Używanie zegarka Apple Watch jako pilota urządzenia Apple TV lub aplikacji iTunes

Na zegarku Apple Watch można skonfigurować aplikację Pilot, aby odtwarzać muzykę na urządzeniu Apple TV lub w aplikacji iTunes na komputerze.

Aby użyć aplikacji Pilot, skonfiguruj ją do obsługi urządzenia Apple TV lub aplikacji iTunes na komputerze. Aplikację wystarczy skonfigurować raz na każdym urządzeniu. Później urządzenia można usunąć. Gdy skonfigurujesz aplikację, na zegarku Apple Watch można szybko wybierać, czym ma sterować. 

Konfiguracja urządzenia Apple TV i aplikacji Pilot

Najpierw skonfiguruj aplikację Pilot:

 1. Upewnij się, że urządzenie Apple TV i zegarek Apple Watch są w tej samej sieci Wi-Fi. 
 2. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Pilot, a następnie wybierz opcję Dodaj urządzenie.
 3. Na urządzeniu Apple TV wybierz zegarek Apple Watch: 
  • Apple TV 4K lub Apple TV HD: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Aplikacja Pilot, a następnie wybierz zegarek Apple Watch.
  • Apple TV (2. lub 3. generacji): wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Piloty, a następnie wybierz zegarek Apple Watch.
 4. Na urządzeniu Apple TV wprowadź kod wyświetlany na zegarku Apple Watch. Gdy obok zegarka Apple Watch pojawi się ikona połączenia w parę, można rozpocząć sterowanie urządzeniem Apple TV.

Sterowanie urządzeniem Apple TV

Po skonfigurowaniu aplikacji Pilot można sterować urządzeniem Apple TV. Upewnij się, że urządzenie Apple TV jest wybudzone, otwórz aplikację Pilot na zegarku Apple Watch, wybierz urządzenie Apple TV i używaj następujących gestów:

 • Do nawigacji w menu urządzenia Apple TV służą gesty przesuwania palcem w górę, w dół, w lewo i w prawo. 
 • Stuknięcie powoduje wybranie wyróżnionego elementu. 
 • Stuknięcie ikony Menu powoduje cofnięcie się w menu, a jej dotknięcie i przytrzymanie — powrót do ekranu początkowego.
 • Stuknięcie ikony  powoduje wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

Konfiguracja aplikacji iTunes i Pilot

Najpierw skonfiguruj aplikację Pilot:

 1. Upewnij się, że komputer i zegarek Apple Watch są w tej samej sieci Wi-Fi. 
 2. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Pilot, a następnie wybierz opcję Dodaj urządzenie.
 3. W aplikacji iTunes na komputerze kliknij przycisk Przycisk pilota. Przycisk Przycisk pilota pojawia się po kliknięciu opcji Dodaj urządzenie, gdy pilot próbuje nawiązać połączenie.
 4. Na komputerze wprowadź 4-cyfrowy kod wyświetlany na zegarku Apple Watch.

Sterowanie aplikacją iTunes

Po skonfigurowaniu aplikacji Pilot wybierz bibliotekę iTunes, aby sterować muzyką z poziomu zegarka:

 • Jeśli masz tylko jedną bibliotekę, zacznij odtwarzać muzykę. Jeśli masz więcej niż jedną bibliotekę, stuknij na zegarku tę, której chcesz słuchać. Jeśli muzyka jest już odtwarzana, stuknij ikonę , a następnie stuknij bibliotekę.
 • Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki albo przejść do poprzedniego lub następnego utworu, użyj przycisków w aplikacji Pilot.
 • Aby zmienić głośność, użyj pokrętła Digital Crown.
Data publikacji: