatora programu iTunes w niezaufanym katalogu może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w instalatorze programu iTunes występował błąd wczytywania biblioteki dynamicznej. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury wyszukiwania ścieżek.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1742: Stefan Kanthak i YoKo Kho (yokoacc) z MII - Consulting & Advisory Svc. Dept.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: