Zawartość związana z zabezpieczeniami w systemie Watch OS 1.0.1

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w systemie Watch OS 1.0.1.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Watch OS 1.0.1

 • Zasady zaufania dotyczące certyfikatów

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: uaktualnienie zasad zaufania dotyczących certyfikatów.

  Opis: uaktualniono zasady zaufania dotyczące certyfikatów. Pełną listę certyfikatów można zobaczyć na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT204873

 • FontParser

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego pliku czcionki może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze przetwarzania plików czcionek występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1093: Marc Schoenefeld

 • Foundation

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: aplikacja korzystająca z parsera NSXMLParser może zostać wykorzystana do wydobycia informacji.

  Opis: w procedurze obsługi danych XML przez parser NSXMLParser występował błąd dotyczący zewnętrznych jednostek XML. Rozwiązanie tego problemu polega na nieładowaniu jednostek zewnętrznych z różnych źródeł.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1092: Ikuya Fukumoto

 • IOHIDFamily

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w komponencie IOHIDFamily występował błąd powodujący ujawnianie zawartości pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1096: Ilja van Sprundel z IOActive

 • IOAcceleratorFamily

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie określić rozkład pamięci jądra.

  Opis: w komponencie IOAcceleratorFamily występował błąd, który powodował ujawnienie zawartości pamięci jądra. Ten problem rozwiązano przez usunięcie niepotrzebnego kodu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1094: Cererdlong z Alibaba Mobile Security Team

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: w wywołaniu systemowym jądra setreuid występował problem związany z sytuacją wyścigu. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedury zarządzania stanem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1099: Mark Mentovai z Google Inc.

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może spowodować przekierowanie ruchu użytkownika do dowolnych hostów.

  Opis: przekierowania ICMP były domyślnie włączone. Ten problem rozwiązano przez wyłączenie przekierowań ICMP.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1103: Zimperium Mobile Security Labs

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: w procedurze obsługi danych TCP poza pasmem występowała niespójność stanu. Rozwiązanie tego problemu polega na poprawieniu procedury zarządzania stanem.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1105: Kenton Varda z Sandstorm.io

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może podnieść swoje uprawnienia przy użyciu usługi ze złamanymi zabezpieczeniami, która powinna działać z obniżonymi uprawnieniami.

  Opis: wywołania systemowe setreuid i setregid nie usuwały trwale uprawnień. Ten problem rozwiązano przez prawidłowe usuwanie uprawnień.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1117: Mark Mentovai z Google Inc.

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie obejść filtry sieciowe.

  Opis: system mógł traktować pewne pakiety IPv6 ze zdalnych interfejsów sieciowych jako pakiety lokalne. Ten problem rozwiązano przez odrzucanie takich pakietów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1104: Stephen Roettger z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: atakująca osoba z uprzywilejowanym dostępem do sieci może spowodować atak typu „odmowa usługi”.

  Opis: w procedurze obsługi nagłówków TCP występowała niespójność stanu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury obsługi stanu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1102: Andrey Khudyakov i Maxim Zhuravlev z Kaspersky Lab

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie spowodować nieoczekiwane zamknięcie systemu lub odczytanie pamięci jądra.

  Opis: w jądrze występował błąd dostępu do pamięci spoza dozwolonego zakresu. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1100: Maxime Villard, witryna m00nbsd

 • Jądro

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w jądrze występował błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1101: użytkownik lokihardt@ASRT w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • Secure Transport

  Dostępne dla: zegarków Apple Watch Sport, Apple Watch i Apple Watch Edition

  Zagrożenie: atakujący z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić połączenia SSL/TLS.

  Opis: protokół Secure Transport akceptował krótkie efemeryczne klucze RSA (zwykle używane tylko w eksportowych pakietach szyfrujących RSA) przy połączeniach wykorzystujących pełne pakiety szyfrujące RSA. Ten problem, znany także pod nazwą FREAK, dotykał tylko połączeń z serwerami, które obsługują eksportowe pakiety szyfrujące RSA, a jego rozwiązanie polega na niewspieraniu efemerycznych kluczy RSA.

  Identyfikator CVE

  CVE-2015-1067: Benjamin Beurdouche, Karthikeyan Bhargavan, Antoine Delignat-Lavaud, Alfredo Pironti i Jean Karim Zinzindohoue z zespołu Prosecco przy instytucie Inria w Paryżu

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: