Jeśli Asystent Boot Camp wyświetla komunikat o błędzie „Za mało miejsca”

Uzyskaj pomoc, jeśli podczas instalowania systemu Windows na komputerze Mac za pomocą Asystenta Boot Camp pojawia się komunikat o błędzie „Za mało miejsca”.

Komunikat o błędzie może się pojawić, gdy obraz systemu Windows nie mieści się na tymczasowej partycji używanej przez Asystenta Boot Camp do instalacji systemu Windows. Przykładowo instalator systemu Windows 10 na nośniku instalacyjnym typu flash przekonwertowany do pliku ISO będzie za duży, ponieważ zawiera 32- oraz 64-bitowe obrazy instalacji.

Ten błąd może się też pojawić, jeśli próbujesz wykonać nową instalację systemu Windows 10 przy użyciu edycji October 2018 na komputerze Mac ze starszą wersją systemu macOS. 

Aby naprawić ten problem, pobierz uaktualnienie Windows 10 April 2018 Update ze strony pobierania oprogramowania firmy Microsoft. Następnie użyj Asystenta Boot Camp, aby zainstalować system Windows, upewniając się, że używasz pliku April 2018 ISO. Gdy instalacja dobiegnie końca, możesz wykonać uaktualnienie do edycji October 2018, używając usługi Windows Update.

Więcej informacji

W celu uzyskania instrukcji dotyczących instalacji systemu Windows 10 za pomocą obrazu pobranego z witryny firmy Microsoft, zapoznaj się z artykułem Instalowanie systemu Windows na komputerze Mac przy użyciu aplikacji Boot Camp.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: