Używanie zegarka Apple Watch jako pilota urządzenia Apple TV lub programu iTunes

Na zegarku Apple Watch można skonfigurować aplikację Remote, aby odtwarzać muzykę na urządzeniu Apple TV lub w programie iTunes na komputerze.

Aby użyć aplikacji Remote, skonfiguruj ją do obsługi urządzenia Apple TV lub programu iTunes na komputerze. Aplikację wystarczy skonfigurować raz na każdym urządzeniu. Później można usuwać urządzenia. Po skonfigurowaniu aplikacji można na zegarku Apple Watch w prosty sposób wybrać, czym ma ona sterować. 

Konfigurowanie urządzenia Apple TV i aplikacji Remote

Najpierw skonfiguruj aplikację Remote:

 1. Upewnij się, że urządzenie Apple TV i zegarek Apple Watch są w tej samej sieci Wi-Fi. 
 2. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Remote i wybierz opcję Dodaj urządzenie.
 3. Na urządzeniu Apple TV wybierz zegarek Apple Watch: 
  • Apple TV (4. generacji): wybierz kolejno opcje Ustawienia > Piloty i urządzenia > Program Pilot, po czym wybierz zegarek Apple Watch.
  • Apple TV (2. lub 3. generacji): wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Piloty, po czym wybierz zegarek Apple Watch.
 4. Na urządzeniu Apple TV wprowadź kod wyświetlany na zegarku Apple Watch. Gdy obok zegarka Apple Watch pojawi się ikona połączenia w parę, możesz zacząć sterować urządzeniem Apple TV.

Sterowanie urządzeniem Apple TV

Po skonfigurowaniu aplikacji Remote można sterować urządzeniem Apple TV. Upewnij się, że urządzenie Apple TV jest wybudzone, otwórz aplikację Remote na zegarku Apple Watch, wybierz urządzenie Apple TV i używaj następujących gestów:

 • Do nawigacji w menu urządzenia Apple TV służą gesty przesuwania palcem w górę, w dół, w lewo i w prawo. 
 • Stuknięcie pozwala wybrać wyróżniony element. 
 • Stuknięcie ikony Menu pozwala cofnąć się w menu. Dotknięcie i przytrzymanie tej ikony powoduje powrót do ekranu początkowego.
 • Stuknięcie ikony pozwala wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

Konfigurowanie programu iTunes i aplikacji Remote

Najpierw skonfiguruj aplikację Remote:

 1. Upewnij się, że komputer i zegarek Apple Watch są w tej samej sieci Wi-Fi. 
 2. Na zegarku Apple Watch otwórz aplikację Remote i wybierz opcję Dodaj urządzenie.
 3. W programie iTunes na komputerze kliknij przycisk Przycisk pilota. Przycisk Przycisk pilota pojawia się, gdy pilot próbuje nawiązać połączenie po kliknięciu opcji Dodaj urządzenie.
 4. Na komputerze wprowadź 4-cyfrowy kod wyświetlany na zegarku Apple Watch.

Sterowanie programem iTunes

Po skonfigurowaniu aplikacji Remote wybierz bibliotekę iTunes, aby sterować muzyką z poziomu zegarka:

 • Jeśli masz tylko jedną bibliotekę, zacznij odtwarzać muzykę. Jeśli masz więcej niż jedną bibliotekę, stuknij na zegarku tę, której chcesz słuchać. Jeśli już jest odtwarzana muzyka, stuknij ikonę , po czym stuknij bibliotekę.
 • Opcje w aplikacji Remote pozwalają odtwarzać i wstrzymywać muzykę, a także przechodzić do poprzedniego lub następnego utworu.
 • Aby zmienić głośność, użyj pokrętła Digital Crown.
Data publikacji: