Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie iOS 9.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 9.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iOS 9.1

 • Oprogramowanie Accelerate Framework

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w trybie wielowątkowym oprogramowania Accelerate Framework występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur walidacji elementów uzyskujących dostęp oraz ulepszenie mechanizmu blokowania obiektów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5940: Apple

 • Bom

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: rozpakowanie złośliwie spreparowanego archiwum może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: procedura obsługi archiwów CPIO zawierała błąd w mechanizmie przechodzenia przez plik. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania metadanych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7006: Mark Dowd z firmy Azimuth Security

 • CFNetwork

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do zastąpienia plików cookie.

  Opis: procedura obsługi plików cookie zawierała błąd dotyczący analizowania różnych wielkości liter. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury analizowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7023: Marvin Scholz i Michael Lutonsky; Xiaofeng Zheng i Jinjin Liang z uczelni Tsinghua University, Jian Jiang z uczelni University of California, Berkeley, Haixin Duan z uczelni Tsinghua University i wydziału International Computer Science Institute, Shuo Chen z laboratorium Microsoft Research Redmond, Tao Wan z firmy Huawei Canada, Nicholas Weaver z wydziału International Computer Science Institute i uczelni University of California, Berkeley, koordynacja w ramach organizacji CERT/CC

 • configd

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja może podwyższyć poziom uprawnień.

  Opis: biblioteka klienta DNS zawierała błąd powodujący przepełnienie bufora sterty. Złośliwa aplikacja z możliwością podszycia się pod odpowiedzi lokalnej usługi configd może wykonać dowolny kod na klientach DNS.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7015: PanguTeam

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: narzędzie CoreGraphics zawierało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5925: Apple

  CVE-2015-5926: Apple

 • CoreText

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6975: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6992: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7017: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

 • Obrazy dysków

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze analizowania obrazów dysków występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6995: Ian Beer z Google Project Zero

 • FontParser

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików czcionek występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5927: Apple

  CVE-2015-5942

  CVE-2015-6976: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6977: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6978: Jaanus Kp, Clarified Security w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

  CVE-2015-6990: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6991: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-6993: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7008: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7009: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7010: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-7018: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

 • GasGauge

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w jądrze występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6979: PanguTeam

 • Grand Central Dispatch

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pakietu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi wywołań wysyłki występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6989: Apple

 • Sterownik graficzny

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: uruchomienie złośliwej aplikacji może spowodować wykonanie dowolnego kodu w jądrze.

  Opis: program AppleVXD393 zawierał błąd nieprawidłowego rozpoznawania typu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6986: Proteas z grupy Qihoo 360 Nirvan Team

 • ImageIO

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku obrazu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze analizowania metadanych obrazów występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie procedury walidacji metadanych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5935: Apple

  CVE-2015-5936: Apple

  CVE-2015-5937: Apple

  CVE-2015-5939: Apple

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w komponencie IOAcceleratorFamily występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6996: Ian Beer z grupy Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami jądra.

  Opis: w jądrze występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6974: Luca Todesco (@qwertyoruiop)

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja lokalna może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: w jądrze występował błąd walidacji danych wejściowych. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury walidacji danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7004: Sergi Alvarez (pancake) z grupy NowSecure Research Team

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w jądrze występował błąd dostępu do niezainicjowanej pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur inicjowania pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6988: The Brainy Code Scanner (m00nbsd)

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja lokalna może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: procedury ponownego używania pamięci wirtualnej zawierały błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury walidacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6994: Mark Mentovai z firmy Google Inc.

 • mDNSResponder

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: zdalny atakujący może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze analizowania danych DNS występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7987: Alexandre Helie

 • mDNSResponder

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: aplikacja lokalna może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: błąd dereferencji wskaźnika null został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7988: Alexandre Helie

 • Aby otworzyć Centrum powiadomień

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: powiadomienia aplikacji Telefon i Wiadomości mogą być wyświetlane na ekranie blokady nawet wtedy, gdy są wyłączone.

  Opis: gdy opcja „Na zablokowanym ekranie” była wyłączona dla aplikacji Telefon lub Wiadomości, zmiany konfiguracji nie były stosowane natychmiastowo. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury zarządzania stanem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7000: William Redwood ze szkoły Hampton School

 • OpenGL

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w bibliotece OpenGL występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5924: Apple

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego certyfikatu może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu

  Opis: w dekoderze ASN.1 występowały liczne błędy powodujące uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7059: David Keeler z firmy Mozilla

  CVE-2015-7060: Tyson Smith z firmy Mozilla

  CVE-2015-7061: Ryan Sleevi z firmy Google

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja może nadpisać dowolne pliki.

  Opis: w procedurach obsługi deskryptorów AtomicBufferedFile występował błąd dwukrotnego zwolnienia pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury walidacji deskryptorów AtomicBufferedFile.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6983: David Benjamin, Greg Kerr, Mark Mentovai i Sergey Ulanov z grupy Chrome Team

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: osoba atakująca może spowodować, że cofnięty certyfikat będzie sprawiał wrażenie poprawnego.

  Opis: klient OCSP zawierał błąd walidacji. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie sprawdzania czasu wygaśnięcia certyfikatu OCSP.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6999: Apple

 • Zabezpieczenia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: ocena zaufania, którą skonfigurowano w celu sprawdzania odwołania, może zakończyć się powodzeniem nawet w przypadku niepowodzenia sprawdzania odwołania.

  Opis: flaga kSecRevocationRequirePositiveResponse była określona, ale nie została zaimplementowana. Ten problem rozwiązano przez zaimplementowanie flagi.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-6997: Apple

 • Telefonia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwa aplikacja może być w stanie ujawnić poufne informacje użytkownika.

  Opis: w procedurze sprawdzania autoryzacji zapytań o stan połączeń telefonicznych występował błąd. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowych zapytań o stan autoryzacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-7022: Andreas Kurtz z firmy NESO Security Labs

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5928: Apple

  CVE-2015-5929: Apple

  CVE-2015-5930: Apple

  CVE-2015-6981

  CVE-2015-6982

  CVE-2015-7002: Apple

  CVE-2015-7005: Apple

  CVE-2015-7012: Apple

  CVE-2015-7014

  CVE-2015-7104: Apple

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: