Łączenie Apple Pencil w parę z iPadem

Dowiedz się, jak połączyć w parę Apple Pencil.

iPad z Apple Pencil (2. generacji) 

Zanim rozpoczniesz

Łączenie Apple Pencil (2. generacji) w parę z iPadem

Przyłącz Apple Pencil do magnetycznego złącza z boku iPada, jak poniżej:

Apple Pencil (2. generacji) przyłączony do magnetycznego złącza iPada 

Łączenie Apple Pencil (1. generacji) w parę z iPadem (10. generacji)

Zdejmij nasadkę i podłącz Apple Pencil oraz przewód USB‑C do przejściówki z USB‑C na Apple Pencil. Podłącz drugi koniec przewodu do iPada.

Gdy pojawi się przycisk Połącz w parę, stuknij go. Poczekaj, aż Apple Pencil połączy się w parę, a następnie odłącz go od przejściówki z USB‑C na Apple Pencil.

Apple Pencil i iPad pozostają sparowane do momentu ponownego uruchomienia iPada lub połączenia w parę Apple Pencil z innym iPadem. Gdy będziesz mieć potrzebę ponownego użycia Apple Pencil, połącz go w parę z iPadem, wykonując te same czynności.

Łączenie Apple Pencil (1. generacji) w parę z iPadem (od 6. do 9. generacji)

Zdejmij nasadkę i podłącz Apple Pencil do złącza Lightning w iPadzie.

Apple Pencil (1. generacji) ze zdjętą nasadką

Gdy pojawi się przycisk Połącz w parę, stuknij go.

Apple Pencil i iPad pozostają sparowane do momentu ponownego uruchomienia iPada, włączenia trybu samolotowego lub połączenia w parę Apple Pencil z innym iPadem. Gdy będziesz mieć potrzebę ponownego użycia Apple Pencil, połącz go w parę z iPadem, wykonując te same czynności.

Jeśli Apple Pencil nie łączy się w parę z iPadem

 1. Podłącz Apple Pencil do iPada:
  • W przypadku Apple Pencil (2. generacji): wyśrodkuj Apple Pencil na magnetycznym złączu, które znajduje się na boku iPada z przyciskami głośności. 
  • W przypadku Apple Pencil (1. generacji) i iPada (od 6. do 9. generacji): zdejmij nasadkę i podłącz Apple Pencil do złącza Lightning w iPadzie. 
  • W przypadku Apple Pencil (1. generacji) i iPada (10. generacji): zdejmij nasadkę i podłącz Apple Pencil oraz przewód USB‑C do przejściówki z USB‑C na Apple Pencil. Podłącz drugi koniec przewodu do iPada.
 2. Uruchom ponownie iPada, a następnie spróbuj ponownie połączyć go w parę.
 3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
 4. Na tym samym ekranie znajdź w sekcji Moje urządzenia opcję Apple Pencil. Gdy ją znajdziesz, stuknij ikonę ikona Informacja. Następnie stuknij opcję Zapomnij to urządzenie.
 5. Połącz Apple Pencil z iPadem i stuknij przycisk Połącz w parę, który pojawi się po kilku sekundach. 
 6. Jeśli przycisk Połącz w parę nie pojawia się, poczekaj minutę, aby Apple Pencil się nieco naładował. Następnie jeszcze raz spróbuj połączyć Apple Pencil i zaczekaj na wyświetlenie przycisku Połącz w parę.
 7. Jeśli przycisk Połącz w parę nadal się nie pojawia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Więcej informacji

Data publikacji: