Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 9.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 9.3.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iOS 9.3

 • AppleUSBNetworking

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: urządzenie USB może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: w procedurze sprawdzania poprawności pakietów występował problem z obsługą błędów. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi błędów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1734: Andrea Barisani i Andrej Rosano z Inverse Path

 • FontParser

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1740: HappilyCoded (ant4g0nist i r3dsm0k3) w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro

 • Protokół HTTP

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: zdalny atakujący może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w pakiecie nghttp2 w wersjach starszych niż 1.6.0 występowały liczne luki w zabezpieczeniach, z których najpoważniejsza mogła spowodować wykonanie zdalnego kodu. Te problemy rozwiązano przez uaktualnienie pakietu nghttp2 do wersji 1.6.0.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-8659

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: rozwiązano problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1748: Brandon Azad

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: rozwiązano problem z podatnością na atak DoS został rozwiązany przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1752: CESG

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: usunięto błąd dotyczący użycia po zwolnieniu przez poprawienie procedury zarządzania pamięcią.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1750: CESG

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: rozwiązano wiele błędów przepełnienia całkowitoliczbowego przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1753: Juwei Lin z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie obejść podpisywanie kodu.

  Opis: występował błąd uprawnień powodujący niepoprawne przyznawanie uprawnień do wykonywania. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności uprawnień.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1751: Eric Monti z Square Mobile Security

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: podczas tworzenia nowych procesów występowała sytuacja wyścigu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi stanu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1757: Ian Beer z Google Project Zero i Pedro Vilaça

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: rozwiązano błąd dereferencji wskaźnika null przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1756: Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1754: Lufeng Li z Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2016-1755: Ian Beer z Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: występował błąd odczytu spoza zakresu, który mógł doprowadzić do ujawnienia rozkładu pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1758: Brandon Azad

 • Usługi uruchamiania

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja może być w stanie modyfikować zdarzenia z innych aplikacji.

  Opis: w interfejsie API usług XPC występował błąd sprawdzania poprawności procedury obsługi zdarzeń. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur weryfikowania wiadomości.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1760: Proteas z Qihoo 360 Nirvan Team

 • libxml2

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku XML może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1819

  CVE-2015-5312: David Drysdale z Google

  CVE-2015-7499

  CVE-2015-7500: Kostya Serebryany z Google

  CVE-2015-7942: Kostya Serebryany z Google

  CVE-2015-8035: gustavo.grieco

  CVE-2015-8242: Hugh Davenport

  CVE-2016-1761: wol0xff w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro

  CVE-2016-1762

 • Wiadomości

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny internetowej może spowodować automatyczne uzupełnianie tekstu w innych wątkach aplikacji Wiadomości.

  Opis: w procedurze analizowania adresów URL wiadomości SMS występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1763: CityTog

 • Wiadomości

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: osoba atakująca potrafiąca obejść przypinanie certyfikatów, przechwytywać połączenia TLS, wstawiać wiadomości i rejestrować zaszyfrowane wiadomości attachment-type może być w stanie odczytywać załączniki.

  Opis: rozwiązano problem kryptograficzny przez odrzucanie powielonych wiadomości na kliencie.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1788: Christina Garman, Matthew Green, Gabriel Kaptchuk, Ian Miers i Michael Rushanan z Johns Hopkins University

 • Profile

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: niezaufany profil MDM może być błędnie wyświetlany jako zweryfikowany.

  Opis: w profilach MDM występował problem ze sprawdzaniem poprawności certyfikatów. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowej kontroli.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1766: Taylor Boyko w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w dekoderze ASN.1 występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1950: Francis Gabriel z Quarkslab

 • TrueTypeScaler

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1775: 0x1byte w ramach programu Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących powodować uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1778 : 0x1byte w ramach inicjatywy Zero Day Initiative (ZDI) firmy Trend Micro i Yang Zhao z CM Security

  CVE-2016-1783: Mihai Parparita z Google

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: witryna internetowa może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: w procedurze obsługi adresów URL załączników występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1781: Devdatta Akhawe z Dropbox, Inc.

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: witryna internetowa może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: ukryta strona internetowa może być w stanie zdobyć dane dotyczące orientacji i ruchu urządzenia. Ten problem rozwiązano przez wstrzymanie dostępności tych danych, kiedy okno przeglądarki internetowej jest ukryte.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1780: Maryam Mehrnezhad, Ehsan Toreini, Siamak F. Shahandashti, i Feng Hao ze School of Computing Science, Newcastle University, UK

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować ujawnienie bieżącej lokalizacji użytkownika.

  Opis: w procedurze analizowania żądań geolokalizacji występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procesu sprawdzania źródeł informacji dotyczących zabezpieczeń w zakresie żądań geolokalizacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1779: xisigr z Tencent's Xuanwu Lab (http://www.tencent.com)

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwa witryna może uzyskać dostęp do objętych ograniczeniami portów na dowolnych serwerach.

  Opis: rozwiązano problem z przekierowywaniem portów przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania poprawności portów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1782: Muneaki Nishimura (nishimunea) z Recruit Technologies Co.,Ltd.

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego adresu URL może spowodować ujawnienie poufnych informacji użytkownika.

  Opis: podczas używania narzędzia XSS Auditor w trybie blokowania występował błąd przekierowania adresu URL. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu nawigacji po adresach URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1864: Takeshi Terada z Mitsui Bussan Secure Directions, Inc.

 • WebKit — historia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości WWW może doprowadzić do nieoczekiwanej awarii przeglądarki Safari.

  Opis: rozwiązano błąd powodujący wyczerpanie pamięci przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1784: Moony Li i Jack Tang z TrendMicro i 李普君 of 无声信息技术PKAV Team (PKAV.net)

 • WebKit — wczytywanie stron

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

  Opis: odpowiedzi przekierowania mogły umożliwić złośliwej witrynie wyświetlanie dowolnego adresu URL i odczytywanie zbuforowanej zawartości źródła miejsca docelowego. Ten problem rozwiązano przez poprawienie logiki wyświetlania adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1786: ma.la z LINE Corporation

 • WebKit — wczytywanie stron

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może pobierać między różnymi źródłami.

  Opis: w kodowaniu znaków występował błąd buforowania. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania żądań.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1785: anonimowy badacz

 • Wi-Fi

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w danej ramce ethertype występował błąd walidacji ramki i błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez dodatkową walidację ramki ethertype i poprawienie procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-0801: anonimowy badacz

  CVE-2016-0802: anonimowy badacz

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: