Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 8.4.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie iOS 8.4.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

iOS 8.4.1

 • AppleFileConduit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowane polecenie programu afc może pozwolić na dostęp do chronionych części systemu plików

  Opis: w mechanizmie dowiązań symbolicznych programu afc występował błąd. Ten problem rozwiązano przez wprowadzenie dodatkowego sprawdzania ścieżek.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5746: evad3rs, TaiG Jailbreak Team

 • Air Traffic

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: komponent Air Traffic mógł zezwalać na dostęp do chronionych części systemu plików

  Opis: w procedurze obsługi zasobów występował błąd umożliwiający atak „path traversal”. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5766: TaiG Jailbreak Team

 • Archiwum

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie utworzyć dowiązania symboliczne do chronionych regionów dysku

  Opis: w logice sprawdzania poprawności ścieżek dla dowiązań symbolicznych występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu oczyszczania ścieżek.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5752: TaiG Jailbreak Team

 • bootp

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: osoba atakująca może ustalić, z jakimi sieciami łączyło się wcześniej urządzenie

  Opis: po połączeniu się z siecią Wi-Fi mogły być rozgłaszane adresy MAC sieci, z którymi urządzenie łączyło się wcześniej. Ten problem rozwiązano przez rozgłaszanie tylko adresów MAC powiązanych z bieżącym identyfikatorem SSID.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3778: Piers O’Hanlon z instytutu OII (Oxford Internet Institute) na Uniwersytecie Oksfordzkim (w ramach projektu EPSRC Being There)

 • Certyfikaty — UI

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może być w stanie zaakceptować niezaufane certyfikaty z poziomu ekranu blokady

  Opis: w pewnych warunkach urządzenie w zablokowanym stanie mogło wyświetlić okno z pytaniem, czy zaufać certyfikatowi. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedury zarządzania stanem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3756: Andy Grant z NCC Group

 • CloudKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może uzyskać dostęp do rekordu użytkownika usługi iCloud należącego do użytkownika, który był wcześniej zalogowany

  Opis: w komponencie CloudKit występowała niespójność stanu podczas wylogowywania użytkowników. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi stanu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3782: Deepkanwal Plaha z Uniwersytetu w Toronto

 • CFPreferences

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie odczytać zarządzane preferencje innych aplikacji

  Opis: w piaskownicy aplikacji innych firm występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie profilu piaskownicy innych firm.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3793: Andreas Weinlein z Appthority Mobility Threat Team

 • Podpisywanie kodu

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać niepodpisany kod

  Opis: wykryto błąd, który pozwalał na dołączenie niepodpisanego kodu w specjalnie przygotowanym pliku wykonywalnym do kodu, który został podpisany. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury weryfikacji podpisu kodu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3806: TaiG Jailbreak Team

 • Podpisywanie kodu

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: specjalnie przygotowany plik wykonywalny mógł pozwolić na wykonanie niepodpisanego, złośliwie spreparowanego kodu

  Opis: w mechanizmie ewaluacji wieloarchitekturowych plików wykonywalnych występował błąd, który mógł pozwolić na wykonanie niepodpisanego kodu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności plików wykonywalnych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3803: TaiG Jailbreak Team

 • Podpisywanie kodu

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie uruchomić niepodpisany kod

  Opis: w procedurze obsługi plików Mach-O występował błąd sprawdzania poprawności. Ten problem rozwiązano przez zastosowanie dodatkowej kontroli.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3802: TaiG Jailbreak Team

  CVE-2015-3805: TaiG Jailbreak Team

 • Odtwarzanie w programie CoreMedia

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu

  Opis: w komponencie CoreMedia Playback występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5777: Apple

  CVE-2015-5778: Apple

 • CoreText

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5755: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team 

  CVE-2015-5761: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

 • DiskImages

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku DMG może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji lub wykonania dowolnego kodu z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze analizowania źle skonstruowanych obrazów DMG występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3800: Frank Graziano z zespołu Yahoo Pentest Team

 • FontParser

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności danych wejściowych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3804: Apple

  CVE-2015-5756: John Villamil (@day6reak) z zespołu Yahoo Pentest Team

  CVE-2015-5775: Apple

 • ImageIO

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku TIFF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu

  Opis: w procedurze obsługi plików TIFF występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5758: Apple

 • ImageIO

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej

  Opis: w procedurze obsługi obrazów PNG przez pakiet ImageIO występował błąd niezainicjowanego dostępu do pamięci. Odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wysłania danych z pamięci procesowej do tej witryny. Ten problem rozwiązano przez poprawienie inicjalizacji pamięci i zastosowaniu dodatkowego sprawdzania poprawności obrazów PNG.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5781: Michał Zalewski

 • ImageIO

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny internetowej może doprowadzić do ujawnienia pamięci procesowej

  Opis: w procedurze obsługi obrazów TIFF przez pakiet ImageIO występował błąd niezainicjowanego dostępu do pamięci. Odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do wysłania danych z pamięci procesowej do tej witryny. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur inicjowania pamięci i wprowadzeniu dodatkowego sprawdzania poprawności obrazów TIFF.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5782: Michał Zalewski

 • IOKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przeprowadzenie analizowania złośliwie spreparowanego pliku PLIST może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji lub wykonania dowolnego kodu z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze przetwarzania źle skonstruowanych plików PLIST występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3776: Teddy Reed z Facebook Security, Patrick Stein (@jollyjinx) z Jinx Germany

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w interfejsie API IOHIDFamily występowało przepełnienie buforu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5774: TaiG Jailbreak Team

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra

  Opis: w interfejsie mach_port_space_info występował błąd, który mógł doprowadzić do ujawnienia rozkładu pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez wyłączenie interfejsu mach_port_space_info.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3766: Cererdlong z Alibaba Mobile Security Team, @PanguTeam

 • Jądro

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurach obsługi funkcji IOKit występowało przepełnienie całkowitoliczbowe. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania argumentów interfejsu API IOKit.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3768: Ilja van Sprundel

 • Jądro

  iPhone 4s lub nowszy, iPod touch (5. generacji) lub nowszy, iPad 2 lub nowszy

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może obejść ograniczenia wykonywania tła

  Opis: w niektórych mechanizmach debugowania występował błąd. Ten problem rozwiązano przez zastosowanie dodatkowej kontroli weryfikacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5787: Alessandro Reina, Mattia Pagnozzi i Stefano Bianchi Mazzone z FireEye

 • Biblioteka Libc

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego wyrażenia regularnego może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji lub wykonania dowolnego kodu

  Opis: w bibliotece TRE występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3796: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2015-3797: Ian Beer z Google Project Zero

  CVE-2015-3798: Ian Beer z Google Project Zero

 • Libinfo

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: zdalny atakujący może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu

  Opis: w procedurze obsługi gniazd AF_INET6 występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5776: Apple

 • libpthread

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze obsługi wywołań systemowych występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania stanu blokady.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5757: Lufeng Li z Qihoo 360

 • libxml2

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przeprowadzenie analizowania złośliwie spreparowanego dokumentu XML może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku

  Opis: w procedurze analizowania plików XML występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3807: Michał Zalewski

 • libxml2

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: biblioteka libxml2 w wersji starszej niż 2.9.2 zawierała szereg luk w zabezpieczeniach. Najpoważniejsza z tych luk mogła pozwolić zdalnemu atakującemu na atak DoS

  Opis: biblioteka libxml2 w wersji starszej niż 2.9.2 zawierała szereg luk w zabezpieczeniach. Rozwiązanie problemu polega na uaktualnieniu biblioteki libxml2 do wersji 2.9.2.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-0191: Felix Groebert z Google

  CVE-2014-3660: Felix Groebert z Google

 • libxpc

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi

  Opis: w procedurze obsługi źle skonstruowanych komunikatów XPC występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3795: Mathew Rowley

 • Framework lokalizacji

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: lokalny użytkownik może być w stanie zmodyfikować chronione części systemu plików

  Opis: problem z dowiązaniami symbolicznymi został rozwiązany przez poprawienie mechanizmu sprawdzania poprawności ścieżek.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3759: Cererdlong z Alibaba Mobile Security Team

 • MobileInstallation

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja korporacyjna może być w stanie zmienić rozszerzenia innych aplikacji

  Opis: w logice instalacji aplikacji z uniwersalnym profilem informacyjnym występował błąd, który umożliwiał doprowadzenie do kolizji z istniejącymi identyfikatorami pakietów. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności identyfikatorów pakietów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5770: Zhaofeng Chen, Yulong Zhang i Tao Wei z FireEye, Inc

 • Sterownik MSVDX

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego nagrania wideo może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia systemu

  Opis: problem z podatnością na atak DoS został rozwiązany przez poprawienie procedury obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5769: Proteas z Qihoo 360 Nirvan Team

 • Office Viewer

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przeprowadzenie analizowania złośliwie spreparowanego pliku XML może doprowadzić do ujawnienia informacji o użytkowniku

  Opis: w procedurze analizowania plików XML występował błąd odwołania do jednostki zewnętrznej. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury analizowania.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3784: Bruno Morisson z INTEGRITY S.A. 

 • QL Office

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: przeprowadzenie analizowania złośliwie spreparowanego dokumentu pakietu Office może doprowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji lub wykonania dowolnego kodu

  Opis: w procedurze analizowania dokumentów pakietu Office występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5773: Apple

 • Safari

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika

  Opis: złośliwa witryna internetowa mogła otworzyć inną witrynę i wyświetlić monit o wprowadzenie danych przez użytkownika tak, że użytkownik nie wiedział, skąd pochodzi monit. Ten problem rozwiązano przez wyświetlanie źródła monitu, tak aby użytkownik mógł je zobaczyć.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3729: Code Audit Labs z VulnHunt.com

 • Safari

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może spowodować wyświetlenie nieskończonej liczby komunikatów

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana lub zhakowana witryna internetowa mogła spowodować wyświetlenie nieskończonej liczby komunikatów, tak aby użytkownicy sądzili, że przeglądarka została zablokowana. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie komunikatów JavaScript.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3763

 • Profile piaskownicy

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie odczytać zarządzane preferencje innych aplikacji

  Opis: w piaskownicy aplikacji innych firm występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie profilu piaskownicy innych firm.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5749: Andreas Weinlein z Appthority Mobility Threat Team

 • UIKit WebView

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie inicjować połączenia FaceTime bez autoryzacji użytkownika

  Opis: w procedurze analizowania adresów URL usługi FaceTime w widokach WebView występował błąd. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3758: Brian Simmons z Salesforce, Guillaume Ross

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3730: Apple

  CVE-2015-3731: Apple

  CVE-2015-3732: Apple

  CVE-2015-3733: Apple

  CVE-2015-3734: Apple

  CVE-2015-3735: Apple

  CVE-2015-3736: Apple

  CVE-2015-3737: Apple

  CVE-2015-3738: Apple

  CVE-2015-3739: Apple

  CVE-2015-3740: Apple

  CVE-2015-3741: Apple

  CVE-2015-3742: Apple

  CVE-2015-3743: Apple

  CVE-2015-3744: Apple

  CVE-2015-3745: Apple

  CVE-2015-3746: Apple

  CVE-2015-3747: Apple

  CVE-2015-3748: Apple

  CVE-2015-3749: Apple

 • Internet

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwej witryny internetowej może doprowadzić do spreparowania interfejsu użytkownika

  Opis: otwarcie źle skonstruowanego adresu URL mogło pozwolić złośliwej witrynie internetowej na wyświetlenie dowolnego adresu URL. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi adresów URL.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3755: xisigr z Xuanwu Lab firmy Tencent

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może eksfiltrować dane obrazów z zewnętrznego źródła

  Opis: obrazy pobierane za pośrednictwem adresów URL przekierowujących do źródła data:image mogły być eksfiltrowane z zewnętrznego źródła. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury śledzenia skażenia elementu canvas.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3753: Antonio Sanso i Damien Antipa z Adobe

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może spowodować wysłanie żądania w postaci zwykłego tekstu do źródła chronionego mechanizmem HTTP Strict Transport Security

  Opis: wykryto błąd, w wyniku którego żądania raportowe dotyczące reguł Content Security Policy (CSP) nie honorowały zabezpieczeń HTTP Strict Transport Security (HSTS). Ten problem rozwiązano przez stosowanie zabezpieczeń HSTS w przypadku reguł CSP.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3750: Muneaki Nishimura (nishimunea)

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może wykorzystać zdarzenie stuknięcia do wywołania syntetycznego kliknięcia na innej stronie

  Opis: w procedurze generowania syntetycznych kliknięć na podstawie zdarzeń stuknięcia występował błąd. W wyniku tego błędu kliknięcia mogły być wywoływane na innych stronach. Ten problem rozwiązano przez ograniczenie propagacji kliknięć.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-5759: Phillip Moon i Matt Weston z firmy Sandfield

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: żądania raportowe dotyczące reguł Content Security Policy mogły powodować ujawnienie plików cookie

  Opis: wykryto dwa błędy w sposobie dodawania plików cookie do żądań raportowych dotyczących reguł Content Security Policy. Pliki cookie były wysyłane w międzyźródłowych żądaniach raportowych niezgodnie ze standardem. Pliki cookie utworzone podczas normalnego przeglądania były wysyłane podczas przeglądania prywatnego. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi plików cookie.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3752: Muneaki Nishimura (nishimunea)

 • WebKit

  Dostępne dla: telefonu iPhone 4s lub nowszego, iPoda touch (5. generacji) lub nowszego, iPada 2 lub nowszego

  Zagrożenie: obrazy mogą być wczytywane wbrew dyrektywie Content Security Policy dla witryny internetowej

  Opis: wykryto błąd, w wyniku którego witryny internetowe z odtwarzaczami wideo wczytywały obrazy zagnieżdżone w elementach object wbrew dyrektywie Content Security Policy. Ten problem rozwiązano przez poprawienie egzekwowania reguł Content Security Policy.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-3751: Muneaki Nishimura (nishimunea)

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: