Zmienianie napisów, języka ścieżki dźwiękowej lub audiodeskrypcji na iPodzie nano

Na iPodzie nano możesz korzystać z niestandardowych języków ścieżki dźwiękowej, napisów i napisów dla niesłyszących. Możesz również korzystać z audiodeskrypcji, jeśli chcesz, aby sceny w nagraniu wideo były opisywane na głos.

Zmienianie napisów lub języka ścieżki dźwiękowej

  1. Podczas oglądania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić opcje odtwarzania.
  2. Stuknij przycisk Wybór multimedium ikona dymku dialogowego, aby otworzyć menu Dźwięk i napisy.
  3. Wybierz język lub napisy, których chcesz użyć.

Jeśli nie widzisz opcji SDH lub chcesz domyślnie włączyć opcję CC lub SDH, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > Napisy. Na tym ekranie możesz też dostosować napisy.

Włączanie audiodeskrypcji

Jeśli oglądane nagranie wideo zawiera audiodeskrypcję, można ją znaleźć w menu Audio i napisy:

  1. Podczas oglądania nagrania wideo w aplikacji Wideo stuknij ekran, aby wyświetlić opcje odtwarzania.
  2. Stuknij przycisk Wybór multimedium , aby otworzyć menu Dźwięk i napisy.
  3. Stuknij drugą ścieżkę języka, którego chcesz użyć. Ścieżka audiodeskrypcji nie zostanie konkretnie wywołana.

Więcej informacji

Data publikacji: