Zawartość związana z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 7.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 7.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Xcode 7.2

 • Git

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.5 lub nowszego

  Zagrożenie: oprogramowanie Git zawierało liczne luki w zabezpieczeniach.

  Opis: oprogramowanie Git w wersji starszej niż 2.5.4 zawierało liczne luki w zabezpieczeniach. Rozwiązanie problemu polega na uaktualnieniu biblioteki do wersji 2.5.4.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7082

 • IDE SCM

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.5 lub nowszego

  Zagrożenie: celowo nieśledzone pliki mogą być przesyłane do repozytoriów.

  Opis: oprogramowanie Xcode nie przestrzegało dyrektywy .gitignore. Ten problem rozwiązano przez dodanie obsługi w celu przestrzegania pliku .gitignore.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7056: Stephen Lardieri

 • otools

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.5 lub nowszego

  Zagrożenie: lokalny atakujący może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików mach-o występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7049: Proteas z Qihoo 360 Nirvan Team

  CVE-2015-7057: Proteas z Qihoo 360 Nirvan Team

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: