Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 8.0.8, Safari 7.1.8 i Safari 6.2.8.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w przeglądarkach Safari 8.0.8, Safari 7.1.8 i Safari 6.2.8.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Safari 8.0.8, Safari 7.1.8 i Safari 6.2.8

 • Safari — aplikacja

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.4

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

  Opis: złośliwa witryna internetowa może otworzyć inną witrynę i wyświetlić monit o wprowadzenie danych przez użytkownika tak, że użytkownik nie będzie wiedział, skąd pochodzi monit. Rozwiązanie problemu polega na wyświetlaniu źródła monitu, tak aby użytkownik mógł je zobaczyć.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3729: Code Audit Labs z VulnHunt.com

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.4

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3730: Apple

  CVE-2015-3731: Apple

  CVE-2015-3732: Apple

  CVE-2015-3733: Apple

  CVE-2015-3734: Apple

  CVE-2015-3735: Apple

  CVE-2015-3736: Apple

  CVE-2015-3737: Apple

  CVE-2015-3738: Apple

  CVE-2015-3739: Apple

  CVE-2015-3740: Apple

  CVE-2015-3741: Apple

  CVE-2015-3742: Apple

  CVE-2015-3743: Apple

  CVE-2015-3744: Apple

  CVE-2015-3745: Apple

  CVE-2015-3746: Apple

  CVE-2015-3747: Apple

  CVE-2015-3748: Apple

  CVE-2015-3749: Apple

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.4

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może spowodować wysłanie żądania w postaci zwykłego tekstu do źródła chronionego mechanizmem HTTP Strict Transport Security.

  Opis: wykryto błąd, w wyniku którego żądania raportowe dotyczące reguł Content Security Policy nie honorowały zabezpieczeń HTTP Strict Transport Security. Rozwiązanie problemu polega na lepszym egzekwowaniu zabezpieczeń HTTP Strict Transport Security.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3750: Muneaki Nishimura (nishimunea)

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.4

  Zagrożenie: obrazy mogą być wczytywane wbrew dyrektywie Content Security Policy dla witryny internetowej.

  Opis: wykryto błąd, w wyniku którego witryny internetowe z odtwarzaczami wideo wczytywały obrazy zagnieżdżone w elementach object wbrew dyrektywie Content Security Policy. Rozwiązanie problemu polega na lepszym egzekwowaniu reguł Content Security Policy.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3751: Muneaki Nishimura (nishimunea)

 • WebKit

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.4

  Zagrożenie: żądania raportowe dotyczące reguł Content Security Policy mogły powodować ujawnienie plików cookie.

  Opis: wykryto dwa błędy w sposobie dodawania plików cookie do żądań raportowych dotyczących reguł Content Security Policy. Pliki cookie były wysyłane w międzyźródłowych żądaniach raportowych niezgodnie ze standardem. Pliki cookie utworzone podczas normalnego przeglądania były wysyłane podczas przeglądania prywatnego. Rozwiązanie tych problemów polega na poprawieniu obsługi plików cookie.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3752: Muneaki Nishimura (nishimunea)

 • WebKit — element canvas

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.4

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może eksfiltrować dane z zewnętrznego źródła.

  Opis: obrazy pobierane za pośrednictwem adresów URL przekierowujących do źródła data:image mogły być eksfiltrowane z zewnętrznego źródła. Rozwiązanie problemu polega na poprawieniu procedury śledzenia skażenia elementu canvas.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3753: Antonio Sanso i Damien Antipa z Adobe

 • WebKit — wczytywanie stron

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.4

  Zagrożenie: zbuforowany stan uwierzytelniania może pozwolić na ujawnienie historii przeglądania prywatnego.

  Opis: wykryto błąd w sposobie buforowania informacji związanych z uwierzytelnianiem HTTP. Dane uwierzytelniające wprowadzone w trybie przeglądania prywatnego były przenoszone do normalnego przeglądania, co prowadziło do ujawnienia części historii użytkownika z trybu przeglądania prywatnego. Rozwiązanie problemu polega na zastosowaniu lepszych ograniczeń co do buforowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3754: Dongsung Kim (@kid1ng)

 • WebKit — model procesowy

  Dostępne dla: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.4

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika.

  Opis: otwarcie źle skonstruowanego adresu URL mogło pozwolić złośliwej witrynie internetowej na wyświetlenie dowolnego adresu URL. Rozwiązanie problemu polega na poprawieniu procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3755: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: