Jeśli nie pamiętasz kodu zegarka Apple Watch

Jeśli nie pamiętasz kodu zegarka Apple Watch, musisz wyzerować zegarek i skonfigurować go ponownie.

Jak wyzerować zegarek Apple Watch, jeśli nie pamiętasz kodu

 1. Umieść zegarek w ładowarce i pozostaw go tam, aż wykonasz te czynności.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż zobaczysz opcję Wyłącz*.
 3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło Digital Crown, aż zobaczysz opcję Wymaż zawartość i ustawienia.
 4. Stuknij opcję Wyzeruj, a następnie ponownie opcję Wyzeruj w celu potwierdzenia.
 5. Poczekaj na zakończenie operacji, a następnie ponownie skonfiguruj zegarek Apple Watch. Gdy pojawi się monit, wykonaj odtwarzanie z backupu.

Wymazanie zawartości i ustawień powoduje wymazanie wszystkich multimediów, danych i ustawień z zegarka Apple Watch, ale nie powoduje usunięcia blokady aktywacji. Aby usunąć blokadę aktywacji, najpierw rozłącz parę zegarka. Przed wymazaniem zegarka backup jego zawartości zostanie utworzony na telefonie iPhone.

Jak wyzerować zegarek Apple Watch za pomocą połączonego w parę telefonu iPhone

 1. Do ukończenia tych czynności zegarek Apple Watch i telefon iPhone powinny pozostawać blisko siebie.
 2. Otwórz aplikację Watch na telefonie iPhone i stuknij kartę Mój zegarek.
 3. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Wyzeruj.
 4. Stuknij opcję Wymaż zawartość i ustawienia Apple Watch, a następnie stuknij ją ponownie u dołu ekranu w celu potwierdzenia. Może być wymagane wprowadzenie hasła Apple ID.

 5. W przypadku modeli zegarka Apple Watch GPS + Cellular wybierz, czy chcesz zachować czy usunąć plan sieci komórkowej:
  • Jeśli chcesz ponownie połączyć zegarek Apple Watch w parę z telefonem iPhone, zachowaj plan.
  • Jeśli nie chcesz ponownie łączyć zegarka Apple Watch w parę z telefonem iPhone, usuń plan. Jeśli nie planujesz łączenia w parę z innym zegarkiem lub telefonem iPhone, konieczne może być skontaktowanie się z operatorem w celu anulowania abonamentu sieci komórkowej.
 6. Poczekaj na zakończenie operacji, a następnie ponownie skonfiguruj zegarek Apple Watch. Gdy pojawi się monit, wykonaj odtwarzanie z backupu.
Data publikacji: