Zawartość związana z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 9.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 9.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Safari 9.1

 • Safari

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

  Opis: występował problem polegający na tym, że w tekście okna dialogowego zawarty był tekst dostarczony przez stronę. Ten problem został rozwiązany przez usunięcie tego tekstu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2009-2197: Alexios Fakos z n.runs AG

 • Pobieranie w przeglądarce Safari

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej strony internetowej może doprowadzić do ataku typu „odmowa usługi” na system.

  Opis: w procedurach obsługi określonych plików występował błąd niewystarczającego sprawdzania poprawności. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej kontroli podczas rozszerzania plików.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1771: Russ Cox

 • Funkcja Top Sites przeglądarki Safari

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: witryna internetowa może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: na stronie Top Sites występował błąd dotyczący przechowywania plików cookie. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1772: WoofWagly

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: witryna internetowa może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: w procedurze obsługi adresów URL załączników występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1781: Devdatta Akhawe z Dropbox, Inc.

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1778: 0x1byte w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro i Yang Zhao z CM Security

  CVE-2016-1783: Mihai Parparita z Google

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: złośliwa witryna może uzyskać dostęp do objętych ograniczeniami portów na dowolnych serwerach.

  Opis: rozwiązano problem z przekierowywaniem portów przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności portów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1782: Muneaki Nishimura (nishimunea) z Recruit Technologies Co.,Ltd.

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować ujawnienie bieżącej lokalizacji użytkownika.

  Opis: w procedurze analizowania żądań geolokalizacji występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procesu sprawdzania źródeł informacji dotyczących zabezpieczeń w zakresie żądań geolokalizacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1779: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent (www.tencent.com)

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego adresu URL może spowodować ujawnienie poufnych informacji użytkownika.

  Opis: podczas używania narzędzia XSS Auditor w trybie blokowania występował błąd przekierowania adresu URL. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu nawigacji po adresach URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1864: Takeshi Terada z Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.

 • WebKit — historia

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może doprowadzić do nieoczekiwanej awarii przeglądarki Safari.

  Opis: rozwiązano błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1784: Moony Li i Jack Tang z TrendMicro i 李普君 of 无声信息技术PKAV Team (PKAV.net)

 • WebKit — wczytywanie stron

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może pobierać między różnymi źródłami.

  Opis: w kodowaniu znaków występował błąd buforowania. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania żądań.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1785: anonimowy badacz

 • WebKit — wczytywanie stron

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 oraz OS X El Capitan 10.11.4

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

  Opis: odpowiedzi przekierowania mogły umożliwić złośliwej witrynie wyświetlanie dowolnego adresu URL i odczytywanie zbuforowanej zawartości źródła miejsca docelowego. Ten problem rozwiązano przez poprawienie logiki wyświetlania adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1786: ma.la z LINE Corporation

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: