Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 9

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarce Safari 9.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Safari 9

 • Safari

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika

  Opis: liczne niespójności w interfejsie użytkownika mogły doprowadzić do wyświetlenia dowolnego adresu URL przez złośliwą witrynę. Te problemy rozwiązano przez poprawienie logiki wyświetlania adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5764: Antonio Sanso (@asanso) z firmy Adobe

  CVE-2015-5765: Ron Masas

  CVE-2015-5767: Krystian Kloskowski za pośrednictwem programu Secunia, Masato Kinugawa

 • Pobieranie w przeglądarce Safari

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: historia kwarantanny usług LaunchServices może ujawnić historię przeglądania

  Opis: uzyskanie dostępu do historii kwarantanny usług LaunchServices mogło spowodować ujawnienie historii przeglądania na podstawie pobranych plików. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury usuwania historii kwarantanny.

 • Rozszerzenia

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: może zostać naruszone bezpieczeństwo komunikacji lokalnej między rozszerzeniami przeglądarki Safari a aplikacjami towarzyszącymi

  Opis: bezpieczeństwo komunikacji lokalnej między rozszerzeniami przeglądarki Safari, takimi jak menedżery haseł, i ich natywnymi aplikacjami towarzyszącymi mogło zostać naruszone przez inną aplikację natywną. Ten problem rozwiązano przez zapewnienie nowego, uwierzytelnionego kanału komunikacji między rozszerzeniami przeglądarki Safari a aplikacjami towarzyszącymi.

 • Rozszerzenia

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: rozszerzenia przeglądarki Safari mogą zostać zastąpione na dysku

  Opis: zweryfikowane, zainstalowane przez użytkownika rozszerzenie przeglądarki Safari mogło zostać zastąpione na dysku bez monitowania użytkownika. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozszerzeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5780: Ben Toms z witryny macmule.com

 • Bezpieczne przeglądanie Safari

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: przejście do adresu IP znanej złośliwej witryny może nie skutkować ostrzeżeniem o zabezpieczeniach

  Opis: funkcja bezpiecznego przeglądania w przeglądarce Safari nie ostrzegała użytkowników przy odwiedzaniu znanych złośliwych witryn na podstawie ich adresów IP. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu wykrywania złośliwych witryn.

  Rahul M (@rahulmfg) z firmy TagsDock

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: częściowo wczytane obrazy mogą pobierać dane między różnymi źródłami

  Opis: w procedurze sprawdzania źródeł obrazów występował problem związany z sytuacją wyścigu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności źródeł zasobów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5788: Apple

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5789: Apple

  CVE-2015-5790: Apple

  CVE-2015-5791: Apple

  CVE-2015-5792: Apple

  CVE-2015-5793: Apple

  CVE-2015-5794: Apple

  CVE-2015-5795: Apple

  CVE-2015-5796: Apple

  CVE-2015-5797: Apple

  CVE-2015-5798: Apple

  CVE-2015-5799: Apple

  CVE-2015-5800: Apple

  CVE-2015-5801: Apple

  CVE-2015-5802: Apple

  CVE-2015-5803: Apple

  CVE-2015-5804: Apple

  CVE-2015-5805

  CVE-2015-5806: Apple

  CVE-2015-5807: Apple

  CVE-2015-5808: Joe Vennix

  CVE-2015-5809: Apple

  CVE-2015-5810: Apple

  CVE-2015-5811: Apple

  CVE-2015-5812: Apple

  CVE-2015-5813: Apple

  CVE-2015-5814: Apple

  CVE-2015-5815: Apple

  CVE-2015-5816: Apple

  CVE-2015-5817: Apple

  CVE-2015-5818: Apple

  CVE-2015-5819: Apple

  CVE-2015-5821: Apple

  CVE-2015-5822: Mark S. Miller z firmy Google

  CVE-2015-5823: Apple

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: osoba atakująca może utworzyć niezamierzone pliki cookie powiązane z witryną

  Opis: oprogramowanie WebKit akceptuje wiele plików cookie ustawionych za pomocą interfejsu API document.cookie. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury analizowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3801: Erling Ellingsen z firmy Facebook

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: interfejs API Performance pozwala złośliwej witrynie na ujawnienie historii przeglądania, aktywności sieciowej i ruchów myszy

  Opis: interfejs API Performance oprogramowania WebKit pozwalał złośliwej witrynie na ujawnienie historii przeglądania, aktywności sieciowej i ruchów myszy przez mierzenie czasu. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie rozdzielczości czasu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5825: Yossi Oren i in. z instytutu Network Security Lab na uczelni Columbia University

 • WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny może spowodować nieoczekiwane wybranie numeru

  Opis: w procedurze obsługi adresów URL tel://, facetime:// i facetime-audio:// występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5820: Guillaume Ross, Andrei Neculaesei

 • WebKit CSS

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może pobierać między różnymi źródłami

  Opis: przeglądarka Safari umożliwiała wczytywanie arkuszy stylów z innych źródeł z typami MIME niezgodnymi z formatem CSS, co mogło służyć do pobierania danych między różnymi źródłami. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie typów MIME w przypadku arkuszy stylów z innych źródeł.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5826: filedescriptior, Chris Evans

 • Powiązania JavaScript oprogramowania WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: odwołania do obiektów mogą być ujawniane pomiędzy źródłami izolowanymi w przypadku zdarzeń niestandardowych, zdarzeń komunikatów i zdarzeń stanu POP

  Opis: błąd ujawniania obiektów przerywał izolację między różnymi źródłami. Ten problem rozwiązano przez ulepszenie izolacji między źródłami.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5827: Gildas

 • WebKit — wczytywanie stron

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: oprogramowanie WebSockets może ominąć mechanizm wymuszania zasad dla zawartości mieszanej

  Opis: błąd niewystarczającego wymuszania zasad umożliwiał oprogramowaniu WebSockets wczytywanie zawartości mieszanej. Ten problem rozwiązano przez rozszerzenie procedur wymuszania zasad dla zawartości mieszanej tak, aby obejmowały oprogramowanie WebSockets.

  Kevin G. Jones z firmy Higher Logic

 • Wtyczki WebKit

  Dostępne dla: systemów OS X Mavericks 10.9.5, OS X Yosemite 10.10.5 i OS X El Capitan 10.11

  Zagrożenie: wtyczki przeglądarki Safari mogą wysyłać żądanie HTTP nie wiedząc, że żądanie zostało przekierowane

  Opis: interfejs API wtyczek przeglądarki Safari nie przekazywał wtyczkom informacji o wystąpieniu przekierowania po stronie serwera. Może to skutkować nieautoryzowanymi żądaniami. Ten problem rozwiązano przez poprawienie obsługi interfejsu API.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5828: Lorenzo Fontana

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: