Korzystanie z aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Aplikacja Notatki pozwala zapisywać swoje przemyślenia, przygotowywać listy zadań, wykonywać szkice itp. Dzięki usłudze iCloud wszystkie notatki są synchronizowane na wszystkich urządzeniach.

Pierwsze kroki

 • Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch ma najnowszą wersję systemu iOS.
 • Aby korzystać z najnowszych funkcji w aplikacji Notatki, upewnij się, że aplikacja Notatki jest skonfigurowana w usłudze iCloud lub notatki są zachowywane na urządzeniu. Wiele funkcji aplikacji Notatki nie współpracuje z innymi dostawcami poczty e-mail.
 • Jeśli w aplikacji Notatki masz rysunki, upewnij się, że zostały uaktualnione, aby można było korzystać z najnowszych funkcji.

Tworzenie nowej notatki

Nową notatkę możesz utworzyć bezpośrednio w aplikacji Notatki. Możesz także poprosić o to Siri.

Ręczne tworzenie notatki

Otwórz aplikację Notatki. Stuknij ikonę , aby wejść do notatki. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. Pierwszy wiersz notatki zostanie zachowany jako jej tytuł.

Proszenie funkcji Siri o utworzenie notatki

Chcesz szybko sporządzić notatkę? Wystarczy, że użyjesz funkcji Siri, aby wydać polecenie „Start a new note” („Utwórz nową notatkę”). Następnie wypowiedz do Siri treść notatki.

 

Usuwanie lub przypinanie notatki

Aby usunąć notatkę, stuknij ikonę  lub przesuń palcem w lewo na notatce na liście notatek, a następnie stuknij opcję Usuń.

Aby odzyskać usuniętą notatkę, przejdź do listy folderów i stuknij folder Ostatnio usunięte. Stuknij notatkę, którą chcesz odzyskać, stuknij w notatce, a następnie stuknij opcję Przywróć.Dowiedz się, co robić, gdy nie możesz znaleźć notatek.

Aby przypiąć notatkę, przesuń palcem w prawo na notatce, a następnie oderwij palec od ekranu. Jeśli jest to pierwsza przypięta notatka, u góry listy notatek pojawi się ikona pinezki. Aby odpiąć notatkę, ponownie przesuń palcem w prawo na notatce.

Więcej funkcji aplikacji Notatki

W aplikacji Notatki możesz rysować, tworzyć listy kontrolne, skanować i podpisywać dokumenty, a także dodawać załączniki, takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy łącza do stron internetowych.

Tworzenie listy zadań

Wpisz treść notatki, a następnie stuknij ikonę . Wprowadź listę. Następnie możesz oznaczać zadania jako wykonane, stukając puste kółko. Możesz też automatycznie przenosić zaznaczone rzeczy do dołu, wstawiać wcięcia przesunięciem palca i korzystać z innych funkcji. Dowiedz się więcej o tworzeniu listy rzeczy do zrobienia w aplikacji Notatki.

Formatowanie notatki

Aby dodać tabelę, tytuł, nagłówek albo listę punktowaną, stuknij w notatce, a następnie stuknij opcję  lub . Na telefonie iPhone lub iPodzie touch po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. Na iPadzie nie musisz stukać opcji Gotowe.

Dodawanie załącznika

Aby dodać coś z innej aplikacji (np. lokalizację z aplikacji Mapy albo witrynę internetową z przeglądarki Safari), stuknij ikonę  w aplikacji, z której chcesz udostępnić zawartość. Stuknij aplikację Notatki, a następnie wybierz notatkę, do której chcesz dodać załącznik, i stuknij opcję Zachowaj. Załącznik możesz dodać do nowej lub do istniejącej notatki.

Dodawanie zdjęcia lub wideo

Aby dodać zdjęcie lub film, stuknij w notatce, a następnie stuknij opcję . Możesz stuknąć opcję Biblioteka zdjęć, aby dodać istniejące zdjęcie lub nagranie wideo, albo opcję Zrób zdjęcie lub nagraj wideo, aby dodać nową rzecz. Stuknij opcję Gotowe albo opcję Użyj zdjęcia lub Użyj wideo.

 

Tworzenie folderów i porządkowanie notatek

Możesz tworzyć foldery i podfoldery, które pomogą Ci w porządkowaniu notatek. W tym celu:

 1. Na liście notatek stuknij ikonę strzałka Wstecz, aby zobaczyć listę folderów.
 2. Na liście folderów stuknij opcję Nowy folder.
 3. Wybierz miejsce, w którym chcesz dodać folder. Aby utworzyć podfolder, przeciągnij folder, który ma stać się podfolderem, do folderu głównego. Zostanie on przeniesiony pod folder główny z wcięciem.
 4. Nazwij folder, a następnie stuknij opcję Zachowaj.

 


 

Przenoszenie notatki do innego folderu:

 1. W notatce stuknij ikonę strzałka Wstecz, aby wyświetlić listę notatek.
 2. Na liście notatek stuknij opcję Edycja , a następnie stuknij opcję Zaznacz notatki.
 3. Stuknij notatki, które chcesz przenieść. 
 4. Stuknij opcję Przenieś do, a następnie wybierz folder, do którego chcesz przenieść notatki.

Wyświetlanie notatek w widoku Galeria

System iOS 13 udostępnia widok Galeria — nowy sposób wyświetlania notatek, który ułatwia odnajdywanie szukanych notatek. Wystarczy stuknąć ikonę , aby wyświetlić notatki w postaci miniaturek, i ponownie stuknąć ikonę , aby wyświetlić notatki na liście.

Aby posortować notatki wewnątrz folderów:

 1. Przejdź do folderu, który chcesz posortować.
 2. Przesuwaj w dół po ekranie, aż zobaczysz pole wyszukiwania.  
 3. Stuknij pole Sortuj wg i wybierz sposób sortowania notatek. Każdy folder możesz posortować według daty utworzenia, daty edycji lub nazwy.

Aby posortować wszystkie notatki automatycznie, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Notatki i stuknij opcję Sortuj notatki wg. Następnie wybierz sposób sortowania notatek.

Wyszukiwanie notatki lub załącznika

Aby wyszukać określoną notatkę, przewiń do początku listy notatek, stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź szukany tekst. Możesz wyszukiwać notatki wpisane klawiaturą i odręcznie. W systemie iOS 13 wyszukiwanie rozpoznaje również zawartość obrazów wewnątrz notatek. Na przykład jeśli wyszukasz słowo „rower”, zostaną wyświetlone wszystkie obrazy przedstawiające rower. Za pomocą wyszukiwania możesz również znaleźć konkretny tekst zawarty w zeskanowanych dokumentach, takich jak paragony lub rachunki.

Aby przeszukać zawartość konkretnej notatki, wybierz ją, stuknij ikonę  i przewijaj, aż zobaczysz pozycję Znajdź w notatce. Następnie wprowadź wyszukiwaną frazę.

Możesz również wyszukiwać załączniki. Stuknij ikonę  w prawym górnym rogu, a następnie stuknij opcję Wyświetl załączniki. Aby przejść do notatki z załącznikiem, dotknij i przytrzymaj miniaturę załącznika, a następnie stuknij opcję Pokaż w notatce.

Szybkie tworzenie notatki z poziomu ekranu blokady

Możesz użyć Apple Pencil i zgodnego iPada, aby szybko utworzyć notatkę z poziomu ekranu blokady lub dokończyć przerwaną pracę nad notatką. Aby zmienić te ustawienia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Notatki, stuknij opcję Dostęp z zablokowanego ekranu i wybierz odpowiednią opcję.

Stuknij ekran blokady rysikiem Apple Pencil i utwórz notatkę. Cała utworzona zawartość zostanie automatycznie zachowana w aplikacji Notatki.

Zabezpieczanie notatek

Aplikacja Notatki pozwala zablokować dowolną notatkę, której nie chcesz udostępniać innym użytkownikom urządzenia. W zależności od urządzenia notatki możesz blokować i odblokowywać za pomocą Face ID, Touch ID lub hasła.

Dowiedz się więcej o zabezpieczaniu notatek hasłem.

Konfigurowanie aplikacji Notatki w usłudze iCloud

Dzięki usłudze iCloud możesz uaktualniać notatki na wszystkich swoich urządzeniach. Aby skonfigurować aplikację Notatki w usłudze iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie włącz opcję Notatki. Notatki będą widoczne na wszystkich urządzeniach Apple, na których logujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID.

Więcej informacji o aplikacji Notatki

Data publikacji: