Zawartość związana z zabezpieczeniami w aplikacjach Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 i pakiecie iWork dla iOS 2.6

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w aplikacjach Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 i pakiecie iWork dla iOS 2.6.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Keynote 6.6, Pages 5.6, Numbers 3.6 i iWork dla iOS 2.6

 • Keynote, Pages i Numbers

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.4 lub nowszego, systemu iOS 8.4 lub nowszego

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego dokumentu może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku.

  Opis: w mechanizmie analizowania składni złośliwie spreparowanego dokumentu występowało wiele błędów walidacji danych wejściowych. Te problemy rozwiązano przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3784: Bruno Morisson z INTEGRITY S.A.

  CVE-2015-7032: Behrouz Sadeghipour (@Nahamsec) i Patrik Fehrenbach (@ITSecurityguard)

 • Keynote, Pages i Numbers

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.4 lub nowszego, systemu iOS 8.4 lub nowszego

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego dokumentu może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w mechanizmie analizowania składni złośliwie spreparowanego dokumentu występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7033: Felix Groebert z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

 • Pages

  Dostępne dla: systemu OS X Yosemite 10.10.4 lub nowszego, systemu iOS 8.4 lub nowszego

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego dokumentu aplikacji Pages może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w mechanizmie analizowania składni złośliwie spreparowanego dokumentu aplikacji Pages występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7034: Felix Groebert z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: