Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie watchOS 2.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie watchOS 2.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

watchOS 2.1

 • Piaskownica aplikacji

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja może zachować dostęp do kontaktów po cofnięciu tego dostępu.

  Opis: w procedurze obsługi łączy stałych przez piaskownicę aplikacji występował błąd. Ten problem rozwiązano przez dodatkowe zabezpieczenie piaskownicy aplikacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7001: Razvan Deaconescu i Mihai Bucicoiu z uczelni University POLITEHNICA of Bucharest; Luke Deshotels i William Enck z uczelni North Carolina State University; Lucas Vincenzo Davi i Ahmad-Reza Sadeghi z uczelni TU Darmstadt

 • Kompresja

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w bibliotece zlib występował błąd dostępu do niezainicjowanej pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu inicjowania pamięci i zastosowanie dodatkowego sprawdzania poprawności strumieni zlib.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7054: j00ru

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7105: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

 • Odtwarzanie w aplikacji CoreMedia

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w procedurze przetwarzania nieprawidłowych plików multimedialnych występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7075

 • dyld

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procesie dyld występował błąd sprawdzania poprawności segmentów. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu oczyszczania środowiska.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7072: Apple

 • FontParser

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6978: Jaanus Kp, Clarified Security, w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • GasGauge

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w jądrze występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6979: PanguTeam

 • ImageIO

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w klasie ImageIO występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7053: Apple

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w rozszerzeniu IOHIDFamily występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7111: użytkownicy beist i ABH z organizacji BoB

  CVE-2015-7112: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • IOKit SCSI

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: procedura obsługi niektórych typów klienta użytkownika zawierała dereferencję do wskaźnika null. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7068: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: aplikacja lokalna może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących prowadzić do ataków typu „odmowa usługi”.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7040: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7041: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7042: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7043: Tarjei Mandt (@kernelpool)

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w procedurze analizowania komunikatów mach występował błąd. Ten problem rozwiązano przez ulepszenie procedury sprawdzania poprawności komunikatów mach.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7047: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w jądrze występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7083: Ian Beer z grupy Google Project Zero

  CVE-2015-7084: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • Usługi uruchamiania

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze przetwarzania nieprawidłowych plików plist występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7113: Olivier Goguel z organizacji Free Tools Association

 • libarchive

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w procedurze przetwarzania archiwów występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-2895: @practicalswift

 • Biblioteka libc

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pakietu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w bibliotece standardowej języka C występowało szereg błędów przepełnienia bufora. Te błędy naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7038: Brian D. Wells z firmy E. W. Scripps, Narayan Subramanian z firmy Symantec Corporation/Veritas LLC

  CVE-2015-7039 : Maksymilian Arciemowicz (CXSECURITY.COM)

  Pozycja uaktualniona 3 marca 2017 r.

 • mDNSResponder

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: aplikacja lokalna może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: błąd dereferencji wskaźnika null został naprawiony przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7988: Alexandre Helie

 • OpenGL

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w bibliotece OpenGL występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7064: Apple

  CVE-2015-7066: Tongbo Luo i Bo Qu z firmy Palo Alto Networks

 • Piaskownica

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja z uprawnieniami root może ominąć mechanizm losowego wybierania układu przestrzeni adresowej jądra.

  Opis: w bibliotece xnu występował błąd niedostatecznego oddzielania uprawnień. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania autoryzacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7046: Apple

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: atakujący zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu

  Opis: w procedurze obsługi uzgadniania SSL występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7073: Benoit Foucher z firmy ZeroC, Inc.

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w dekoderze ASN.1 występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7059: David Keeler z firmy Mozilla

  CVE-2015-7060: Tyson Smith z firmy Mozilla

  CVE-2015-7061: Ryan Sleevi z firmy Google

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch, Apple Watch Edition i Apple Watch Hermès

  Zagrożenie: ocena zaufania, którą skonfigurowano w celu sprawdzania odwołania, może zakończyć się powodzeniem nawet w przypadku niepowodzenia sprawdzania odwołania.

  Opis: flaga kSecRevocationRequirePositiveResponse była określona, ale nie została zaimplementowana. Ten problem rozwiązano przez zaimplementowanie flagi.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6997: Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: