Korzystanie z aplikacji Notatki na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Aplikacja Notatki pozwala zapisywać swoje przemyślenia, przygotowywać listy zadań, wykonywać szkice itp. Dzięki usłudze iCloud wszystkie notatki są synchronizowane na wszystkich urządzeniach.

Pierwsze kroki

 • Upewnij się, że telefon iPhone, iPad lub iPod touch ma najnowszą wersję systemu iOS.
 • Aby korzystać z najnowszych funkcji w aplikacji Notatki, upewnij się, że aplikacja Notatki jest skonfigurowana w usłudze iCloud lub notatki są zachowywane na urządzeniu. Wiele funkcji aplikacji Notatki nie współpracuje z innymi dostawcami poczty e-mail.

Tworzenie nowej notatki

Nową notatkę możesz utworzyć bezpośrednio w aplikacji Notatki. Możesz także poprosić o to Siri.

Ręczne tworzenie notatki

Otwórz aplikację Notatki. Stuknij ikonę ikona nowej notatki, a następnie wpisz notatkę. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. Pierwszy wiersz notatki zostanie zachowany jako jej tytuł.

Proszenie funkcji Siri o utworzenie notatki

Chcesz szybko sporządzić notatkę? Wystarczy, że użyjesz funkcji Siri, aby wydać polecenie „Start a new note” („Utwórz nową notatkę”). Następnie wypowiedz do Siri treść notatki.

 

Usuwanie lub przypinanie notatki

Aby usunąć notatkę, stuknij ikonę ikona Usuń lub przesuń palcem w lewo na notatce na liście notatek, a następnie stuknij opcję Usuń.

Aby odzyskać usuniętą notatkę, przejdź do listy folderów i stuknij folder Ostatnio usunięte. Stuknij notatkę, którą chcesz odzyskać, stuknij w notatce, a następnie stuknij opcję Przywróć.

Aby przypiąć notatkę, przesuń palcem w prawo na notatce, a następnie oderwij palec od ekranu. Jeśli jest to pierwsza przypięta notatka, u góry listy notatek pojawi się ikona pinezki. Aby odpiąć notatkę, ponownie przesuń palcem w prawo na notatce.

Więcej funkcji aplikacji Notatki

W aplikacji Notatki można skanować i podpisywać dokumenty, tworzyć listy zadań, wstawiać zdjęcia lub nagrania wideo oraz szkicować.

Tworzenie listy zadań

Wpisz treść notatki, a następnie stuknij ikonę . Wprowadź listę. Następnie możesz oznaczać zadania jako wykonane, stukając puste kółko.

Formatowanie notatki

Aby dodać tabelę, tytuł, nagłówek albo listę punktowaną, stuknij w notatce, a następnie stuknij opcję  lub . Na telefonie iPhone lub iPodzie touch po zakończeniu stuknij opcję Gotowe. Na iPadzie nie musisz stukać opcji Gotowe.

 

Dodawanie załącznika

Aby dodać coś z innej aplikacji (np. lokalizację z aplikacji Mapy albo witrynę internetową z przeglądarki Safari), stuknij ikonę ikona Udostępnij w aplikacji, z której chcesz coś udostępnić. Następnie stuknij kolejno opcje Dodaj do Notatek > Wybierz notatkę. Wybierz notatkę, do której chcesz dodać załącznik, i stuknij opcję Zachowaj. Załącznik możesz dodać do nowej lub do istniejącej notatki.

Dodawanie zdjęcia lub wideo

Aby dodać zdjęcie lub film, stuknij w notatce, a następnie stuknij opcję . Możesz stuknąć opcję Biblioteka zdjęć, aby dodać istniejące zdjęcie lub nagranie wideo, albo opcję Zrób zdjęcie lub nagraj wideo, aby dodać nową rzecz. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe albo opcję Użyj zdjęcia lub Użyj wideo.

 

Wyszukiwanie notatki lub załącznika

Aby wyszukać określoną notatkę, przewiń do początku listy notatek, stuknij pole wyszukiwania, a następnie wprowadź szukany tekst.

Jeśli chcesz przeszukać notatkę, wybierz odpowiednią notatkę, stuknij ikonę ikona udostępniania, a następnie stuknij opcję Znajdź w notatce.

Możesz również wyszukiwać załączniki. Stuknij ikonę ikona Przeglądarka załączników w lewym dolnym rogu, aby wyświetlić zdjęcia, nagrania wideo, szkice, skany, witryny internetowe i dokumenty dodane do notatek. Aby przejść do notatki z załącznikiem, dotknij i przytrzymaj miniaturę załącznika, a następnie stuknij opcję Pokaż w notatce.

 

Skanowanie dokumentu w aplikacji Notatki

W systemie iOS 11 lub nowszym możesz skanować dokumenty w aplikacji Notatki i dodawać podpisy lub ręcznie podpisywać dokumenty. Możesz również dodać podpis lub podpisać dokument za pomocą Apple Pencil i zgodnego iPada.

Aby zeskanować dokument:

 1. Otwórz notatkę lub utwórz nową notatkę.
 2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij opcję Skanuj dokumenty.
 3. Umieść dokument w polu widzenia aparatu urządzenia.
 4. Jeśli urządzenie jest w trybie automatycznym, dokument zostanie zeskanowany automatycznie. Aby ręcznie zeskanować dokument, stuknij ikonę  lub jeden z przycisków głośności.
 5. Przeciągnij narożniki, aby dopasować skan do rozmiaru strony, a następnie stuknij opcję Pozostaw skan.
 6. Możesz dodać kolejne skany do dokumentu lub stuknąć opcję Zachowaj, jeśli to już koniec.

Aby podpisać dokument:

 1. Stuknij dokument w notatce.
 2. Stuknij ikonę ikona Udostępnij, a następnie opcję Oznaczenia.
 3. Aby dodać podpis, stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę . Aby ręcznie podpisać dokument, wybierz narzędzie do użycia, a następnie złóż podpis przy użyciu palca lub Apple Pencil i zgodnego iPada.

Szybkie tworzenie notatki z poziomu ekranu blokady

Możesz użyć Apple Pencil i zgodnego iPada, aby szybko utworzyć notatkę z poziomu ekranu blokady lub dokończyć przerwaną pracę nad notatką. Aby zmienić te ustawienia, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Notatki, stuknij opcję Dostęp z zablokowanego ekranu i wybierz odpowiednią opcję.

Stuknij ekran blokady rysikiem Apple Pencil i utwórz notatkę. Cała utworzona zawartość zostanie automatycznie zachowana w aplikacji Notatki.


Porządkowanie notatek

Aby uporządkować notatki, możesz je sortować według daty utworzenia, daty modyfikacji lub alfabetycznie. Notatki możesz przechowywać w różnych folderach.

Sortowanie listy notatek:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Notatki.
 2. Stuknij opcję Sortuj notatki według.
 3. Wybierz sposób sortowania notatek.

Tworzenie nowego folderu:

 1. Na liście notatek stuknij ikonę strzałka Wstecz, aby zobaczyć listę folderów.
 2. Na liście folderów stuknij opcję Nowy folder.
 3. Wybierz, gdzie chcesz dodać folder.
 4. Nazwij folder, a następnie stuknij opcję Zachowaj.

Przenoszenie notatki do innego folderu:

 1. W notatce stuknij ikonę strzałka Wstecz, aby wyświetlić listę notatek.
 2. Na liście notatek stuknij opcję Edycja.
 3. Stuknij notatki, które chcesz przenieść. 
 4. Stuknij opcję Przenieś do, a następnie wybierz folder, do którego chcesz przenieść notatki.

Udostępnianie notatek

Aby udostępnić komuś notatkę, stuknij ikonę ikona Udostępnij u góry notatki, a następnie wybierz, jak chcesz ją wysłać.

Możesz również zaprosić inne osoby do dołączenia do notatki, aby wspólnie pracować np. nad listą zakupów, notatkami z projektu czy planem podróży. Dowiedz się więcej o wspólnym tworzeniu notatek.

Zabezpieczanie notatek

Aplikacja Notatki pozwala zablokować dowolną notatkę, której nie chcesz udostępniać innym użytkownikom urządzenia. Aplikacja Notatki używa jednego hasła dla wszystkich chronionych notatek na wszystkich Twoich urządzeniach. Jeśli masz telefon iPhone lub iPada z czytnikiem Touch ID, zablokowane notatki możesz otwierać za pomocą odcisku palca. Dowiedz się, jak chronić notatki za pomocą hasła.

Konfigurowanie aplikacji Notatki w usłudze iCloud

Dzięki usłudze iCloud możesz uaktualniać notatki na wszystkich swoich urządzeniach. Aby skonfigurować aplikację Notatki w usłudze iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie włącz opcję Notatki. Notatki będą widoczne na wszystkich urządzeniach Apple, na których logujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID.

Data publikacji: