Jeśli Asystent Boot Camp wyświetla komunikat informujący, że nie można utworzyć uruchamialnego dysku USB lub jest za mało miejsca

Konieczne może być uaktualnienie systemu macOS lub użycie nowszej wersji systemu Windows 10.

W niektórych przypadkach Asystent Boot Camp może wyświetlić komunikat informujący, że nie można utworzyć uruchamialnego dysku USB lub jest za mało miejsca na dysku. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

  1. Upewnij się, że używasz zewnętrznej pamięci flash USB o pojemności co najmniej 16 GB.
  2. Zainstaluj najnowsze uaktualnienia systemu macOS.
  3. Pobierz najnowszą wersję systemu Windows 10 z witryny internetowej firmy Microsoft, a następnie zainstaluj ją za pomocą Asystenta Boot Camp.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: