Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X El Capitan do wersji 10.11.3 i uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-001

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu systemu OS X El Capitan do wersji 10.11.3 i uaktualnieniu zabezpieczeń 2016-001.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

System OS X El Capitan 10.11.3 i uaktualnienie zabezpieczeń 2016-001

 • AppleGraphicsPowerManagement

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan w wersjach 10.11 do 10.11.2

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1716: moony li z Trend Micro oraz Liang Chen i Sen Nie z KeenLab, Tencent

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan w wersjach 10.11 do 10.11.2

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w procedurze analizowania obrazów dysków występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1717: Frank Graziano z Yahoo! Pentest Team

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan w wersjach 10.11 do 10.11.2

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1718: Juwei Lin z Trend Micro w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan w wersjach 10.11 do 10.11.2

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w interfejsie API komponentu IOHIDFamily występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1719: Ian Beer z Google Project Zero

 • IOKit

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan w wersjach 10.11 do 10.11.2

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1720: Ian Beer z Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan w wersjach 10.11 do 10.11.2

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1721: Ian Beer z Google Project Zero i Ju Zhu z Trend Micro

 • libxslt

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11 do 10.11.2

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w bibliotece libxslt występował błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7995: puzzor

 • Skrypty OSA

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan w wersjach 10.11 do 10.11.2

  Zagrożenie: aplikacja poddana kwarantannie może być w stanie zastąpić biblioteki skryptów OSA zainstalowane przez użytkownika.

  Opis: podczas wyszukiwania bibliotek skryptów występował błąd. Ten problem został rozwiązany przez poprawę kontroli kolejności wyszukiwania i kwarantanny.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1729: anonimowy badacz

 • syslog

  Dostępne dla: systemu OS X El Capitan w wersjach 10.11 do 10.11.2

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami użytkownika root.

  Opis: problem powodujący uszkodzenie zawartości pamięci został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2016-1722: Joshua J. Drake i Nikias Bassen z Zimperium zLabs

System OS X El Capitan 10.11.3 zawiera zabezpieczenia z przeglądarki Safari 9.0.3.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: