Korzystanie z aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Aplikacja Notatki pozwala zapisywać swoje przemyślenia, przygotowywać listy zadań, wykonywać szkice itp. Dzięki usłudze iCloud wszystkie notatki są synchronizowane na wszystkich urządzeniach.

Ikona Notatki

Pierwsze kroki

 • Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch ma najnowszą wersję systemu iOS lub iPadOS.
 • Aby korzystać z najnowszych funkcji w aplikacji Notatki, upewnij się, że aplikacja Notatki jest skonfigurowana w usłudze iCloud lub notatki są zachowywane na urządzeniu. Wiele funkcji aplikacji Notatki nie współpracuje z innymi dostawcami poczty e-mail.

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak utworzyć notatkę w aplikacji Notatki 

Tworzenie nowej notatki

 1. Otwórz aplikację Notatki.
 2. Stuknij przycisk Utwórz przycisk Utwórz, a następnie stwórz notatkę.
 3. Stuknij opcję Gotowe. 

Pierwszy wiersz notatki zostanie zachowany jako jej tytuł. Aby zmienić styl formatowania pierwszej linii, przejdź do menu Ustawienia > Notatki > Nowe notatki: Zacznij od, a następnie wybierz opcję.

Do Notatek możesz też szybko uzyskać dostęp z centrum sterowania. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Centrum sterowania i dodaj Notatki. Następnie otwórz centrum sterowania i stuknij Notatki, aby utworzyć notatkę. Możesz też poprosić Siri o „Utworzenie nowej notatki”.

 

Więcej funkcji aplikacji Notatki

W aplikacji Notatki możesz przypinać najważniejsze notatki, rysować, tworzyć listy kontrolne, skanować i podpisywać dokumenty, a także dodawać załączniki, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy łącza do stron internetowych. 

Przypinanie notatki

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak przypiąć notatkę w aplikacji Notatki.

Przypnij swoje ulubione lub najważniejsze notatki, aby można je było potem łatwo znaleźć. Aby przypiąć notatkę, przesuń palcem w prawo na notatce, a następnie oderwij palec od ekranu. Możesz też przejść do notatki, stukając przycisk Więcej przycisk Więcej, a następnie przycisk pinezki żółty przycisk pinezki. Aby odpiąć notatkę, ponownie przesuń palcem w prawo na notatce.

Formatowanie notatki

iPhone pokazujący, jak sformatować notatkę w aplikacji Notatki.

Po otworzeniu notatki dotknij przycisku tabeli Ikona formatowania tabeli. lub przycisk formatowania Ikona formatowania tytułów i nagłówków w aplikacji Notatki.aby dodać tabelę, tytuł, nagłówek lub listę punktowaną. Możesz także dotknąć i przytrzymać ikonę ikona formatowania tytułów i nagłówków w aplikacji Notatki, aby szybko otworzyć listę opcji formatowania.

Dodawanie załącznika

iPhone pokazujący, jak dodać załącznik w aplikacji Notatki.

Aby dodać coś z innej aplikacji, na przykład lokalizację lub witrynę internetową, stuknij przycisk Udostępnij Przycisk udostępniania w aplikacji, z której chcesz się coś udostępnić. Stuknij aplikację Notatki, a następnie wybierz notatkę, do której chcesz dodać załącznik, i stuknij opcję Zachowaj.

Dodawanie zdjęcia lub wideo

iPhone pokazujący, jak dodać zdjęcie lub plik wideo do notatki w aplikacji Notatki.

Aby dodać zdjęcie lub wideo, stuknij w notatce, a następnie stuknij przycisk aparatu Przycisk aparatu. Stuknij opcję Zrób zdjęcie lub nagraj wideo, aby utworzyć nowe zdjęcie lub film, lub opcję Wybierz zdjęcie lub wideo, aby dodać już istniejące. Stuknij Użyj zdjęcia lub Użyj wideo albo stuknij opcję Dodaj, aby dodać już istniejące. Możesz także zeskanować dokumenty i dodać je do swoich notatek.

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak utworzyć folder w aplikacji Notatki. 

Tworzenie folderów

 1. Na liście notatek stuknij ikonę strzałki wstecz żółta strzałka, aby wrócić do poprzedniego ekranu., aby zobaczyć listę folderów.
 2. Na liście folderów stuknij przycisk Nowy folder ikona nowego folderu.
 3. Wybierz, gdzie chcesz dodać folder. Aby utworzyć podfolder, przeciągnij folder, który ma stać się podfolderem, do folderu głównego. Zostanie on przeniesiony pod folder główny z wcięciem.
 4. Nazwij folder, a następnie stuknij opcję Zachowaj.

iPhone pokazujący, jak przenieść notatkę do innego folderu w aplikacji Notatki.

 

Przenoszenie notatki do innego folderu

 1. W notatce stuknij ikonę strzałki wstecz żółta strzałka, aby wrócić do poprzedniego ekranu., aby wrócić do listy notatek.
 2. Na liście notatek stuknij przycisk Więcej Przycisk Więcej, a następnie stuknij opcję Wybierz notatki.
 3. Stuknij notatki, które chcesz przenieść. 
 4. Stuknij opcję Przenieś, a następnie wybierz folder, do którego chcesz przenieść notatki.

Telefon iPhone, na którym pokazano, jak notatki wyglądają w widoku Galeria. 

Wyświetlanie notatek w widoku Galeria

Widok Galeria to nowy sposób wyświetlania notatek, który ułatwia odnajdywanie szukanych notatek. Otwórz folder lub listę notatek, stuknij przycisk Więcej Przycisk Więcej, a następnie stuknij opcję Wyświetl jako galerię.

Aby posortować notatki wewnątrz folderów:

 1. Przejdź do folderu, który chcesz posortować.
 2. Stuknij przycisk Więcej Przycisk Więcej, a następnie stuknij opcję Sortuj notatki wg. 
 3. Wybierz sposób sortowania notatek.

Aby posortować wszystkie notatki automatycznie, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Notatki i stuknij opcję Sortuj notatki wg. Następnie wybierz sposób sortowania notatek.

 

Wyszukiwanie notatki lub załącznika

Aby wyszukać daną notatkę, po prostu stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź szukany tekst. Możesz wyszukiwać notatki wpisane klawiaturą i odręcznie. Wyszukiwanie rozpoznaje również zawartość obrazów wewnątrz notatek. Na przykład jeśli wyszukasz słowo „rower”, zostaną wyświetlone wszystkie obrazy przedstawiające rower. Za pomocą wyszukiwania możesz również znaleźć konkretny tekst zawarty w zeskanowanych dokumentach, takich jak paragony lub rachunki.

Aby wyszukać coś w danej notatce, wybierz ją, stuknij przycisk Więcej Przycisk Więcej, a następnie stuknij opcję Znajdź w notatce i wprowadź szukany tekst.

Możesz również wyszukiwać załączniki. Na liście notatek stuknij przycisk Więcej Przycisk Więcej, a następnie stuknij opcję Wyświetl załączniki. Aby przejść do notatki z załącznikiem, dotknij i przytrzymaj miniaturę załącznika, a następnie stuknij opcję Pokaż w notatce.

Szybkie tworzenie notatki z poziomu ekranu blokady

Możesz użyć Apple Pencil i zgodnego iPada, aby szybko utworzyć notatkę z poziomu ekranu blokady lub dokończyć przerwaną pracę nad notatką. Aby zmienić te ustawienia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Notatki, stuknij opcję Dostęp z zablokowanego ekranu i wybierz odpowiednią opcję.

Stuknij ekran blokady rysikiem Apple Pencil i utwórz notatkę. Cała utworzona zawartość zostanie automatycznie zachowana w aplikacji Notatki.

Zabezpieczanie notatek

Aplikacja Notatki pozwala zablokować dowolną notatkę, której nie chcesz udostępniać innym użytkownikom urządzenia. W zależności od urządzenia możesz używać funkcji Face ID, Touch ID oraz hasła do blokowania i odblokowywania notatek.

Dowiedz się więcej o zabezpieczaniu notatek hasłem.

Usuwanie notatki

 1. Przesuń palcem w lewo na notatce na liście notatek.
 2. Stuknij przycisk Kosz Przycisk kosza.

Możesz także otworzyć notatkę, stuknąć przycisk Więcej Przycisk Więcej, a następnie stuknąć opcję Usuń.

Aby odzyskać usuniętą notatkę, przejdź do listy folderów i stuknij folder Ostatnio usunięte. Stuknij notatkę, którą chcesz odzyskać, stuknij w notatce, a następnie stuknij opcję Przywróć. Dowiedz się, co robić , gdy nie możesz znaleźć notatek.

Konfigurowanie aplikacji Notatki w usłudze iCloud

Dzięki usłudze iCloud możesz uaktualniać notatki na wszystkich swoich urządzeniach. Aby skonfigurować aplikację Notatki w usłudze iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie włącz opcję Notatki. Notatki będą widoczne na wszystkich urządzeniach Apple, na których logujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID.

Więcej informacji o aplikacji Notatki

Data publikacji: