Jeśli Asystent Boot Camp wyświetla komunikat informujący, że nie można utworzyć uruchamialnego dysku USB lub jest za mało miejsca

Konieczne może być uaktualnienie systemu macOS lub użycie nowszej wersji systemu Windows 10.

W niektórych przypadkach Asystent Boot Camp może wyświetlić komunikat informujący, że nie można utworzyć uruchamialnego dysku USB lub jest za mało miejsca na dysku. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

  1. Upewnij się, że używasz zewnętrznej pamięci flash USB o pojemności co najmniej 16 GB.
  2. Zainstaluj najnowsze uaktualnienia systemu macOS.
  3. Pobierz najnowszą wersję systemu Windows 10 z witryny internetowej firmy Microsoft, a następnie zainstaluj ją za pomocą Asystenta Boot Camp.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: