Korzystanie z wyświetlacza Baum VarioUltra z funkcją VoiceOver

W przypadku korzystania z wyświetlacza brajlowskiego Baum VarioUltra z funkcją VoiceOver na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch masz do dyspozycji następujące polecenia klawiszowe specyficzne dla tego urządzenia.

Wymienionych dalej poleceń klawiszowych specyficznych dla urządzenia można używać na poniższych wyświetlaczach:

  • Baum VarioUltra 20
  • Baum VarioUltra 40

Aby mieć pewność, że posiadany wyświetlacz brajlowski korzysta z właściwej tabeli, sprawdź, czy masz najnowszą wersję systemu iOS.

Nawigacja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu Joystick w lewo lub D1 
Przejście do następnego elementu Joystick w prawo lub D4 
Przejście do pierwszego elementu D1 + D2 + D3 
Przejście do ostatniego elementu D4 + D5 + D6 
Przejście do paska stanu D2 + D3 + D4 
Przejście do centrum powiadomień D4 + D6 
Przejście do centrum sterowania D2 + D5
Aktywowanie przycisku Wróć, jeśli jest dostępny D1 + D2 

Przewijanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przewinięcie w lewo o jedną stronę D2 + D4 + D6 
Przewinięcie w prawo o jedną stronę D1 + D3 + D5
Przewinięcie w górę o jedną stronę D3 + D4 + D5 + D6
Przewinięcie w dół o jedną stronę D1 + D4 + D5 + D6

Pokrętło

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Przejście do poprzedniego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w górę lub D3
Przejście do następnego elementu za pomocą ustawień pokrętła Joystick w dół lub D6 
Wybranie poprzedniej pozycji pokrętła D2 + D3 
Wybranie następnej pozycji pokrętła D5 + D6 

Interakcja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Dwukrotne stuknięcie wybranego elementu Router
Zaznaczenie elementu wskazanego palcem Naciśnięcie joysticka lub D3 + D6 
Aktywowanie przycisku Początek D1 + D2 + D5
Aktywowanie klawisza Delete D1 + D4 + D5 
Aktywowanie klawisza Return D1 + D5 
Aktywowanie przycisku zwiększania głośności D3 + D4 + D5
Aktywowanie przycisku zmniejszania głośności D1 + D2 + D6
Aktywowanie klawisza wysuwania D1 + D4 + D6 

Czytanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Czytanie strony od zaznaczonego elementu D1 + D2 + D3 + D5 
Czytanie strony od góry D2 + D4 + D5 + D6 
Odczytanie numeru wyświetlanej strony lub wyświetlanych wierszy D3 + D4

Edycja

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Zaznaczenie wszystkiego  D2 + D3 + D5 + D6
Zaznaczenie tekstu D2 + D5 + D6 
Odznaczanie tekstu D2 + D3 + D5
Tab D2 + D3 + D4 + D5 
Klawisze Shift i Tab D1 + D2 + D5 + D6 
Wycięcie D1 + D3 + D4 + D6 
Skopiowanie D1 + D4 
Wklejenie D1 + D2 + D3 + D6
Cofnięcie D1 + D3 + D5 + D6 
Ponowne wykonanie D2 + D3 + D4 + D6
Zmiana etykiety elementu D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Sterowanie

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie kurtyny D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia D1 + D2 + D3 + D4
Włączenie lub wyłączenie mówienia D1 + D3 + D4 
Uruchomienie pomocy VoiceOver D1 + D3

Braille

Działanie funkcji VoiceOver Klawisz na wyświetlaczu
Włączenie lub wyłączenie rozszerzonego opisu stanu Klawisze do wyświetlania 
Przesunięcie znaków brajlowskich w lewo D2
Przesunięcie znaków brajlowskich w prawo D5
Przełączenie historii powiadomień D1 + D3 + D4 + D5 
Kolejny tryb wyjściowy D1 + D2 + D4 + D5 
Kolejny tryb wejściowy D2 + D3 + D6

Więcej informacji

Aby zapoznać się z uniwersalną listą poleceń, przeczytaj artykuł Popularne polecenia Braille'a do nawigacji przy użyciu funkcji VoiceOver.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: