Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie Apple Software Update 2.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie Apple Software Update 2.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple Software Update 2.2

 • Apple Software Update

  Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może sterować zawartością okna uaktualnień.

  Opis: zawartość okna uaktualnień jest pobierana z sieci przy użyciu niezabezpieczonego połączenia HTTP. Ten problem rozwiązano przez używanie szyfrowanego połączenia HTTPS do pobierania zawartości.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1731

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: