Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.3

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie iTunes 12.3.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iTunes 12.3

 • iTunes

  Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacje stosujące program CoreText mogą być narażone na nieoczekiwane zakończenie działania lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików tekstowych występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1157: Apple

  CVE-2015-3686: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-3687: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-3688: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-5755: John Villamil (@day6reak), Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-5761: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-5874: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

 • iTunes

  Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

  Zagrożenie: aplikacje stosujące bibliotekę ICU mogą być narażone na nieoczekiwane zakończenie działania lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania ciągów unicode występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez uaktualnienie biblioteki ICU do wersji 55.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-8146

  CVE-2015-1205

 • iTunes

  Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku multimedialnego może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi wczytywania biblioteki przez bibliotekę MFC występował błąd zabezpieczeń. Ten problem rozwiązano przez uaktualnienie do najnowszej wersji pakietu redystrybucyjnego Microsoft Visual C++.

  Identyfikator CVE

  CVE-2010-3190: Stefan Kanthak

 • iTunes

  Dostępne dla: systemu Windows 7 i nowszych

  Zagrożenie: osoba atakująca metodą „man-in-the-middle” w czasie, gdy użytkownik przegląda sklep iTunes Store za pośrednictwem programu iTunes, może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1152: Apple

  CVE-2015-1153: Apple

  CVE-2015-3730: Apple

  CVE-2015-3731: Apple

  CVE-2015-3733: Apple

  CVE-2015-3734: Apple

  CVE-2015-3735: Apple

  CVE-2015-3736: Apple

  CVE-2015-3737: Apple

  CVE-2015-3738: Apple

  CVE-2015-3739: Apple

  CVE-2015-3740: Apple

  CVE-2015-3741: Apple

  CVE-2015-3742: Apple

  CVE-2015-3743: Apple

  CVE-2015-3744: Apple

  CVE-2015-3745: Apple

  CVE-2015-3746: Apple

  CVE-2015-3747: Apple

  CVE-2015-3748: Apple

  CVE-2015-3749: Apple

  CVE-2015-5789: Apple

  CVE-2015-5790: Apple

  CVE-2015-5791: Apple

  CVE-2015-5792: Apple

  CVE-2015-5793: Apple

  CVE-2015-5794: Apple

  CVE-2015-5795: Apple

  CVE-2015-5796: Apple

  CVE-2015-5797: Apple

  CVE-2015-5798: Apple

  CVE-2015-5799: Apple

  CVE-2015-5800: Apple

  CVE-2015-5801: Apple

  CVE-2015-5802: Apple

  CVE-2015-5803: Apple

  CVE-2015-5804: Apple

  CVE-2015-5805

  CVE-2015-5806: Apple

  CVE-2015-5807: Apple

  CVE-2015-5808: Joe Vennix

  CVE-2015-5809: Apple

  CVE-2015-5810: Apple

  CVE-2015-5811: Apple

  CVE-2015-5812: Apple

  CVE-2015-5813: Apple

  CVE-2015-5814: Apple

  CVE-2015-5815: Apple

  CVE-2015-5816: Apple

  CVE-2015-5817: Apple

  CVE-2015-5818: Apple

  CVE-2015-5819: Apple

  CVE-2015-5821: Apple

  CVE-2015-5822: Mark S. Miller z Google

  CVE-2015-5823: Apple

 • Uaktualnienia programów

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może uzyskać dane logowania do zaszyfrowanego woluminu SMB.

  Opis: w procedurze obsługi określonych połączeń sieciowych występował błąd przekierowywania. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności zasobów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5920: Cylance

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: