Włączanie audiodeskrypcji na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch można włączyć audiodeskrypcję, aby sceny w nagraniu wideo były opisywane na głos.

Podczas oglądania filmów, programów TV lub teledysków w aplikacji Apple TV* na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch możesz włączyć audiodeskrypcję. Audiodeskrypcja może też być domyślnie włączona.

Włączanie audiodeskrypcji

Jeśli oglądany plik wideo zawiera audiodeskrypcję, można ją znaleźć w menu Audio i napisy:

  1. Podczas oglądania pliku wideo stuknij ekran, aby wyświetlić opcje sterowania.
  2. Stuknij ikonę ikona dymka dialogowego, aby otworzyć menu Dźwięk i napisy.
  3. Wybierz ścieżkę z audiodeskrypcją, której chcesz użyć.

Ustawianie preferencji dźwięku

Jeśli chcesz, żeby podczas oglądania plików wideo audiodeskrypcja była domyślnie włączona:

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność.
  2. Stuknij opcję Audiodeskrypcja.
  3. Włącz opcję Audiodeskrypcja.
    Ucięty obraz przedstawiający telefon iPhone X wyświetlający menu Ustawienia audiodeskrypcji z włączoną opcją Preferuj audiodeskrypcję

Więcej informacji

Nie wszystkie klipy wideo zawierają audiodeskrypcję. Aby dowiedzieć się, czy dany klip wideo zawiera tę funkcję, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Niektóre witryny i aplikacje innych firm udostępniają niestandardowe elementy sterujące dźwiękiem dla klipów wideo. Jeśli nie widzisz elementów sterujących dźwiękiem podczas oglądania wideo z witryny internetowej, zapoznaj się z dokumentacją albo skontaktuj się z właścicielem witryny lub deweloperem aplikacji w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Możesz też włączyć audiodeskrypcję na innych urządzeniach, wykonując poniższe czynności:

Dowiedz się, jak znaleźć materiały z opisami audio.


* Aplikacja Apple TV nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Dowiedz się, gdzie jest dostępna.

Data publikacji: