Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 2.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie watchOS 2.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

watchOS 2.2

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w procedurze analizowania obrazów dysków występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1717: Frank Graziano z Yahoo! Pentest Team

 • FontParser

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1740: HappilyCoded (ant4g0nist i r3dsm0k3) w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro

 • Protokół HTTP

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: zdalny atakujący może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w pakiecie nghttp2 w wersjach starszych niż 1.6.0 występowały liczne luki w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza mogła spowodować wykonanie zdalnego kodu. Te problemy rozwiązano przez uaktualnienie pakietu nghttp2 do wersji 1.6.0.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-8659

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1719: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1748: Brandon Azad

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1720: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2016-1721: Ian Beer z Google Project Zero i Ju Zhu z Trend Micro

  CVE-2016-1754: Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2016-1755: Ian Beer z Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: usunięto błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1750: CESG

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: rozwiązano wiele błędów przepełnienia całkowitoliczbowego przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1753: Juwei Lin z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie obejść podpisywanie kodu.

  Opis: występował błąd uprawnień powodujący niepoprawne przyznawanie uprawnień do wykonywania. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1751: Eric Monti ze Square Mobile Security

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: aplikacja może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak DoS przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1752: CESG

 • libxml2

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1819

  CVE-2015-5312: David Drysdale z Google

  CVE-2015-7499

  CVE-2015-7500: Kostya Serebryany z Google

  CVE-2015-7942: Kostya Serebryany z Google

  CVE-2015-8035: gustavo.grieco

  CVE-2015-8242: Hugh Davenport

  CVE-2016-1761: wol0xff w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro

  CVE-2016-1762

 • libxslt

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: usunięto błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7995: puzzor 

 • Wiadomości

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: osoba atakująca potrafiąca obejść przypinanie certyfikatów, przechwytywać połączenia TLS, wstawiać wiadomości i rejestrować zaszyfrowane wiadomości attachment-type może być w stanie odczytywać załączniki.

  Opis: rozwiązano problem kryptograficzny przez odrzucanie powielonych wiadomości na kliencie.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1788: Christina Garman, Matthew Green, Gabriel Kaptchuk, Ian Miers i Michael Rushanan z Johns Hopkins University

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w dekoderze ASN.1 występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1950: Francis Gabriel z Quarkslab

 • syslog

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1722: Joshua J. Drake i Nikias Bassen z Zimperium zLabs

 • TrueTypeScaler

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1775: 0x1byte w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro

 • WebKit

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1723: Apple

  CVE-2016-1724: Apple

  CVE-2016-1725: Apple

  CVE-2016-1726: Apple

  CVE-2016-1727: Apple

 • Wi-Fi

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermes

  Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w danej ramce ethertype występował błąd walidacji ramki i błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez dodatkową walidację ramki ethertype i poprawienie procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-0801: anonimowy badacz

  CVE-2016-0802: anonimowy badacz

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: