Włączanie audiodeskrypcji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch można włączyć audiodeskrypcję, aby sceny w nagraniu wideo były opisywane na głos.

Podczas oglądania filmów, programów TV lub teledysków w apce Apple TV* na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz włączyć audiodeskrypcję. Audiodeskrypcja może też być domyślnie włączona.

Włączanie audiodeskrypcji

Jeśli oglądane nagranie wideo zawiera audiodeskrypcję:

  1. Podczas oglądania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić opcje sterowania.
  2. Stuknij przycisk Wybór multimedium , aby otworzyć menu Dźwięk i napisy.
  3. Wybierz ścieżkę z audiodeskrypcją, której chcesz użyć.

Domyślne używanie audiodeskrypcji

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność.
  2. Stuknij opcję Audiodeskrypcja.
  3. Włącz opcję Audiodeskrypcja.

Więcej informacji


* Aplikacja Apple TV nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Dowiedz się, gdzie jest dostępna.

Data publikacji: