Łączenie Apple Pencil z iPadem

Dowiedz się, jak połączyć w parę Apple Pencil.

Zanim rozpoczniesz

Łączenie Apple Pencil (2. generacji) w parę z iPadem

Przyłącz Apple Pencil do magnetycznego złącza z boku iPada, jak poniżej:

Łączenie Apple Pencil (1. generacji) w parę z iPadem

Zdejmij nasadkę i podłącz Apple Pencil do złącza Lightning w iPadzie.

Gdy zobaczysz przycisk łączenia w parę, stuknij go.

Kiedy połączysz Apple Pencil w parę, pozostanie on połączony do momentu ponownego uruchomienia iPada, włączenia trybu Samolot lub połączenia w parę z innym iPadem. Aby korzystać z Apple Pencil, wystarczy ponownie połączyć go w parę.

Jeśli Apple Pencil nie łączy się w parę z iPadem

  1. Wyśrodkuj Apple Pencil (2. generacji) na magnetycznym złączu na prawym boku iPada. Jeśli korzystasz z Apple Pencil (1. generacji), zdejmij nasadkę i podłącz go do złącza Lightning w iPadzie.
  2. Uruchom ponownie iPada, a następnie spróbuj ponownie połączyć go w parę.
  3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona.
  4. Na tym samym ekranie poszukaj Apple Pencil w obszarze Moje urządzenia. Jeśli go widzisz, stuknij ikonę . Następnie stuknij opcję Zapomnij to urządzenie.
  5. Podłącz Apple Pencil do iPada i stuknij przycisk Łącz w parę, który pojawi się po kilku sekundach. 
  6. Jeśli nie widać przycisku Łącz w parę, odczekaj minutę, aby Apple Pencil został doładowany. Następnie jeszcze raz spróbuj podłączyć Apple Pencil i zaczekaj na wyświetlenie przycisku Połącz w parę.
  7. Jeśli nadal nie widzisz przycisku Połącz w parę, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Więcej informacji

Data publikacji: