Zawartość związana z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń interfejsu EFI dla komputerów Mac 2015-002

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w uaktualnieniu zabezpieczeń interfejsu EFI dla komputerów Mac 2015-002.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń interfejsu EFI dla komputerów Mac 2015-002

 • EFI

  Dostępne dla: systemu OS X Mavericks 10.9.5

  Zagrożenie: osoba atakująca może wykonywać nieużywane funkcje interfejsu EFI.

  Opis: w mechanizmie obsługi argumentów interfejsu EFI występował błąd. Ten problem rozwiązano przez usunięcie błędnych funkcji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-4860: Corey Kallenberg, Xeno Kovah, John Butterworth i Sam Cornwell z korporacji MITRE pod koordynacją CERT

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: