Ustawianie ograniczeń dotyczących kodu dla zegarka Apple Watch

Dowiedz się, w jaki sposób ograniczenia dotyczące kodu wymuszane na telefonie iPhone w oparciu o profil konfiguracji, mechanizm zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM, Mobile Device Management) lub zasady programu Exchange wpływają na zegarek Apple Watch.

Ograniczenia dotyczące kodu

Administrator urządzenia powinien mieć świadomość następujących reguł podczas konfigurowania ograniczeń dotyczących kodu. Ustawione ograniczenia mogą wpływać na zegarek Apple Watch, gdy jest on zestawiony w parę z zarządzanym telefonem iPhone.

Kody cyfrowe

Apple Watch obsługuje kody cyfrowe. Jeśli ograniczenia zezwalają na stosowanie kodów cyfrowych, na zegarku Apple Watch obowiązują pozostałe ustawione ograniczenia dotyczące kodu.

Jeśli na przykład użytkownicy muszą ustawić na telefonie iPhone kod o co najmniej 6 cyfrach bez powtarzania cyfr, jest również wymagany kod zegarka Apple Watch spełniający te wymagania. Warto użyć innego kodu niż kod dla telefonu iPhone. 

Kody alfanumeryczne i złożone

Jeśli ustawiono ograniczenia wymagające na telefonie iPhone kodu opartego na literach lub znakach specjalnych, nie można ustawić kodu dla zegarka Apple Watch. Zamiast tego użytkownicy muszą odblokować telefon iPhone w celu odblokowania zegarka Apple Watch

Więcej informacji

Jeśli nie pamiętasz kodu telefonu iPhone lub zegarka Apple Watch, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: