Jeśli nie pamiętasz kodu zegarka Apple Watch

Dowiedz się, jak usunąć kod z zegarka Apple Watch.

Przy użyciu połączonego w parę telefonu iPhone

Jeśli masz telefon iPhone, możesz usunąć kod z zegarka Apple Watch za pomocą aplikacji Apple Watch. Po usunięciu kodu należy ponownie skonfigurować zegarek Apple Watch i odtworzyć go z backupu.

 1. Do zakończenia tych czynności zegarek Apple Watch i telefon iPhone powinny pozostawać blisko siebie.
 2. Otwórz aplikację Apple Watch i stuknij kartę Mój zegarek.
 3. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Wyzeruj.
 4. Stuknij opcję Wymaż zawartość i ustawienia Apple Watch, a następnie stuknij ponownie w celu potwierdzenia. Może być wymagane wprowadzenie hasła Apple ID.
  Ekran zerowania na telefonie iPhone
 5. Poczekaj na zakończenie operacji, a następnie ponownie skonfiguruj zegarek Apple Watch. Gdy pojawi się monit, wykonaj odtwarzanie z backupu.


     Zablokowany ekran zegarka Apple Watch

Przy użyciu zegarka Apple Watch

Jeśli nie masz telefonu iPhone połączonego w parę, możesz usunąć kod z zegarka Apple Watch w sposób opisany poniżej.

 1. Podłącz zegarek Watch do zasilacza na czas wykonywania tych czynności.
 2. Naciśnij przycisk boczny i przytrzymaj go, aż pojawi się komunikat Wyłącz.
 3. Mocno naciśnij suwak Wyłącz, a następnie unieś palec. 
 4. Stuknij opcję Wymaż zawartość i ustawienia.
 5. Poczekaj na zakończenie operacji, a następnie ponownie skonfiguruj zegarek Apple Watch. Gdy pojawi się monit, wykonaj odtwarzanie z backupu.

Data publikacji: