Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 9.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 9.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza zagrożeń zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iOS 9.2

 • AppleMobileFileIntegrity

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: naprawiono błąd kontroli dostępu przez uniemożliwienie modyfikacji struktur kontroli dostępu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7055: Apple

 • Piaskownica aplikacji

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja może zachować dostęp do kontaktów po cofnięciu tego dostępu.

  Opis: w procedurze obsługi łączy stałych przez piaskownicę aplikacji występował błąd. Ten problem rozwiązano przez dodatkowe zabezpieczenie piaskownicy aplikacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7001: Razvan Deaconescu i Mihai Bucicoiu z uczelni University POLITEHNICA of Bucharest; Luke Deshotels i William Enck z uczelni North Carolina State University; Lucas Vincenzo Davi i Ahmad-Reza Sadeghi z uczelni TU Darmstadt

 • Protokół HTTP środowiska CFNetwork

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie ominąć zabezpieczenia HSTS.

  Opis: w procedurze obsługi adresów URL występował błąd sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7094: Tsubasa Iinuma (@llamakko_cafe) z Gehirn Inc. i Muneaki Nishimura (nishimunea)

 • Kompresja

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w bibliotece zlib występował błąd dostępu do niezainicjowanej pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu inicjowania pamięci i zastosowanie dodatkowego sprawdzania poprawności strumieni zlib.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7054: j00ru

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7105: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

 • Odtwarzanie w aplikacji CoreMedia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w procedurze obsługi zniekształconych plików multimedialnych występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7074: Apple

  CVE-2015-7075

 • dyld

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w aplikacji dyld występowały błędy sprawdzania poprawności segmentów. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu oczyszczania środowiska.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7072: Apple

  CVE-2015-7079: PanguTeam

 • Architektura GPUTools

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w narzędziu Mobile Replayer występowały liczne błędy sprawdzania poprawności ścieżek. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu oczyszczania środowiska.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7069: Luca Todesco (@qwertyoruiop)

  CVE-2015-7070: Luca Todesco (@qwertyoruiop)

 • iBooks

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego pliku iBooks może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

  Opis: w procedurach analizowania iBook występował błąd dotyczący jednostki zewnętrznej XML. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury analizowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7081: Behrouz Sadeghipour (@Nahamsec) i Patrik Fehrenbach (@ITSecurityguard)

 • ImageIO

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w klasie ImageIO występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7053: Apple

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w interfejsie API komponentu IOHIDFamily występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7111: użytkownicy beist i ABH z organizacji BoB

  CVE-2015-7112: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • IOKit SCSI

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: procedura obsługi niektórych typów klienta użytkownika zawierała dereferencję do wskaźnika null. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7068: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja lokalna może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: poprawiono obsługę pamięci w celu wyeliminowania wielu problemów mogących prowadzić do ataków typu „odmowa usługi”.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7040: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7041: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7042: Lufeng Li z grupy Qihoo 360 Vulcan Team

  CVE-2015-7043: Tarjei Mandt (@kernelpool)

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w jądrze występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7083: Ian Beer z grupy Google Project Zero

  CVE-2015-7084: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w procedurze analizowania komunikatów mach występował błąd. Ten problem rozwiązano przez ulepszenie procedury sprawdzania poprawności komunikatów mach.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7047: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • Usługi uruchamiania

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze przetwarzania nieprawidłowych plików plist występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7113: Olivier Goguel z organizacji Free Tools Association

 • libarchive

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w procedurze przetwarzania archiwów występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-2895: @practicalswift

 • Biblioteka libc

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pakietu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w bibliotece standardowej języka C występowało szereg błędów przepełnienia bufora. Te błędy naprawiono przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7038: Brian D. Wells z firmy E. W. Scripps, Narayan Subramanian z firmy Symantec Corporation/Veritas LLC

  CVE-2015-7039 : Maksymilian Arciemowicz (CXSECURITY.COM)

  Pozycja uaktualniona 3 marca 2017 r.

 • libxml2

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: analizowanie złośliwie spreparowanego dokumentu XML może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

  Opis: w procedurze analizowania plików XML występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7115: Wei Lei i Liu Yang z uczelni Nanyang Technological University

  CVE-2015-7116: Wei Lei i Liu Yang z uczelni Nanyang Technological University

 • MobileStorageMounter

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze wczytywania pamięci podręcznej zaufania występował błąd zarządzania czasem. Problem został rozwiązany przez sprawdzenie poprawności środowiska systemu przed załadowaniem pamięci podręcznej zaufania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7051: PanguTeam

 • OpenGL

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w bibliotece OpenGL występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7064: Apple

  CVE-2015-7065: Apple

  CVE-2015-7066: Tongbo Luo i Bo Qu z firmy Palo Alto Networks

 • Zdjęcia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: osoba atakująca mogła wykorzystać system archiwizacji, aby uzyskać dostęp do obszarów systemu plików objętych ograniczeniami.

  Opis: w archiwum urządzeń przenośnych występował błąd sprawdzania poprawności ścieżek. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu oczyszczania środowiska.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7037: PanguTeam

 • Szybki przegląd

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku pakietu iWork może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików pakietu iWork występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7107

 • Safari

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika

  Opis: występował błąd dopuszczający do wyświetlenia przez witrynę zawartości o adresie URL z innej witryny. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7093: xisigr z Tencent's Xuanwu LAB (www.tencent.com)

 • Piaskownica

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja z uprawnieniami root może ominąć mechanizm losowego wybierania układu przestrzeni adresowej jądra.

  Opis: w bibliotece xnu występował błąd niedostatecznego oddzielania uprawnień. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania autoryzacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7046: Apple

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: atakujący zdalnie może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu

  Opis: w procedurze obsługi uzgadniania SSL występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten błąd naprawiono przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7073: Benoit Foucher z firmy ZeroC, Inc.

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja może uzyskać dostęp do elementów pęku kluczy użytkownika.

  Opis: w mechanizmie sprawdzania poprawności list kontroli dostępu dla elementów pęku kluczy występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania poprawności list kontroli dostępu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7058

 • Siri

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: osoba z fizycznym dostępem do urządzenia z systemem iOS może za pomocą funkcji Siri odczytać powiadomienia o zawartości, dla których wyłączono wyświetlanie na ekranie blokady

  Opis: gdy klient wysyłał zapytanie do funkcji Siri, serwer nie sprawdzał ograniczeń po stronie klienta. Ten błąd naprawiono przez poprawienie mechanizmu walidacji ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7080: Or Safran (www.linkedin.com/profile/view?id=33912591)

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te błędy naprawiono przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7048: Apple

  CVE-2015-7095: Apple

  CVE-2015-7096: Apple

  CVE-2015-7097: Apple

  CVE-2015-7098: Apple

  CVE-2015-7099: Apple

  CVE-2015-7100: Apple

  CVE-2015-7101: Apple

  CVE-2015-7102: Apple

  CVE-2015-7103: Apple

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować ujawnienie historii stron odwiedzonych przez użytkownika.

  Opis: w mechanizmie blokowania zawartości występował błąd niewystarczającego sprawdzania poprawności danych wejściowych. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury analizowania rozszerzenia zawartości.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7050: Luke Li i Jonathan Metzman

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: