Jeśli nie pamiętasz kodu zegarka Apple Watch

Dowiedz się, jak usunąć kod z zegarka Apple Watch.

   Zablokowany ekran zegarka Apple Watch

Przy użyciu zegarka Apple Watch

Jeśli nie masz telefonu iPhone połączonego w parę, możesz usunąć kod z zegarka Apple Watch w sposób opisany poniżej.

 1. Podłącz zegarek Watch do zasilacza na czas wykonywania tych czynności.
 2. Naciśnij przycisk boczny i przytrzymaj go, aż pojawi się komunikat Wyłącz.*
 3. Mocno naciśnij suwak Wyłącz, a następnie unieś palec. 
 4. Stuknij opcję Wymaż zawartość i ustawienia.
 5. Poczekaj na zakończenie operacji, a następnie ponownie skonfiguruj zegarek Apple Watch. Gdy pojawi się monit, wykonaj odtwarzanie z backupu.

* Jeśli nie widzisz suwaka Wyłącz zasilanie, zwolnij przyciski, aż pojawi się klawiatura do wprowadzenia kodu. Mocno naciśnij klawiaturę, a następnie unieś palec. Stuknij ponownie przycisk zerowania , gdy się pojawi i poczekaj na zakończenie procesu i ponowne skonfigurowanie zegarka Apple Watch. Gdy pojawi się monit, wykonaj odtwarzanie z backupu.

 

Przy użyciu połączonego w parę telefonu iPhone

Jeśli masz telefon iPhone, możesz usunąć kod z zegarka Apple Watch za pomocą aplikacji Apple Watch. Po usunięciu kodu należy ponownie skonfigurować zegarek Apple Watch i odtworzyć go z backupu.

 1. Do zakończenia tych czynności zegarek Apple Watch i telefon iPhone powinny pozostawać blisko siebie.
 2. Otwórz aplikację Apple Watch i stuknij kartę Mój zegarek.
 3. Stuknij kolejno opcje Ogólne > Wyzeruj.
 4. Stuknij opcję Wymaż zawartość i ustawienia Apple Watch, a następnie stuknij ponownie w celu potwierdzenia. Może być wymagane wprowadzenie hasła Apple ID.

 5. W przypadku zegarków Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) i Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) wybierz, czy chcesz zachować czy usunąć plan sieci komórkowej:
  • Jeśli chcesz ponownie połączyć zegarek Apple Watch w parę z telefonem iPhone, zachowaj plan.
  • Jeśli nie chcesz ponownie łączyć zegarka Apple Watch w parę z telefonem iPhone, usuń plan. Jeśli nie planujesz łączenia w parę z innym zegarkiem lub telefonem iPhone, konieczne może być skontaktowanie się z operatorem w celu anulowania abonamentu sieci komórkowej.
 6. Poczekaj na zakończenie operacji, a następnie ponownie skonfiguruj zegarek Apple Watch. Gdy pojawi się monit, wykonaj odtwarzanie z backupu.

 

  

Data publikacji: