Włączanie opisów audio na iPodzie nano

Na iPodzie nano można włączyć opisy audio, aby sceny w oglądanych filmach były opisywane na głos.

Jeśli oglądany film zawiera opisy audio, można je znaleźć w menu Dźwięk i napisy:

  1. Podczas oglądania filmu w aplikacji Wideo stuknij ekran, aby wyświetlić opcje odtwarzania.
  2. Stuknij ikonę dymku dialogowego , aby otworzyć menu Dźwięk i napisy.
  3. Stuknij drugą ścieżkę języka, którego chcesz użyć. Ścieżka opisu audio nie zostanie jawnie wywoływana.

Więcej informacji

Nie wszystkie filmy zawierają ścieżki opisu audio. Aby dowiedzieć się, czy dany film zawiera te funkcje, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Niektóre witryny i aplikacje innych firm udostępniają własne elementy sterujące dźwiękiem nagrań wideo. Jeśli nie widzisz elementów sterujących dźwiękiem podczas oglądania wideo z witryny internetowej, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj się z właścicielem witryny lub producentem aplikacji w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wykonując poniższe czynności, można włączyć opisy audio na innych urządzeniach:

Dowiedz się, jak znaleźć materiały z opisami audio w sklepie iTunes Store.

Data publikacji: